CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Национален семинар за МСП на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания” Print
На 26 юни 2012 г., в сградата на Центъра за индустриална собственост в град Варна, се проведе национален семинар за малки и средни предприятия на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът бе организиран от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2011 г.
Основната цел на мероприятието бе да популяризира системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това бяха изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз, както следва:
  • „Процедура по регистрация на дизайн на Европейския съюз” – заявяване, основания за регистрация и експертиза на заявки за дизайн на ЕС (лектор: Анка Червенкова, Зам.-Председател на Патентното ведомство);
  • “Процедура по регистрация на марка на Европейския съюз” – заявяване и експертиза на заявки за марка на ЕС, основания за отказ, достъп до бази данни на OHIM (лектор: Лидия Николова, държавен експерт в отдел „Опозиция” на Патентното ведомство);
  • “Процедура по опозиция на марка на Европейския съюз” (лектор: Андриана Йончева, държавен експерт в отдел „Опозиция” в Патентното ведомство);
  • “Връзка на марката на Европейския съюз с Мадридския протокол” (лектор: Венета Шамандура, държавен експерт в отдел „Опозиция” на Патентното ведомство).

Проведена бе и заключителна дискусия, като на участниците в семинара бе предоставена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми.
Участниците получиха безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Мероприятието премина при засилен интерес от страна на участниците предвид промените в националното законодателство и стремежа на Патентното ведомство да провежда на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на обществеността в Република България.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account