CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Посещение на делегация от Европейското патентно ведомство Print

През изминалата седмица, 02-03 февруари 2012 г., в Патентното ведомство на Република България се проведе двудневна работна среща между делегация на Европейското патентно ведомство (ЕРО), представлявана от г-н Франсоа-Режи Анар, директор на дирекция „Европейско и международно сътрудничество”, ЕПВ, и г-жа Минна Николова-Крес, координатор по сътрудничеството с Р. България, и ръководството на Патентното ведомство на Република България, в лицето на председателя г-н Камен Веселинов и заместник председателя г-жа Анка Червенкова. В срещата взеха участие и ръководители и представители на дирекциите „Информационни технологии, информационна дейност и услуги” и „Патенти, полезни модели и промишлен дизайн”.
На срещата беше представен отчет на дейността по „Националния план за действие” за периода до края на 2011 г. Г-н Франсоа-Режи Анар представи т.нар. „Пътната карта за сътрудничество” и разясни свързания с картата „Двустранен план за сътрудничество” за периода 2012-2015 г.
Накрая участниците очертаха конкретната рамка на сътрудничеството за текущата 2012 г. и набелязаха акцентите в по-дългосрочен план.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account