CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Пресконференция на Патентното ведомство във връзка с проекта по ОПАК Print
Днес, 4 февруари 2013 г., в Пресклуба на БТА се състоя пресконференция по повод стартиране изпълнението на проекта на Патентното ведомство на Република България по договор с Министерство на финансите „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции”. Договорът е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.
Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 556 000 лв. Общата му цел е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции чрез създаване на единна информационно-комуникационна среда във ведомството и на възможност за електронно заявяване на обекти на индустриалната собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни и поддържане на електронни държавни регистри.
Проектът ще се изпълнява в тясно сътрудничество и с дългосрочната подкрепа на партньорите на Патентното ведомство - Европейското патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар към Европейската комисия и Световната организация за интелектуална собственост. Тези организации предоставят безвъзмездно разработени от тях програмни продукти, към чието надграждане и интеграция се отнася проектът.
Председателят на Патентното ведомство направи днес кратко представяне и разясни ролята и мястото на очакваните от проекта резултати в общия процес по усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за осъществяване дейностите на Ведомството във връзка със закрилата на изобретения, марки и географски означения и дизайни, и предоставянето на потребителите на електронните услуги.
opak_pressconf_02_13
 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account