CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Практическа среща в Пловдив, посветена на електронните услуги за марки Print

Разработените тази година дванадесет електронни услуги в областта на марките бяха демонстрирани вчера от експерти от Патентното ведомство в Пловдив. Представители на дребния и среден бизнес, маркопритежатели, студенти по право и икономика, представители по индустриална собственост и юристи се запознаха с възможностите за подаване по електронен път на искания за подновяване на регистрация, промяна на име и/или адрес на заявител или притежател, прехвърляне на права, вписвания на лицензионни договори, както и да подадат опозиции и възражения или искания за отменяне или заличаване на регистрация.

 

Участниците в събитието бяха първите, пред които бяха представени и електронните искания за вписване на особен залог, обезпечителна мярка, отказ от право, ограничаване на стоки/услуги, чието разработване и тестване приключи буквално дни преди срещата.

По време на срещата бяха демонстрирани и по-ранно създадените електронни инструменти - заявяване на марки и на дизайни, TM View и DesignView, ТMclass, както и Общият инструмент за сходство на стоки и услуги и Стандарти за качество.

Всички инструменти са част от програмата на Фонда за сътрудничество, ръководен и финансиран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) с цел модернизиране на националните ведомства, работещи в областта на марките и дизайните, и предоставяне на възможност потребителите сами да черпят разнообразна информация и да управляват  интересите си, свързани с правата и върху тези обекти на индустриалната собственост.

Електронните услуги са разработени с унифициран, лесен и достъпен интерфейс, който потребителите и сами биха могли да овладеят, но демонстрациите по време на практическите срещи целят да поддържат връзката с потребителите и чрез живия контакт да се установява дали и къде предлаганите от ведомството електронни услуги се нуждаят от промяна и подобрение.

От старта на първите електронни услуги – електронното заявяване на марки и електронно заявяване  на дизайни, измина една година и статистиката показа, че те са добре приети от потребителите. През последните месеци броят на подадените заявки за регистрация на марки по електронен път надвишава 45%.   Удобството, икономията на време и избягването на продължителна размяна на кореспонденция с Патентното ведомство се оказват сериозен стимул пред заявителите, което окуражава експертите от ведомството да продължават с разработването на нови електронни инструменти.  През следващата година се предвижда да бъдат пуснати on-line допълнителни електронни услуги, които ще обслужват заявителите и притежателите на  дизайни.

Практическата среща в Пловдив беше последната дейност от заложените за 2014 г. в Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и OHIM. През изтеклата година мероприятията бяха изцяло посветени на популяризирането по различни начини на електронните услуги, разработени в рамките на Фонда за сътрудничество - чрез публикации в електронни медии, издаване на брошури и организиране на  срещи между експертите и потребителите на услугите за марки и дизайни.

dsc01877

                                                                                                                                                          
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account