CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Стартиране изпълнението на дейности, заложени в Договор за техническо сътрудничество за 2014 г Print

Патентното ведомство стартира изпълнението на дейностите, заложени в Договора за техническо сътрудничество за 2014 г., подписан по традиция за осма поредна година с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).
Предмет на споразумението през тази година е популяризирането и повишаването на осведомеността относно създадените електронните инструменти, създадени в рамките на Фонда за сътрудничество и въвежданата нова практика в рамките на Програмата за сближаване на практиките  сред различни заинтересовани кръгове в България.

 

Фондът за сътрудничество между OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на държавите членки на ЕС е създаден през  2010   с цел   да се създаде модерна европейска система за марки и дизайни, в която OHIM и националните ведомства са равноправни партньори. Изпълнението на програмата на Фонда за сътрудничество се осъществява чрез реализирането на  конкретни проекти и се финансира от бюджета на OHIM.

Проектите са подбрани така, че да подпомагат модернизирането  и опростяването на ползването на европейската система  за марки и дизайни чрез предоставяне на он-лайн услуги, които спестяват време и административни трудности, допринасят за   предоставяне на ефективни и ефикасни услуги за потребителите и улесняват   контакта с потребителите.

Патентното ведомство на Република България е взело участие в разработването на множество проекти, като към настоящия момент е внедрило голяма част от тях. Именно представянето на резултатите от тези проекти е предмет на популяризиране чрез Договора за техническо сътрудничество между Българското патентно ведомство и OHIM.

Програмата за сближаване на практиките е другата брънка от процеса, целящ създаване на единна и модерна система за марки в рамките на ЕС, наред с Фонда за сътрудничество. Тя започва през 2011 г. и основна й цел е да унифицира, някои съществени аспекти, касаещи практически въпроси в процеса на регистрация на   марките. Темите, които са избрани да бъдат разработени в рамките на Програмата за сближаване на практиките като проекти отговарят на три основни критерия:  промяната на практиката да не изисква промяна на законодателството, да има полза за потребителите чрез създаване на прозрачност и правна сигурност  и проектите да могат да се изпълнят в обозрим период от време.

Договорът  за техническо сътрудничество включва провеждане на дни на отворените врати в Патентното ведомство, практически семинари в три различни града на България, издаване и разпространение на български език на кратки брошури относно практически въпроси, свързани с използването на електронните модули, разработени в рамките на Фонда за сътрудничество и популяризиране на електроните инструменти сред широк кръг заинтересовани лица чрез предварително изработена стратегия. Изпълнението на дейностите по Договора започна с организирането на  „Дни на отворените врати”, посветени на електронните инструменти, създадени от  Фонда за сътрудничество  и единната практика по марки, изработена в рамките на Програмата за сближаване на практиките.

Патентното ведомство  ще уведомява всички заинтересовани лица чрез публикации на сайта си за предстоящите мероприятия по Договора за техническо сътрудничество с OHIM.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account