CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Годишнина от основаването на Патентно ведомство Print

На 4 юни 2012 г. се навършват 64 години откакто с Указ № 907 от 4 юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник е днешното Патентно ведомство на Република България. Институция, доказала през годините своята основополагаща роля за националната ни система за закрила на индустриалната собственост.
Разбира се, първите стъпки в закрилата на индустриалната собственост в България са направени доста по-рано, още през 1892 г., когато Народното събрание приема Закона за търговските и индустриални марки, и след това, през 1921г., когато е приет Законът за патентите за изобретения.
Патентното ведомство като институция – наследник на първите български служби за закрила на индустриалната собственост, е изминало дълъг и понякога доста неравен път, белязан с множество промени и решения, които са дали своите резултати и могат да бъдат оценени във времето.
Днес спокойно можем да заявим, че страната ни има изградена национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Тя е модерна, европейски хармонизирана и предоставя възможност за защита на изобретенията, полезните модели, марките, географските означения и промишлените дизайни, сортовете растения, породите животни и топологиите на интегралните схеми.
Разбира се, в това са вложени усилията на много поколения, като служителите на Патентно ведомство и днес дават своя принос за изграждането и функционирането у нас на тази изключително важна за съвременната икономика система. Процесът е отворен, непрекъснат и се осъществява в добро сътрудничество с нашите европейски и международни партньори, което допринася за модерния облик, стабилността и високото ниво на закрила на индустриалната собственост у нас.
Въпреки нелеките в последните години световни финансови и икономически обстоятелства, специалистите в тази област продължават да работят усилено, защото знаят, че това е единственият път за развиването на иновационна среда у нас и подобряването качеството на съвременния ни живот.
Индустриалната собственост е и ще бъде неразривно свързана с научно-техническия прогрес и с водещите идеи за развитието на съвременното общество, затова и Патентното ведомство, като държавен орган, предоставящ правата върху тази собственост, ще продължава да се развива динамично, следвайки глобалното обществено-политическо и европейското административно развитие.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account