КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Договор за техническо сътрудничество с ЕUIPO Печат
17 април 2013
Патентното ведомство стартира изпълнението на дейностите, заложени в Договора за техническо сътрудничество за 2013 г., подписан по традиция за седма поредна година с Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Предмет на споразумението е популяризирането и повишаването на осведомеността относно марката и дизайна на EC сред различни заинтересовани кръгове в България.
Договорът включва провеждане на общо седем семинара в различни градове на България, издаване и разпространение на български език на кратки брошури относно практически въпроси, свързани с марките и дизайна и „Електронна услуга за информация и помощ по въпросите на марката и дизайна на ЕС” (Help-desk), обслужвана чрез електронна поща.
Изпълнението на дейностите по Договора започна с организирането на три семинара за правоприлагащи органи, които ще се проведат в Шумен, Хасково и Благоевград, съответно на 22, 24 и 26 април 2013 г. Семинарите имат за цел да запознаят детайлно представителите на правоприлагащите органи със системите на марките и дизайните на Европейския съюз и ще обхванат теми като  придобиване на право  върху марка и дизайн на ЕС, обхват на правото, нарушаване на правата и способи за защита срещу нарушения. По време на семинара ще бъдат представени сега съществуващите on-line бази данни за марките и дизайните, ползването на които би улеснило работата на правоприлагащите органи. Ще бъдат демонстрирани и версии на бази данни, специално разработени да подпомагат установяването и предотвратяването на нарушения,  които предстои да бъдат пуснати он-лайн, създадени в рамките на проекта „Фонд за сътрудничество” на EUIPO и националните ведомства за марки и дизайни на ЕС. На семинарите са поканени и са заявили участие  представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Прокуратурата и съда от посочените и съседните на тях градове, което ще позволи активна обмяна на мнения по разглежданите теми и ще бъде част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху марки и дизайни.
Електронната услуга за информация и помощ по въпросите на марката и дизайна на ЕС (Help-desk) се предоставя от експерти на Патентното ведомство и е достъпна на адрес  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите . Повече информация относно тази услуга можете да намерите в директориите „Марка на ЕС” и „Дизайн на ЕС”.
Патентното ведомство  ще уведомява всички заинтересовани лица чрез публикации на сайта си за предстоящите мероприятия по Договора за техническо сътрудничество с OHIM.

Договор за техническо сътрудничество с EUIPO - обща информация
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка