CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Обучение на представители на агенцията за индустриална собственост на Косово Print
Делегация от Агенцията за индустриална собственост на Косово посети Патентното ведомство от 24 до 26 февруари т.г. По време на визитата бе проведено обучение в рамките на европейския проект за укрепване на системата за интелектуална собственост в Косово с фокус закрилата на изобретенията и полезните модели.
Заместник-председателят на  Патентното ведомство Зорка Милева поздрави гостите. Съгласно програмата на обучението лектори бяха 6 служители от дирекции „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни” и „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове”.
Представителите на Косово се запознаха със структурата на Патентното ведомство, основните му дейности и актуални статистически данни. Основен акцент в обучението бе поставен върху закрилата на изобретенията – правната рамка, формална експертиза, експертизата на описанието и претенциите, патентоспособност.
Делегацията се запозна и с работата на отдела по „Спорове”, както и с предоставяните услуги за обществеността във връзка със закрилата на изобретенията с патенти и  полезните модели.
В рамките на обучението бе направена обиколка на ведомството, както и посещение на Библиотеката на Техническия университет – София и запознаване с предлаганите там услуги в областта на патентната информация в сътрудничество с Патентното ведомство.


DSC01116DSC01109
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account