КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар на тема " Мадридската система за международна регистрация на марки за развитие на бизнеса" Печат
На 8 ноември 2013 г., в София се проведе национален семинар, организиран от Патентно ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), посветен на стратегическото изпозване на Мадридската система за международна регистрация на марки.
Семинарът бе открит с приветствените слова на председателя на Патентно ведомство – г-н Камен Веселинов и представителя  на СОИС -  г-жа Тетяна Демченко.    
Целта на мероприятието бе да се запознаят участниците с предимствата на Мадридската система,  да се повишат осведомеността и практическите познания за нея, да се разгледат възможностите, които предлага за навременна и ефективна международна закрила на марките. Разгледана беше и процедурата по подаване на международна регистрация за марки в Патентно ведомство и бе представен опитът на бизнес средите в България при използване на международната система за регистрация на марки. 
        
pb080944
                                                                                                                                                                                    

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка