CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост Print
Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно влиянието на неотличителните и слаби елементи на марките при преценяването на вероятност за объркване (относителни основания за отказ)
В резултат на съвместната си работа по проекта CP 5. Относителни основания – вероятност за объркване (Влияние на неотличителни/слаби елементи) OHIM и националните ведомства за марки в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на влиянието на неотличителните/слаби елементи в състава на марките при преценяване на вероятността за объркване (относителни основания). Общата практика се оповестява публично посредством Общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите. Този документ представлява препоръка за ведомствата за индустриална собственост, както и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители относно общата практика във връзка с неотличителните/слаби елементи на марките за целите на преценяването на вероятността за объркване, като се приема, че стоките и/или услугите на сравняваните марки са идентични. Общото съобщение цели да предостави ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика. Предвижда се тези принципи (представени в Приложение I към Общото съобщение) да обхванат болшинството от случаите. Тъй като вероятността за объркване трябва да се оценява поотделно във всеки конкретен случай, общите принципи служат като насока, за да се гарантира, че различните ведомства достигат до сходни заключения, когато се разглеждат едни и същи марки и основания.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account