КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
26 април - Ден на интелектуалната собственост Печат

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ТАНЯ НАЙДЕНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

по повод

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ – 26 АПРИЛ 2014

На 26 април 2014г. в България за четиринадесети пореден път под мотото “Филмите – една световна страст” ще бъде отбелязан Световният ден на интелектуалната собственост. 

Тази дата, на която Световната организация по интелектуална собственост чества своя рожден ден, е повод за хората от всички страни да помислят върху значението на творчеството и новаторството за изграждането на един по-добър и модерен свят. Прогрес в икономиката и културата може да се постигне, само ако впрегнем своята творческа и новаторска енергия, като използваме системата за закрила на интелектуалната собственост. 

Патентното ведомство на Република България е организация, посветена на усилията да бъдат гарантирани правата на творците и притежателите на интелектуална собственост, както и да бъдат признати и възнаградени постиженията на изобретателите и авторите. 

Творците на България – изобретатели, дейци на културата и изкуството, преподаватели и служители, работещи в областта на създаването и защитата на интелектуалната собственост, всекидневно дават своя принос за подобряване качеството на съвременния ни живот, усъвършенстването, икономическото и технологичното ни развитие. 

Приемете моите поздравления и най-искрените ми пожелания за здраве, благоденствие и бъдещи творчески успехи при създаването на продуктите – обект на интелектуалната собственост, достойното изпълнение на задачите по закрилата им и използването им за благото на България и нейните граждани в условията на членството ни в Европейския съюз и в световен аспект.    

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка