CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Заключителна пресконференция по проект на Патентното ведомство Print

На 23 октомври 2014 г., в Пресклуба на БТА в София се проведе пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции“ по договор № 12-32-4/23.11.2012 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции, чрез създаване на единна потребителска среда за електронно заявяване на обекти на индустриална собственост (ИС) – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни и поддържане на електронни държавни регистри.

Проф. Камен Веселинов, и.д. председател на Патентното ведомство, посочи, че сред постигнатите резултати са внедрена нова администрираща информационна система, предоставена от Световната организация за интелектуална собственост, с модули за администриране и обслужване на всички обекти на индустриалната собственост. Създадена е и единна потребителска среда за електронното заявяване на тези обекти. Резултат от новата система е оптимизиране и ускоряване на извършваните процедури и повишаване ефективността и прозрачността на предоставяните дейности и услуги.

Осъвременяването на организацията и процесите на работа в Патентно ведомство ще подобри трайно качеството на предоставяните услуги. В дългосрочен план това ще доведе до по-ефективна работа на администрацията и ще повиши доверието на гражданите и бизнеса във Ведомството. Резултатите от изпълнението на Проекта ще допринесат за удовлетворяване потребността на гражданите и бизнеса от ясно и еднотипно общуване с Ведомството по отношение на процедурите и информационните услуги във връзка със защитата на правата върху индустриалната собственост.

 

hkas2286

 

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account