CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
65 години от основаването на Патентното ведомство Print
На 4 юни 2013г. се навършват 65 години, откакто с Указ № 907 от 4  юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник е днешното Патентно ведомство на Република България. Институцията играе  основополагаща роля за изграждането на българската система за закрила на индустриалната собственост.
  
Началото на закрилата на индустриалната собственост в България е поставено доста по-рано, още през 1892г., когато Народното събрание приема Закона за търговските и индустриални марки, и след това, през 1921г., когато е приет Законът за патентите за изобретения.
Патентното ведомство като институция – наследник на първите български служби за закрила на индустриалната собственост е изминало дълъг и понякога доста неравен път, белязан с множество промени и решения, чиито резултати могат да бъдат оценени във времето.
Днес спокойно можем да заявим, че страната ни има изградена национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Тя е модерна, европейски хармонизирана и предоставя възможност за защита на изобретенията, марките, географските означения и промишлените дизайни, полезните модели, сортовете растения, породите животни и топологиите на интегралните схеми.
Тази система е резултат от усилията на много поколения, а служителите на Патентно ведомство и днес дават своя принос за изграждането и функционирането й у нас. Процесът е отворен, непрекъснат и се осъществява в добро сътрудничество и с нашите европейски и международни партньори, което допринася за модерния облик, стабилността и високото ниво на закрила на индустриалната собственост у нас.
Ежедневен е и приносът на нашите служители за развитието на системата в европейски и международен план.
Въпреки нелеките в последните години световни финансови и икономически обстоятелства и тяхното отражение в България, специалистите в тази област продължават да работят усилено, защото знаят, че това е единственият път за модернизацията и добрата конкурентоспособност на нашата страна чрез развиването на подходяща иновационна среда.  Индустриалната собственост винаги ще бъде неразривно свързана с развитието на научно-техническия прогрес и с водещите идеи за развитието на обществото, затова и Патентното ведомство, като държавен орган, предоставящ правата  върху тази собственост, ще следва глобалното обществено-политическо и европейското административно развитие, като по този начин допринася за подобряването на качеството на съвременния ни живот.
Официалното отбелязване на годишнината от основаването на Патентното ведомство ще се състои на 8 ноември 2013г. заедно с връчването на наградите „Изобретател на годината” и вписването в Златната книга на заслужили български изобретатели.  
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account