CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Национални семинари за правоприлагащи органи Print
На 22, 24 и 26 април 2013 г. в Шумен, Хасково и Благоевград се проведоха три национални семинара за правоприлагащи органи на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарите бяха организиран от Патентното ведомство на Република България с подкрепата на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни)  (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество за 2013 г., подписан  за седма поредна година между OHIM и Патентното ведомство.
Основната цел на мероприятията бе да се запознаят детайлно представителите на правоприлагащите органи със системите на марките и дизайните на Европейския съюз, да се обсъдят теми като нарушаване на правата върху марки и дизайни на ЕС  и способите за защита срещу нарушения.
По време на семинарите бяха обхванати следните теми:  придобиване на право  върху марка и дизайн на ЕС, обхват на правото, нарушаване на правата и способи за защита срещу нарушения, представяне на Европейската обсерватория за борба с фалшификациите и пиратството. Бяха демонстрирани  съществуващите on-line бази  данни за марките и дизайните на ЕС, както и работни  версии на бази данни, специално разработени да подпомагат и ускоряват установяването и предотвратяването на нарушения,  които предстои да бъдат пуснати он-лайн и които са създадени в рамките на проекта „Фонд за сътрудничество” на OHIM и националните ведомства за марки и дизайни на ЕС - База данни, подпомагаща правоприлагането в областта на интелектуалната собственост.
В семинарите взеха участие  представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Прокуратурата и съда от посочените и съседните на тях градове, което  позволи обмяна на мнения по разглежданите теми и стана част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху марки и дизайни.
На участниците бяха предоставени сборник със статии, изследвания и анализи относно закрилата на европейската марка и дизайн и ръководство за системата на марката на ЕС и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account