КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар на тема " Мадридската система за международна регистрация на марки за развитие на бизнеса" Печат
На 8 ноември 2013 г., в София се проведе национален семинар, организиран от Патентно ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), посветен на стратегическото изпозване на Мадридската система за международна регистрация на марки.
Семинарът бе открит с приветствените слова на председателя на Патентно ведомство – г-н Камен Веселинов и представителя  на СОИС -  г-жа Тетяна Демченко.    
Целта на мероприятието бе да се запознаят участниците с предимствата на Мадридската система,  да се повишат осведомеността и практическите познания за нея, да се разгледат възможностите, които предлага за навременна и ефективна международна закрила на марките. Разгледана беше и процедурата по подаване на международна регистрация за марки в Патентно ведомство и бе представен опитът на бизнес средите в България при използване на международната система за регистрация на марки. 
        
pb080944
                                                                                                                                                                                    

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка