КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
65 години от основаването на Патентното ведомство Печат
На 4 юни 2013г. се навършват 65 години, откакто с Указ № 907 от 4  юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник е днешното Патентно ведомство на Република България. Институцията играе  основополагаща роля за изграждането на българската система за закрила на индустриалната собственост.
  
Началото на закрилата на индустриалната собственост в България е поставено доста по-рано, още през 1892г., когато Народното събрание приема Закона за търговските и индустриални марки, и след това, през 1921г., когато е приет Законът за патентите за изобретения.
Патентното ведомство като институция – наследник на първите български служби за закрила на индустриалната собственост е изминало дълъг и понякога доста неравен път, белязан с множество промени и решения, чиито резултати могат да бъдат оценени във времето.
Днес спокойно можем да заявим, че страната ни има изградена национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Тя е модерна, европейски хармонизирана и предоставя възможност за защита на изобретенията, марките, географските означения и промишлените дизайни, полезните модели, сортовете растения, породите животни и топологиите на интегралните схеми.
Тази система е резултат от усилията на много поколения, а служителите на Патентно ведомство и днес дават своя принос за изграждането и функционирането й у нас. Процесът е отворен, непрекъснат и се осъществява в добро сътрудничество и с нашите европейски и международни партньори, което допринася за модерния облик, стабилността и високото ниво на закрила на индустриалната собственост у нас.
Ежедневен е и приносът на нашите служители за развитието на системата в европейски и международен план.
Въпреки нелеките в последните години световни финансови и икономически обстоятелства и тяхното отражение в България, специалистите в тази област продължават да работят усилено, защото знаят, че това е единственият път за модернизацията и добрата конкурентоспособност на нашата страна чрез развиването на подходяща иновационна среда.  Индустриалната собственост винаги ще бъде неразривно свързана с развитието на научно-техническия прогрес и с водещите идеи за развитието на обществото, затова и Патентното ведомство, като държавен орган, предоставящ правата  върху тази собственост, ще следва глобалното обществено-политическо и европейското административно развитие, като по този начин допринася за подобряването на качеството на съвременния ни живот.
Официалното отбелязване на годишнината от основаването на Патентното ведомство ще се състои на 8 ноември 2013г. заедно с връчването на наградите „Изобретател на годината” и вписването в Златната книга на заслужили български изобретатели.  
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка