КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Обучение
 Събития
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Актуално Печат
Г-н Антонио Кампиньош бе избран за президент на Европейското патентно ведомство
На 11 октомври 2017 г. Административният съвет на Европейската патентна организация (the European Patent Organisation) избра Антонио Кампиньош да наследи Беноа Батистели начело на Европейското патентно ведомство (the European Patent Office – EPO)). Пет-годишният мандат на новия президент започва на 1 юли 2018 г.
Г-н Кампиньош е португалец и понастоящем изпълнителен директор на Ведомството по интелектуална собственост към ЕС (EUIPO). Преди това е бил президент на Института по индустриална собственост на Португалия. В това си качество е представлявал Португалия на Административния съвет на Европейската патентна организация в продължение на няколко години. 


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Страницата предоставя разнообразна информация относно управлението на правата върху търговски марки и дизайни, придружена с новини от практиката на ведомството.
Alicante News е също форум за новини и дебати по въпроси, свързани с развитието на интелектуалната собственост.
Секцията, която представя съдебната практика на ведомството, предоставя информация на месечна база за казусите, разгледани пред апелативния състав на EUIPO и пред Съда на Люксембург. Можете да разгледате бюлетина тук.

СОИС организира семинар за Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн
Световната организация за интелектуална собственост/СОИС/ организира семинар във връзка с Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн, който ще се проведе в централата на СОИС в Женева на 2 ноември 2017г. Семинарът има за цел да актуализира знанията за Хагската система и нейното функциониране и практиката на заявяване сред потребителите и потенциалните заявители.
Краен срок за регистрация 27 октомври 2017 г.
Повече информация можете да намерите на:
Documents:   
Registration:

Учебни посещения в Европейското патентно ведомство - ЕПВ

Четири на брой са планираните учебни посещения в офиси на ЕПВ през 2018 г., насочени към европейски студенти от всякакви специалности, както и към други заинтересовани лица. Инициативата цели да повиши осведомеността на гражданите и учащите относно европейската патентна система.
Посещенията – три в Мюнхен и едно в Хага - ще предоставят възможността да се придобие практически опит за дейността на ЕПО, работата на експертите от ведомството, патентните експерти и адвокати
За повече информация натиснете тук

На 6 и 7 декември 2017 г. в Прага EПВ организира Ден на потребителите на онлайн услуги
Европейското патентно ведомство (the European Patent Office) кани всички заинтересовани лица на втория поред Ден на потребителите на онлайн услуги, който ще се проведе в Прага на 6 и 7 декември т.г. Събитието продължава ден и половина и е насочено основно към патентните адвокати и персонала, работещ с документи по интелектуална собственост. Ще бъдат представени презентации по темата, като ще има и практически занятия относно работата с електронни документи.
Една от основните теми разглежда новия подход при подаване на документи в DOCX формат и ще бъде представена в зала, след което доразвита в последваща работна сесия.
Допълнителни пленарни сесии ще има на тема Industry 4.0 и нейното влияние върху патентната система, за достъпа на ЕПВ до документи в Азия, както и относно инициативата на ведомството да опрости процедурата по Опозиция.
По време на Деня на потребителя ще има много възможности за обсъждане на актуални теми и бъдещи инициативи с експертите на ЕПВ.
Информация относно програмата можете да намерите тук.
Регистрации за участие могат да се правят до 10 ноември 2017 г. вкл.

Новини от Европейската патентна академия

Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през есента събития и обучения. Целта на обученията е да предоставят възможност на участниците в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху индустриалната собственост. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по индустриална собственост пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и от следните публикации:
"Guidelines2day" – поредица семинари за подаване на европейска патентна заявка и последващо поддържане на патента  - в Стокхолм на 25 октомври, Истанбул на 7 ноември, Брюксел на 28 ноември 2017, Лондон на 13 декември – повече за семинарите научете ТУК
Трансфер и комерсиализация на технологиите – дистанционен курс на 4 октомври – информация за темите на курса ТУК
Нов онлайн курс – Процедури по опозиция в Европейското патентно ведомство. Повече за темите, условията и записване онлайн ще научите ТУК 
Учебно посещение в Мюнхен 
Целта на обучението е повишаване на осведомеността за европейската патентна система сред студентите в европейските университети и други заинтересовани групи – повече ТУК

Академията на СЕСИС актуализира програмата си за есента на 2017
Повече информация вижте ТУК 

Новини от Европейския институт по технологиите
Предстои провеждането в Будапеща на иновационното изложение на Европейския институт по технологиите – INNOVEIT 2017, 16 – 17 октомври. Научете повече ТУК

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на Европейската обсерватория на нарушения на права върху интелектуалната собственост
Можете да го разгледате през портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост, на страницата на Еворпейската обсерватория - тук.
Порчетете повече за международната среща на високо равнище по прилагане на правата върху интелектуалната собственост, младежката среща по инициативата
Ideas Powered, срещи на Обсеравторията и др.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.
Сред най-важните теми този път ще намерите: програма за висш мениджмънт на интелектуална собственост, интервю на Zsófia Lendvai в рубриката на James Nurton, по-интересни случаи от практиката и решения на Комисиите по жалби.

ДЕЙНОСТИ НА АКАДЕМИЯТА КЪМ СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Академията към Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ публикува календара на събитията за август. Научете повече за него, а също и за годишния план на Академията ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост ТУК

КОНФЕРЕНЦИЯ: АПЕЛАТИВНИ КОМИСИИ И КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ 2017
Европейската патентна академия напомня за предстоящата на 22-23 ноември 2017г. в Мюнхен, Германия, конференцияМ Апелативни комисии и ключови решения 2017, която предоставя уникален поглед към случаи от правната практика на Европейската патентна организация. Научете повече ТУК

ПЪРВИ ДОКЛАД НА ТЕМА КАЧЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
Европейското патентно ведомство публикува първия доклад за начина, по който прилага политиката си по качеството при всички свои продукти и услуги. Прочетете повече ТУК

ПОКАНА ЗА СТУДЕНТИ – УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО - МЮНХЕН
Студенти от всички области в европейските университети и други заинтересовани лица.са поканени на учебно посещение на 12.10.2017 г. в Мюнхен, Германия. Темата на обучението е „Фокус върху Европейското патентно право и биотехнологии“. Целта на това посещение е да повиши осведомеността за европейската патентна система сред студентите, да предостави практическия опит на Европейското патентно ведомство и да даде представа за работата на експертите на , патентните експерти и адвокатите.
Информация за участие в посещението може да намерите ТУК

СТАРТИРА ОН ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПИТ EQE Pre-examination 2018
Европейската патентна академия съобщи, че стартира смесено он лайн обучение в помощ на кандидати за явяване на предварителния изпит за европейски патентен прадставител - EQE Pre-examination 2018. Обучението е разработка на Европейската патентна академия и epi. Научете повече ТУК.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 15-ТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ИНФОИНВЕНТ - МОЛДОВА
Държавната агенция по интелектуална собственост на Република Молдова (ДАИС), съвместно с Международен изложбен център „Молдекспо“, организират за 15 път форум за специалисти по интелектуална собственост, който ще се проведе от 15 -18 ноември 2017 в Кишинев, Молдова.Основните теми на изложбата са ориентирани към представяне на постижения от научните и технологични области и създаване на връзки с бизнес сектора (малки и средни предприятия). Гости в предишни издания са били Европейско патентно ведомство, Патентните организации на Румъния, Китай, Естония и др., като и няколко университета.
Информация за участие можете да намерите ТУК

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА ИС
На 22-23 юни 2017г. в Берлин се провежда междунардона Среща на върха по прилагане на правата по интелектуална собственост, организирана от Федералното министерство на правосъдието и закрилата на потребителите в Германия, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - СЕСИС и Европейската комисия. 
На срещата се представят два нови доклада, които вече са досъпни и на сайта на Обсерваторията на нарушения на права върху интеректуалната собственост. За първи път е  изготвен съвместен доклад на СЕСИС и Организацията за международно сътрудничество и развитие на тема ‘Карта на реалните пътища на фалшифицираните стоки" /Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods’/. Другиият доклад е изготвен съвместно от СЕСИС и Европол и е на тема "Ситуационен доклад за 2017г. относно фалшифицирането и пиратството в ЕС" /2017 Situation Report on ‘Counterfeiting and Piracy in the European Union’/


ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЯ
Европейското патентно ведомство отвори достъпа до онлайн регистрационната форма за участие в Конференцията по патентна информация, която ще се проведе в периода 7 - 9 ноември 2017г. в София със съорганизатор Патентното ведомство.
Повече за конференцията и достъп до регистрационната форма ТУК.

Босна и Херцеговина се присъедини към Designview
Считано от 12 юни 2017 г. Институтът по интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (ИИС - БИХ) предостави на търсещата система Designview базата си с промишлени дизайни.
Интеграцията на ИИС – БиХ e конкретен резултат от съвместната дейност на Мрежата за международно сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост с нейните партньори.
След присъединяването на ИИС – БиХ Designview  вече съдържа данни от 55 ведомства. С прибавянето на почти 700 дизайна от ИИС – БиХ, Designview  вече предоставя информация и достъп до почти 10,4 млн. дизайна общо.
Търсещата система Designview вече се предоставя на 35 езика със сегашното включване на босненски език.
От представянето на Designview на 19 ноември 2012 г., системата е обслужила повече от 2,6 млн. търсения от 146 различни държави, като Германия, Испания и Обединеното кралство са най-честите потребители.
Повече информация може да бъде намерена ТУК.

Конференция "От изследователските резултати до пазарите"

Европейското патентно ведомство напомня, че крайният срок за регистрация в конференцията "От изследователските резултати до пазарите", която ще се проведе в Люксембург на 28 и 29 юни 2017г., е 13 юни. Научете повече ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост
- тук.

Нова студия на EUIPO и Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС
На страницата на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост би публикувана нова студия на тема "Вторично използване на съдържанието на публични домейни с фокус върху филмова индустрия". За повече информация вижте ТУК.

Бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе петият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте
ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News.

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ИС СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ДИЗАЙН
Академията на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ информира, че съвместно с университета Тонгджи в Шанхай, КНР, организират „нова“ магистърска програма за обучение по интелектуална собственост със специализация по дизайн. Обучението започва на 18 септември 2017г.
Програмата ще подготвя специалисти с висше образование за работа в университети, изследователско-развойни институти, правителствени институции или организации от областта на интелектуалната собственост и промишлеността. Тя ще включва в обучението  и управлението на интелектуалната собственост. Интердисциплинарните курсове от тази програма ще се водят на английски език. Те ще бъдат адаптирани и подходящи за  специалисти, завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, и право.
Програмата изисква присъствено време на лекции от септември 2017г. до август 2018г., а от август до декември 2018г. студентите могат да изкарат стажовете си в КНР или на друго място, да подготвят дипломната си работа и да я защитят он лайн или на място. За повече подробности вижте брошурата. За информация относно курса и възможностите за получаване на стипендия научете повече в каталога, публикуван на интернет страницата на Академията на СОИС.
Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2017г.


Академията на СЕСИС организира обучение за юридически помощници /paralegals/
Академията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) организира в Аликанте от 24 до 26 април 2017г. обучение по интелектуална собственост за  юридически помощници/paralegals/. Програмата се фокусира върху разширяване на знанията за процедурите по закрила на  марка на ЕС и регистриран дизайн на Общността, както и работата на СЕСИС като цяло. Не се предвижда такса за участие в курса, но обучаемите сами поемат разходите за път и настаняване. Повече информация за обучението – програмата и условията, можете да намерите на Обучителния портал на Академията  на СЕСИС.

ЕПА предлага виртуално обучение за превръщане на технологиите в пазарни продукти
Европейската патентна академия информира, че през май ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на комерсиализация на технологиите. Целеви групи на обучението са фирми, бизнес консултанти, центрове за трансфер ан технологии. Крайният срок на регистрация е 28 април 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
 Начуте повече ТУК.


СЕСИС представи актуализирано проучване пред Комисията по правни въпорси на Европейския парламент
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучването на тема "Европейските граждани и интелектуалната собственост, възприятие, осъзнатост, поведение". Изследването бе представено днес, в 12 часа централно европейско време, пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент от изпълнителния директор на СЕСИС Антонио Кампиньош и бе предавано пряко в интернет мрежата.
За целите на проучването са взети над 26 000 интервюта от всички държави-членки на Европейския съюз. Проучването  е второ по рода си, а първото е публикувано през 2013 г. Целта е да се сравнят тенденциите в нагласите на европейските граждани относно спазването правата върху интелектуалната собственост. Основен фокус на това проучване е да даде представа доколко гражданите на ЕС са склонни да зачитат труда на творците, изобретателите и изпълнителите. Към настоящия момент, мнозинството от потребителите в ЕС са съгласни, че творците и изобретателите заслужават да получат защита на правата  им върху интелектуална собственост, както и да бъдат справедливо възнаградени за положения труд.
Този  род изследвания отчитат склонността на анкетираните да заявят, че са на страната на закона, че зачитат правата на интелектуална собственост, но когато дойде време за предприемане на действия, обикновено потребителите правят точно обратното. Тази констатация е особено вярна, когато потребителите са лишени от бързо достъпна легална алтернатива, предоставяща им достъп до съответната стока или услуга.
С проучването на английски език и с кратко представяне в инфографики на основни показатели можете да се запознаете ТУК.  Публикувано е и резюме на български език.

Представяне на изследването на СЕСИС за нагласите на гражданите на ЕС относно ИС
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучванeто  на тема „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприятие, осъзнатост и поведение“.
Актуализираното изследване ще бъде представено от г-н Антонио Кампиньош,  изпълнителен директор на СЕСИС, на 23 март в 12.00ч СЕТ (Централно европейско време) пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.
Представянето ще бъде пряко предавано в интернет мрежата и може да бъде проследено на този интернет адрес.

ЕПА предлага виртуално обучение по мениджмънт на ИС
Европейската патентна академия информира, че през април ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на мениджмънта на ИС. Целеви групи на обучението са МСП и центровете за технологично лицензиране. Крайният срок на регистрация е 27 март 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
Лектор ще бъде Dr. Robert Harrison, който е европейски, немски и френски представител по ИС и е работил в IBM Germany и W.L.Gore & Associates.
Начуте повече ТУК.

ЕПО и epi проучват потребностите от обучение на патентните професионалисти
Европейската патентна организация /ЕПО/ и Институтът на професионалните представители пред ЕПО - epi публикуваха анкета за проучване потребностите от обучение на европейските патентни предсатвители. Анкетата е анонимна.
Повече за проучването и самата анкета, на която можете да отговорите, ще намерите ТУК.

ЕПВ организира Ден на ползвателите на услугите 2017
Европейското патентно ведомство/ЕПВ/ организира първия за 2017г. Ден на ползвателите на предоставяните от ведомството он лайн услуги, който ще се проведе в Мюнхен на 5-6 април 2017г.
Срокът за регистарция е 17 март 2017г.
Повече за програмата на събититето и условието за участие можете да намерите ТУК.

ЕПО ще представи резултатите от работата си през 2016 г.
На 7 март 2017г. президнетът на Европейското патентно ведомство г-н Беноа Батистели ще представи резултатите от работата на Европейската патентна организация /ЕПО/ през 2016г. Пресконференцията ще се проведе в Международния пресцентър в Брюксел с начало 10.00ч централно европейско време. Вижте поканата за пресконференцията ТУК.

Публикуван е новият брой на бюлетина на EUIPO  Alicante News.
Можете да го намерите онлайн на уеб портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост. 

Д-р Франсис Гъри се срещна със заместник-министъра на външните работи Любомир Иванов

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри се срещна на 1 март 2017г. в Женева с българския заместник-министър на външните работи Любомир Иванов. Двамата са обсъдили въпроси на двустранното сътрудничество между България и СОИС и популяризирането на използването на системата за закрила на интелектуалната собственост у нас.

Снимка - СОИС, автор Еммануел Беррод

Загубите от продажбата на фалшиви смартфони са изчислени на 45,3 млрд. евро
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международният съюз по телекомуникации публикуваха съвместно проучване за претърпените загуби от продажбата на фалшиви смартфони.
Проучването анализира броя на продадените смартфони в 90 държави, обхващащи всички региони на света, на базата проследяване на потребителските покупки от мястото  на продажба. Изчислено е, че през 2015 г. пропуснатите ползи за индустрията възлизат на 12,9% от общия обем на законните продажби на смартфони в света, което се равнява на 45,3 млрд. евро.
През 2015 г. в  Европейския съюз са били продадени 150 млн. устройства, което представлява един смартфон на всеки трима граждани на ЕС. На територията на 28-те държави членки през 2015 г. са били продадени 14 млн. фалшиви бройки, което съответства на 8,3% от продажбите в сектора или 4,2 млрд. евро.
Публикуваният доклад е единадесетият от поредицата доклади, изследващи загубите от нарушенията на права върху интелектуалната собственост в различни сектори от икономиката.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската Обсерватория на нарушенията на права върху ИС към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-smartphone-sector).

Новини от Европейската патентна академия
Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през годината събития и обучения. Те имат за цел да предоставят възможност на различните страни в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху ИС. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по ИС пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и на:
Помисли за патентите! -
нов, дистанционен курс за ценността на патентната документация за иновациите и изследванията
Патентно правоприлагане - от "А" до "Я" - дистанционен курс
Изслушвания пред ЕПО -
Хага, 21-22 септември 2017 /краен срок за записване 31 юли 2017г./
Експертизата е важна! - ежегодна конференция - Мюнхен, 31 май - 1 юни 2017
Запознай се с ЕПВ - ден на отворени врати за европейските студенти, Хага, 21 март 2017

Месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе вторият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте ТУК.

Покана за участие в Международно изобретателско изложение в Истанбул – ISIF’17
В Истанбул  от 2 до 4 март 2017г., ще се проведе второто Международно изобретателско изложение - ISIF. То се провежда под патронажа на Международната федерация на Асоциацията на изобретателите със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
Организаторите канят изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, държавни агенции, както и всички заинтересовани изобретатели да участват в международното събитие. Форумът е съпътстван от множество семинари с широк кръг от теми, например актуално развитие на системата РСТ, Европейският патент, Мадридската система и практики на лицензиране.
Повече информация можете да намерите ТУК

Покана за участие в Международния салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“ в Москва
В Москва  от 16 до 19 май 2017г., ще се проведе 20-тия Международен салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“. Той се провежда със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
В последното издание са взели участие представители на повече от 20 държави и 38 региона на Руската федерация.
Освен изложението на изобретения по време на форума ще се проведат Международно изложение на марки и наименования за произход, Международен конгрес на изобретателите, множество семинари, Фестивал на научното и техническо творчество за младежта, бизнес срещи, филмови прожекции по темата и други свързани събития. 
Организаторите канят изобретатели, изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, агенции, както и всички заинтересовани да участват в международното събитие.
Повече информация можете да намерите ТУК
 

EUIPO публикува
доклад за икономическите загуби вследствие нарушенията върху правата на ИС при производството на пестициди
EUIPO съобщи, че днес е публикуван десетият от поредицата доклади по икономически сектори за цената на нарушенията на права върху ИС. Разглежда се производството на пестициди и загубите, които понася секторът.
Докладът е публикуван на уеб сайта на Европейската обсерватория на нарушенията върху права на ИС, където можете да намерите и всички досега публикувани доклади, прессъобщения и  инфографики, както на английски език, така и на немски, испански, италиански и френски език.
Загубите на легитимните производители на пестициди в 28-те държави-членки на ЕС се изчисляват на приблизително 1,3 млрд. от годишната печалба. Това се дължи на наличието на пазара в ЕС на контрафактни пестициди в размер на 13,8% от продажбите в сектора. Тези щети в продажбите съответстват на пряка загуба на приблизително 2 600 работни места и дават вторично отражение за неоткриването на 11 700 работни места.  От гледна точка на данъци и социални вноски загубите в този сектор се изчисляват на 238 млн. годишно.
Вижте повече информация на сайта на Обсерваторията.

Предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Подготвителният комитет на държавите-членки, подписали Споразумението относно Единния патентен съд, излезе със съобщение, съгласно което предварителното изпълнение на Споразумението ще стартира в края на пролетта на 2017 (по всяка вероятност през месец май)  и това ще превърне Единният патентен съд в действаща съдебна инстанция през декември 2017 г.
Фазата на предварително изпълнение означава, че органите на Съда ще започнат работа, ще се проведат събеседванията с кандидатите за постове в съда, ще се извършат необходимите назначения. Стартирането на новия съд предоставя възможност на патентопритежателите на европейски патенти да се откажат от компетентността на Съда в срок от три месеца, като към момента е планирано този срок да започне да тече от началото на септември 2017 г.
Горепосочените срокове са условни, посочват от Подготвителния комитет, като особено важно обстоятелство за спазването им е ратифицирането на Споразумението относно Единния патентен съд и присъединяването към Протокола за предварително изпълнение от 13 държави-членки. Ако това не се случи, планираните срокове няма да бъдат спазени.

Европейската патентна академия напомня ...
Крайният срок за записване в он лайн обучението за подготовка за явяване на предварителния изпит за европейски патентен представител - EQE pre-examination, е 31 януари 2017г.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в стажантската програма Praktika Intern 2017 - Хага, 19 септември - 6 октомври 2017г.  е 31 януари 2017г. Обучението е подходящо за представители по ИС с опит в подготовката, заявяването и процесуирането на европейски патентни заявки.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в Правната стажантска програма Judicial Internships за съдии, която ще се проведе в Комисиите по жалбите на ЕПО през юни 2017г. е 23 януари 2017г.
Повече за програмата можете да научите ТУК.

СОИС публикува нов брой на бюлетина "Изграждане на уважение към ИС"
В новия брой на бюлетина "Изграждане на уважение към интелектуалната собственост" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)  ще намерите информация за дейности и проведени срещи и събития,  състояли се през втората половина на 2016г. Публикувани са и анонси за предстоящото през 2017г.
Бюлетинът можете да намерите ТУК


Нов брой на бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС
Ведомството на ЕС за интелектуална собственост съобщи, че е публикуван новият и последен за 2016г. брой на он лайн бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост.
Новото издание, както и всички бюлетини до момента, можете да намерите на уеб страницата на Обсерваторията или ТУК.


Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Европейският институт за иновации и технологии публикува последния за 2017г., декемврийски брой на новинарския си бюлетин. Научете повече на сайта на института.

СОИС публикува обзор по повод 125-та годишнина на Мадридския договор

През 2016г. Световната организация за интелектуална собственост отбеляза 125-та годишнина от подписването на Мадридския договор, с което се поставя началото на Мадридската система.
Повече по въпроса в оригинал ще намерите на сайта на СОИС.


EUIPO предупреждава за източник на подвеждаща фактура
EUIPO предупреждава, че напоследък е регистриран изключително активен източник на подвеждащи фактури.
Вижте оригиналното съобщение.


https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=3369166&journalRelatedId=manual/

 
СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт:
LEGAL OFFICER – P3 - 16336 (FT)
PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division, PCT Legal and International Affairs Department, Patents and Technology Sector
Application Deadline - 03-Jan-2017

DATABASE SPECIALIST – P4 - 16328 (FT)
Systems Management and Integration Section, IT Technical Division, Information and Communication Technology (ICT) Department, Administration and Management Sector
Application Deadline - 13-Jan-2017

Научете повече ТУК.

EUIPO очаква идейни предложения и оферти

Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/се  обръща към всички юридически или физически лица – експерти в сферата на интелектуалната собственост, които проявяват интерес за оказване на съдействие пир осъществяване на дейностите  на ведомството.
Офертите и идеите на кандидатите следва да са  свързани с международното сътрудничество, участие в партньорски проверки или участие  в различни  области на компетентност на Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/.

Повече информация може да бъде получена ТУК


Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС)

Една от последните стъпки към създаването на Единен патентен съд в Европа и  въвеждането на европейски патенти с единно действие бе направена на 28 ноември 2016 г. Според изявление на британския министър за защита на интелектуалната собственост баронеса Невил-Ролф, направено по време на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел, Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС). Изказването й беше приветствано от Европейската комисия, държавите членки на ЕС, Европейското патентно ведомство и множество специалисти по закрила на интелектуалната собственост, след като провелия се в Обединеното кралство референдум за напускане на ЕС беше предизвикал известно колебание.
Новите европейски патенти с единно действие ще влязат в сила, когато поне тринадесет държави членки ратифицират Споразумението за ЕПС, сред които трябва да са Франция, Германия и Обединеното кралство. Към днешна дата единадесет държави са изпълнили този ангажимент, включително и България, а с напреднали процедури по ратификация са Германия, Обединеното Кралство, Италия, Словения и Литва. Европейското патентно ведомство ще издава патенти с единно действие, като по този начин ще се осигури по-добра закрила на правата на патентопритежателите в Европа и ще се осигури по-голям териториален обхват на патентите, включвайки повече държави, но без да се увеличава размера на таксите.


Стажантски програми в ЕПВ през 2017

Европейската патентна академия публикува информация за стажантски програми за патентни професионалисти през 2017г - Praktika Intern 2017.
Подробна информация можете на намерите ТУК 

Годишни награди на Асоциация за търговски марки на Европейските общности 2017


Асоциацията за търговски марки на Европейските общности кани всички учащи и практикуващи експерти да вземат участие в годишния конкурс на Асоциацията за 2017г. Крайният срок за изпращане на писмените работи е 15.03.2017г. Наградата ще бъде връчена на участник, който е написал статия или есе от значение за развитието на европейското законодателство в областта на търговските марки. Церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 30.06.2017г. в Будапеща по време на 36-тата годишна конференция на Асоциацията. Тази инициатива има за цел да насърчи както учащите, така и практикуващите експерти да обогатят знанията си и да допринесат за хармонизиране на практиката на юрисдикциите в Европейския съюз в областта на защитата на търговските марки.
Пълен списък на критериите за получаване на наградата може да бъде намерен: Тук.
Резюме за категория учащи може да бъде намерено: Тук.
Резюме за категория практикуващи специалисти може да бъде намерено: Тук.


Регионален семинар, посветен на Географските Означения.

Семинарът ще се проведе от 09.30 часа на 24 и 25 ноември 2016 г. във Витоша парк хотел, Голяма конферентна зала, ет.2, ул."Росарио" №1, София.
За повече информация може да получите на следния линк.Международната конференция „Образование и бизнес”


Организаторите на Международната конференция „Образование и бизнес”, която ще се проведе в София, хотел „Балкан” на 21 ноември 2016г., публикуваха подробности за тазгодишното издание, които можете да прочетете тук.
Патентното ведомство е институционален партньор на конференцията.


Покана за участие във форум за интелектуалната собственост между ЕС и КНР

Университетът Куин Мери – Лондон отправя покана за участие във форум за интелектуалната собственост (ИС) между Европейски Съюз (ЕС) и Китайска Народна Република (КНР). Събитието ще се проведе на 8 ноември 2016 г. в Лондон и е отворено за участие на представители на академичните и бизнес среди, както и професионалисти в областта на ИС. Темите на дискусията ще включват въпроси, свързани с нелоялната конкуренция, търговската тайна, ИС и данъчно облагане, лицензионни договори, ролята на специализираните съдилища за ИС, он-лайн нарушения и 3D принтиране.
Лекторите са от ЕС и КНР, като основният акцент ще бъде върху това как сходни проблеми се решават в различните юрисдикции.
Регистрация за участие можете да направите на:
https://www.eventbrite.co.uk/e/eu-china-intellectual-property-forum-preparing-for-opportunities-responding-to-challenges-tickets-28190440366


EUIPO публикува нова студия за сектор „Фармацевтична индустрия”

Ведомството на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) публикува в края на септември деветата си поредна студия, посветена на икономическите щети, причинени от нарушения на права върху интелектуалната собственост. Този път във фокуса на вниманието на Обсерваторията на ЕС за нарушения на права върху интелектуалната собственост е сектор „Фармацевтична индустрия”. Изследвано е негативното влияние на контрафакциите върху легитимния бизнес, работата на правителствата на европейските държави, потребителите и обществото като цяло.
В студията се посочва, че легитимният фармацевтичен бизнес  губи приблизително 10 млрд. от годишната си печалба, поради наличието на фалшиви лекарствени средства на пазара в ЕС. Това отговаря на 4,4% от продажбите в сектора. Установена е и загуба на възможност за директен достъп до трудовия пазар, възлизаща на приблизително 38 000 работни места.
Студията можете да намерите публикувана на сайта на Обсерваторията на английски, немски, испански, италиански и френски език - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement ( Observatory website).


Общо съобщение на EUIPO и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно въвеждането на решението „IP Translator“

Предвид влизането в сила на Регламент на ЕС 2015/2424 на ЕП и на Съвета за изменение на  Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността, Патентното ведомство и ведомствата на другите държави членки на ЕС  публикуват нова версия на Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator (Общо съобщение).
Актуализираната версия на съобщението отразява промените в тълкуването на обхвата на закрила на марките на ЕС от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в съответствие с новите чл. 28 (5) и 28 (8) от Регламент (ЕО) 207/2009  и предвид изтичането на 24.09.2016 г. на срока, в който притежателите на  марки на ЕС можеха да посочат ясно, точно и еднозначно стоките и услугите, за които се търси закрила с регистрацията на марката и които не са обхванати от буквалния смисъл на означенията на заглавията на класовете.


СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт: 

Principal Examiner - P2 - Processing Team 1, Operations Division, Brands and Designs Sector - 16300 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - International
Application Deadline - 01-Nov-2016

Examiner - G6 - Processing Team, Operations Division, Brands and Designs Sector - 16304 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - International
Application Deadline - 25-Oct-2016

Assistant Examiner - G5 - Processing Team, Operations Division, Brands and Designs Sector - 16305 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - International
Application Deadline - 25-Oct-2016

Secretary - G5 - Patent Law Division, Patents and Technology Sector - 16308 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - Local
Application Deadline - 25-Oct-2016

За подробна информация и кандидатстване, моля, посетете следния адрес:
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en.

КОНКУРС „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛ” ЗА 2017 г
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса „Европейски изобретател” за 2017 г.
Той ще се проведе на 15 юни 2017г. във Венеция за дванадесети пореден път, като номинацията на финалистите ще бъде направена два месеца по-рано.
Категориите, в които ще се състезават кандидатите, са вече традиционните пет:
            Промишленост -  изобретатели от големи европейски предприятия, защитили като изобретение значими и успешни технологии;
               Малки и средни предприятия /МСП/ – изобретатели от МСП със значими изобретения;
               Научни изследвания
– за водещи изобретатели, работещи в европейски университети и научнозиследователски организации;
               Цялостен принос
  - европейски изобретатели с дългогодишен принос в определена техническа област;
               Държави извън Европа
изобретатели, които не са от европейски страни.
Формалното изискване за участие в конкурса е кандидатът да е изобретател, който е поне свързан с действащ европейски патент. Комисията обичайно разглежда и икономическия и социалния ефект от изобретението.
Предложенията  за номиниране могат да се изпращат чрез:
                  -  попълване на образец онлайн чрез www.epo.org
;
                  -  изпращане на сканирания попълнен образец по е-
поща 
               на адрес:
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
;
                  -  
изпращане на попълнения образец по пощата на адрес:
               European Inventor Awards
               c/o European Patent Office
              
80298 Munich
              
Germany
Крайният срок за изпращане на предложенията е: 12 октомври 2016 г.
Образецът се попълва на английски, немски или френски език. 
За повече информация вижте: www.epo.org/european-inventor,
или се обадете на телефон +49-89-2399 1830.

Нов брой на бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС

Ведомството на ЕС за интелектуална собственост съобщи, че е публикуван новият брой на он лайн бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост.
Новото издание, както и всички бюлетини до момента, можете да намерите на уеб страницата на Обсерваторията на адрес:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-newsletter

Реформи в Комисиите по жалбите в ЕПО

Под заглавие „По-голяма независимост и подобрена ефективност” Европейското патентно ведомство информира обществеността и медийните среди за знаковото решение на Административен съвет на Европейската патентна организация да реформира организацията на работа на Комисиите по жалбите в рамките на Европейската патентна конвенция. 
„След два опита за провеждане на реформи през 1995 и 2004, това сега е историческо достижение”, каза по този повод президентът на ЕПВ Беноа Батистели.
Повече по темата, както и контакти за връзка с медиите можете да намерите тук.

Ден на отворени врати в ЕПВ в Мюнхен
Европейската патентна академия покани студенти от всякакви специалности да посетят офиса на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен в Деня на отворените врати, който ще се проведе на 27 юли. Крайният срок за записване е 13 юли.
Посетителите ще могат да се запознаят на място с дейността на ЕПВ и да хвърлят поглед отвътре на работата на експертите от различните технически области - биотехнологии, нанотехнологии и изобретения, приложими в компютрите.
До края на годината е предвиден и допълнителен ден за визита в ЕПВ - Мюнхен, на 9 декември 2016. 
Повече подробности за Деня на отворените врати и записването за участие може да научите на: 

https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?id=13246


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News.

Можете да го отворите на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news


Излезe новият брой на бюлетина на ЕИИТ
Публикуван е броят за м.юни на он лайн бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии.
Можете да се запознаете с него тук:
https://eit.europa.eu/eit-newsletter-june-2016

Конференция за решенията на комисиите по жалбите на ЕПО
Европейската патентна академия информира, че е отворена процедурата по регистрация на участници в Конференцията на тема „Решения на Комисиите по жалбите и ключови решения за 2016г. на ЕПО”. Конференцията е с целева група професионалисти в областта на патентното право.
Повече за условията за участие можете да научите тук.

МСП и интелектуалната собственост в ЕС
EUIPO съобщи за данни от проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост на тема отношението на МСП в ЕС към интелектуалната собственост. През юни 2015г. бяха публикувани данните от студията, изследваща връзките между правата върху интелектуалната собственост и фирмените резултати в ЕС ( https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/phase2/executive_summary_en.pdf).
В нея ясно се открои предпочитанието на големите предприятия да ползват системата за закрила на правата върху ИС по сравнение с МСП. Тези резултати предизвикаха и провеждането на настоящото изследване, което представя интересни данни за въпросите и проблемите, които възникват за МСП при контактите им с тази система.
По този повод Изпълнителният директор на EUIPO Антонио Кампиньош е заявил: „Изобилието от  сега събраните данни показва реалната среда на ИС за иновационните европейски МСП и предоставя ясни индикатори за областите, където са необходими следващи действия”.
Повече подробности можете да научите на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/sme-scoreboard-2016

Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав
Научете повече на: http://europe.bg/bg/articles/news/2016/06/08/sluzhbata-na-evropeyskiya-suyuz-za-intelektualna-sobstvenost-tursi

Изключителни изобретатели от Дания, Франция, Германия, Холандия, Великобритания и САЩ получиха наградата Европейски изобретател на годината
Европейското патентно ведомство съобщи за връчените днес награди Европейски изобретател на годината.
Техническите области на отличените за 2016г. изобретения са автомобилна безопасност, образна диагностика, биохимично инженерство, медицина, неврология и технологии за опазване на околната среда.
Антон ван Зантен, инженер от Холандия-Германия, спечели наградата за цялостен принос за многобройните му изобретения в разработването на системи за автомобилна безопасност.Другите отличени в останалите четири категории са: Тю Йохансен, Улрих Куааде и колектив (Дания), Алим-Луи Бенабид (Франция), Бернхард Глайх, Юрген Вайценекер и колектив (Германия) и Роберт Ленджър (САЩ).
Наградата на публиката бе връчена на учения от Великобритания г-жа Хелън Лии за изобретението диагностичен комплект за бедни на ресурси региони. Тя получи 64% от подадените гласове.
Президентът на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели заяви по време на тържествената церемония: „Въздействието на изобретенията на отличените с тазгодишната награда изобретатели подчертава важността на Европейската патентна система за икономиката и технологичния прогрес в Европа и извън нейните граници”.


Връчване наградите Европейски изобретател за 20
16
Днес, 9 юни, в Лисабон, ще се състои връчването на наградите Европейски изобретател на годината, станали известни като Европейските „Оскари за технологии и иновации”.  В присъствието на високопоставени държавници и видни представители от областта на индустриалната собственост, научните и научноизследователските среди, индустриите,  академичната общност и обществеността, Европейското патентно ведомство (ЕПВ) ще отличи петима сред 15-те номинирани финалисти за тази година, които вече традиционно се състезават в пет категории – промишленост, научни изследвания, малки и средни предприятия, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност. Ще бъде връчена и Наградата за популярност, която се определя чрез он лайн гласуване през страницата на ЕПВ.
Наградата, която се връчва, е напълно символична и няма материално изражение. С нея се отличават индивидуални изобретатели или творчески екипи за техния принос към технологичния, социалния и икономическия прогрес на Европа и по света. Носителите на наградата в петте категории са определени от независимо единадесет членно международно жури. Тази година номинираните имат изобретения от най-различни области на техниката, включващи биохимия, строителство, енергетика, електроника, индустриална химия, медицински и хранителни технологии, физика, вижте повече на
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists.html
Церемонията ще стартира в 12.00 ч СЕТ и ще бъде предавана директно чрез интернет страницата на Европейското патентно ведомство и чрез Иновационна ТВ - https://www.youtube.com/watch?v=s2UCF39OnbU, която може да се гледа и на смарт телевизори, с помощта на представеното от Европейското патентно ведомство смарт приложение /за целта трябва да се потърси Innovation TV от хъба на телевизора/.
Съгласно правилника предложения за номинации за наградата Европейски изобретател на годината могат да бъдат представени от самите изобретатели или от патентните експерти от националните патентни институции и ЕПВ, университети и научноизследователски организации, както и широката публика. Преди да бъдат представени на журито номинациите се проверяват по формален признак и от гледна точка на съдържание от група патентни експерти в ЕПВ. За четвърти път тази година публиката може да избере свой любим изобретател или екип, като гласува он лайн за номинираните на адрес: http://www.epo.org/. Повече информация за церемонията по награждаването може да намерите на:http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html и  на https://www.facebook.com/europeaninventoraward

Допълнителна информация и акредитации или заявки за интервюта:
Медия център, Европейско патентно ведомство – Мюнхен,
http://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award.html


Проучване на националната телевизия Bulgaria on Air и Bloomberg TV Bulgaria
Проучване на национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес каналът Bloomberg TV Bulgaria показа в кои сфери българите разпознават лидери у нас.
Прочети още на:
http://www.bgonair.bg/press/2016-05-27/balgarite-razpoznavat-nay-mnogo-lideri-v-biznesa-i-nay-malko-v-politikata

Уеб страница за политиката по ИС на университети и изследователски организации
В подкрепа на университетите и изследователските институции и разпространението и икономизирането на знанията, генерирани от тях, СОИС  публикува уеб-страница за политиката по интелектуална собственост (ИС) на университети и изследователски организации.
На адрес http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html ще намерите систематизирана информация за дейности на СОИС за подпомагане изготвянето на политика по ИС, бази - данни по държави и институции, добри практики от цял свят за изпълнението на тези политики.  

Проучване на национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес каналът Bloomberg TV Bulgaria показа в кои сфери българите разпознават лидери у нас.
Прочети още на:
http://www.bgonair.bg/press/2016-05-27/balgarite-razpoznavat-nay-mnogo-lideri-v-biznesa-i-nay-malko-v-politikata

Уеб страница за политиката по ИС на университети и изследователски организации
В подкрепа на университетите и изследователските институции и разпространението и икономизирането на знанията, генерирани от тях, СОИС  публикува уеб-страница за политиката по интелектуална собственост (ИС) на университети и изследователски организации.
На адрес http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html ще намерите систематизирана информация за дейности на СОИС за подпомагане изготвянето на политика по ИС, бази - данни по държави и институции, добри практики от цял свят за изпълнението на тези политики.   В подкрепа на университетите и изследователските институции и разпространението и икономизирането на знанията, генерирани от тях, СОИС  публикува уеб-страница за политиката по интелектуална собственост (ИС) на университети и изследователски организации.
На адрес http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html ще намерите систематизирана информация за дейности на СОИС за подпомагане изготвянето на политика по ИС, бази - данни по държави и институции, добри практики от цял свят за изпълнението на тези политики.  

Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС извършва за втори път проучване сред държавите в ЕС с интерес към закрилата и прилагането на права върху интелектуалната собственост в трети страни. Изследването е по поръчка на Европейската комисия (ГД „Търговия”).
Целта е да се събере актуална информация от заинтересовани по въпроса субекти и източници, за да се изгради реална картина на закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети страни. Информацията ще бъде изключително полезна при осъществяване на търговски контакти и договаряне с представители на тези държави. Подобни изследвания на въпроса са извършвани неколкократно в миналото от ГД „Търговия”, а преди две години и от Европейската обсерватория.
Резултатът от окончателно подготвения доклад на база изследването през 2014г. можете да намерите на
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153600.pdf
Настоящото проучване съдържа 40 въпроса и може да бъде попълнено единствено он лайн.
Срокът му е удължен до 16 юни 2016г.
Ще го намерите на:
https://www.tmdn.org/uss/survey/index/sid/553579/newtest/Y/lang/en
За въпроси и помощ при попълването се обръщайте към Винсент О Райли – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Излезе новия  брой  на Alicante News.
За повече информация вижте тук: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Излезе майския брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии, който можете да намерите 
тук

Набиране на съдии за Единния патентен съд
Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС извършва за втори път проучване сред държавите в ЕС с интерес към закрилата и прилагането на права върху интелектуалната собственост в трети страни. Изследването е по поръчка на Европейската комисия (ГД „Търговия”).
Целта е да се събере актуална информация от заинтересовани по въпроса субекти и източници, за да се изгради реална картина на закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети страни. Информацията ще бъде изключително полезна при осъществяване на търговски контакти и договаряне с представители на тези държави. Подобни изследвания на въпроса са извършвани неколкократно в миналото от ГД „Търговия”, а преди две години и от Европейската обсерватория.
Резултатът от окончателно подготвения доклад на база изследването през 2014г. можете да намерите на
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153600.pdf
Настоящото проучване съдържа 40 въпроса и може да бъде попълнено единствено он лайн.
Срокът му е удължен до 16 юни 2016г.
Ще го намерите на:
https://www.tmdn.org/uss/survey/index/sid/553579/newtest/Y/lang/en
За въпроси и помощ при попълването се обръщайте към Винсент О Райли – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Излезе новия  брой  на Alicante News.
За повече информация вижте тук: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и

Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС извършва за втори път проучване сред държавите в ЕС с интерес към закрилата и прилагането на права върху интелектуалната собственост в трети страни. Изследването е по поръчка на Европейската комисия (ГД „Търговия”).
Целта е да се събере актуална информация от заинтересовани по въпроса субекти и източници, за да се изгради реална картина на закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети страни. Информацията ще бъде изключително полезна при осъществяване на търговски контакти и договаряне с представители на тези държави. Подобни изследвания на въпроса са извършвани неколкократно в миналото от ГД „Търговия”, а преди две години и от Европейската обсерватория.
Резултатът от окончателно подготвения доклад на база изследването през 2014г. можете да намерите на
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153600.pdf
Настоящото проучване съдържа 40 въпроса и може да бъде попълнено единствено он лайн.
Срокът му е удължен до 16 юни 2016г.
Ще го намерите на:
https://www.tmdn.org/uss/survey/index/sid/553579/newtest/Y/lang/en
За въпроси и помощ при попълването се обръщайте към Винсент О Райли – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Излезе новия  брой  на Alicante News.
За повече информация вижте тук: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Излезе майския брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии, който можете да намерите 
тук

Набиране на съдии за Единния патентен съд

Единният патентен съд, създаден въз основа на Споразумението за единен патентен съд, като наднационален съд, специализиран в патентни спорове, ще има широка и изключителна компетентност по отношение на нарушението и валидността на европейските патенти и европейските патенти с единно действие.

Съдът ще се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и Регистър. Първоинстанционният съд ще включва централно отделение, със седалище в Париж и секции в Лондон и Мюнхен. Споразумението предвижда да бъдат създадени регионални и местните подразделения, разположени в договарящите държави-членки. Седалището на Апелативния съд ще бъде в Люксембург.

Стартирането на дейността на съда е планирано за началото на 2017 г. и се очаква, че Единния съд за патентите ще заеме ролята на водещ патентен съд на международно ниво с бързо растящия брой дела.

