CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство стартира проект по ОПАК Print

Патентното ведомство на Република България сключи договор, рег. № 12-32-4 от 23.11.2012 г., с Министерство на финансите за изпълнение на Проект „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, и стартира активното му изпълнение.
opakltrite

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 556 580,41 лв. Общата му цел е осигуряване на по-високо качество на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции чрез създаване на единна потребителска среда за електронно заявяване на обекти на индустриалната собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни и поддържане на електронни държавни регистри.
При изпълнението му Ведомството разчита на дългосрочната подкрепа на международните си партньори от Европейското патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар към Европейската комисия и Световната организация за интелектуална собственост, които предоставят безвъзмездно разработените от тях програмни продукти, към чието надграждане и интеграция се отнася проектът.
Сред очакваните резултати на  първо място ще бъде осъществена радикална промяна на информационно-комуникационната среда във Ведомството с рязко подобряване на административното обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции, оптимизиране и ускоряване на извършваните процедури и повишаване ефективността и прозрачността на предоставяните дейности и услуги.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account