CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа " Print
На 29 октомври 2014 в Представителството на Европейската комисия в София беше проведен семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на Малките и средни предприятия (МСП) в Европа”, организиран от Патентното ведомство на Република България (ПВ) със съдействието на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, национален координатор на 14 български звена в Enterprise Europe Network (EEN) – Европейска информационно-консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса. Семинарът имаше за цел да представи пред аудиторията, състояща се от представители на МСП, специалисти по интелектуална собственост и технологичен трансфер, резултатите от изпълнението на проекта IPorta с мото „Достъпна в Европейския съюз интелектуална собственост” (EU Accessible Intellectual Property), с период на изпълнение 16 декември 2011 – 15 декември 2014. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия и 25 европейски национални ведомства по интелектуална собственост (ИС). По време на семинара бяха представени създадените по време на проекта информационните продукти за повишаване на компетентността на МСП, както и на партньорите на ПВ в областта на интелектуалната собственост.
Във връзка с проекта беше представена интересна и полезна информация относно актуални финансови и административно-правни аспекти в процеса на придобиване, управление и упражняване на права върху ИС, относно административно-наказателна отговорност при нарушения на права върху интелектуална собственост, както и относно технологичния трансфер и комерсиализирането на продукти на интелектуалната собственост и мерки за подпомагане на МСП в областта на ИС.
Представена беше подробна информация за новите електронни услуги на ПВ за марки и промишлени дизайни.

Аудиторията беше запозната с ролята на EEN в подкрепа на конкурентоспособността на МСП.

Г-н Саймън Чийтъм от IPR Helpdesk за МСП от Китай и страните от Югоизточна Азия представи интересна и практична информация за защитата на интелектуалната собственост на българските и европейските МСП в тази част на света.

След оживена дискусия по засегнатите теми, семинарът беше закрит от, посрещнатия с интерес и уважение от аудиторията, проф. Камен Веселинов, И.Д. председател на ПВ, който сподели международен опит в областта на повишаване на конкурентоспособността на МСП.

 

20141029_100104_1

 

29102014184

  

sam_05241

 

 

sam_0529

 

sam_0525_1
20141029_104614
   
sam_0527_1

 

  

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account