CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство стартира проект по ОПАК Print
  
opak02

Патентното ведомство стартира проект: „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”

Патентното ведомство на Република България сключи договор рег. №  А13-22-57 от 10.05.2014 г. с Министерство на финансите за изпълнение на Проект „Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, и стартира активното изпълнение на договора.

Проектът е с продължителност 9 месеца  и е на стойност 80 986,45 лв.  Общата му цел е да се надгради, укрепи и обогати професионалният капацитет на служителите на Патентно ведомство/ПВ/, за да бъдат повишени качеството и ефективността на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса.

Ще бъдат проведени специализирано професионално, общо професионално и чуждоезиково обучение. Ведомството разчита на дългосрочната подкрепа на Института по публична администрация при изпълнението на проекта.

Успешното му реализиране ще допринесе за подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Това ще допринесе за изграждането на динамична администрация, развиваща експертния си потенциал, която е ориентирана към потребностите на обществото и постигането на високи резултати.

 

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account