CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ЕК предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на ЕС Print
На 27 март 2013 г. Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защита на марките срещу фалшифицирането им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.
Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:
              ·     канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
             ·     модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
             ·    усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС; както и
              ·       улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.
В предложения пакет се съдържат следните инициативи:

              1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване
                  на законодателствата на държавите-членки в областта на марките;
              2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем
                  с номер 207/2009/EC); както и
              3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995 г. относно таксите, събирани от
                  Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар (2869/95).
Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на Общността са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение. Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от Комитета по събираните от OHIM такси. Първото заседание на този Комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.
Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане горепосочените проекти като вашите бележки и предложения можете да изпращате на следните адреси This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it и This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it с оглед формирането на позицията на България по тези теми.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account