В тази връзка започна набирането на съдии с юридическа квалификация и на технически квалифицирани съдии за Единния патентен съд (Първоинстанционен съд и Апелативен съд), което стартира с публикуването на обяви за работа на 9 май 2016г.  на https://www.unified-patent-court.org/content/available-positions. Крайният срок за кандидатстване е 04 юли 2016 г.


Нов брой на Alicante News тук:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/alicante-news

Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител” ОРГАНИЗИРАТ селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител. В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която включва представители на Патентното ведомство,  член на Комитета за професионално обучение към epi и други специалисти от областта.

Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки. С всеки от допуснатите кандидати е възможно да бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.

Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2016г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2016, е 23 май 2016г., понеделник.

Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на:  e
-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите   факс: 02-870 83 25 за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полагане през 2017г. на предварителния изпит за EQE. Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ. Сроковете за регистрация за този изпит са 1 април – 2 юни 2016г.

Повече информация за проекта можете да намерите в:

EQE Candidate Support Project Invitation to participate, както и на http://www.epo.org/learning-events/eqe/eqe-training/fee-subsidy.html  

Форма за кандидатстване - CSPApplication Form.

2_csp-keyНационaлна кампания "Великден за всeки"
Писмо от Мая Манолова, омбудсман на Република България, до Министерство на икономиката.

Нов брой на бюлетина на Обсерваторията на ЕС на нарушенията на права върху ИС

Публикуван е броят за м. април  на бюлетина на Обсерваторията на ЕС на нарушенията на права върху ИС.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-newsletter


Международната конференция „Образование и бизнес”


Организаторите на Международната конференция „Образование и бизнес”, която ще се проведе в София, хотел „Балкан” на 11 май 2016г., публикуваха подробности за тазгодишното издание. Патентното ведомство е институционален партньор на конференцията.
PR-Edu-Bgonair-BloombergTV

EUIPO
публикува нова студия на тема младите и интелектуалната собственост

„25 % от младите в Европа използват съзнателно нелегални пътища за сваляне на онлайн съдържание, а 12% купуват контрафактни стоки онлайн” – под това заглавие тук  можете да прочете прессъобщението на EUIPO за новия доклад, изготвен съвместно с Европейската Обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост. Студията допълва издадената през 2013г. на тема „Европейските граждани и интелектуалната собственост: разбиране, знания и поведение”.
Докладът можете да намерите тук - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-youth-scoreboard

ЕПА организира семинар за съдии
Повече за семинара вижте тук и на: http://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?id=13372.

Новият брой на  Alicante News
Бюлетинът можете да намерите тук - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news?platform=hootsuite

Излезе първият брой за 2016г. на бюлетина на ЕПВ за патентна информация
ЕПВ публикува първия за 2016г. година брой на тримесечния бюлетин "Новости от патентната информация". В него ще намерите публикации по актуални въпроси, отнасящи се до патентна информация - данни за правен статус, библиографски данни, съвети за работа с Еспаснет и други услуги. 
Бюлетинът можете да видите он лайн на:  http://www.epo.org/service-support/publications-id_117.html

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Научете повече на: http://eit.europa.eu/eit-newsletter-march-2016

                                                 Промяна в наименованието на OHIM
Уважаеми потребители,
Както вече неколкократно информирахме на нашия уебсайт, на 23 март 2016г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – ОНІМ официално ще промени наименованието си на Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
Промяната ще се осъществи съгласно Регламент (ЕС) № 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламента относно марката на Общността, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз. Считано от тази дата марката на Общността ще се нарича марка на Европейския съюз (EUTM). Ведомството остава базирано в Аликанте, Испания, където се намира от основаването му през 1994г.  Адресът му, телефонните номера и системите за връзка с потребителите, институциите от областта на  закрилата на интелектуалната собственост,  бизнеса,  доставчиците и обществеността няма да бъдат променени. Поименната електронна комуникация ще се осъществява на Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите '; document.write( '' ); document.write( addy_text1795 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите , като настоящите електронни адреси Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ще останат активни паралелно на новите за известен период от време.
Интернет страницата, електронните заявления, калкулаторът на таксите и он лайн инструментите ще бъдат осъвременени, за да отразят промяната на наименованието на ведомството.
На 23 март 2016г. настоящият уеб адрес
www.oami.europa.eu ще бъде автоматично пренасочен към новото домейн име  www.euipo.europa.eu. За да могат да бъдат извършени измененията, на 22 март уебсайтът на Ведомството  ще бъде недостъпен. Това означава, че на този ден няма да има достъп до онлайн инструментите.
Всички срокове, изтичащи във вторник, 22 март 2016 г., ще бъдат удължени до сряда, 23 март 2016 г. Информация относно промяната на наименованието на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и свързаните с това правни, комуникационни и други промени можете да научите от уебсайта на ОНІМ.   
                                                                     хххх
ОНІМ се обръща към потребителите на услугите, които предоставя, да бъдат особено бдителни, ако получат непоискани електронни съобщения, изискващи заплащане на услуги за марки и дизайни, напр. публикуване, регистрация или фирмени указатели.OHIM никога не изпраща фактури или писма на потребителите си с искания за директни плащания за услуги. Въпреки това потребителите информират ОНІМ, че получават все по-голямо количество непоискани писма, съдържащи лого и/или наименования, които са много сходни на настоящите лого и/или наименование на ОНІМ, а в някои случаи и сходни на новото име на ведомството.
Повече информация по този въпрос може да бъде намерена на: 
https://oami.europa.eu/ohimportal/bg/misleading-invoices.

Дни на интелектуалната собственост в българските университети

На 4 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България стартира първата за годината серия от срещи, посветени на интелектуалната собственост, с представители на академичните и научните среди.

Информационните дни са част от поредица от събития, които Патентното ведомство организира и провежда в изпълнение на договор за сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни). В програмата за 2016 г. са предвидени посещения в университети в градовете София, Русе, Варна, Габрово, Пловдив и Благоевград.

Целта на мероприятията е популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост сред студенти и преподаватели и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми. Във връзка с това експерти от Патентното ведомство ще направят кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост. Ще бъде открит и щанд, на който всеки желаещ ще получи безплатни материали и информация. Също така ще има възможност за демонстрация на електронни бази данни за изобретения, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения.


Започна изпълнението на Договора за техническо сътрудничество с OHIM за 2016 г.

Патентното ведомство стартира изпълнението на дейностите, заложени в Договора за техническо сътрудничество за 2016 г., подписан за десета поредна година с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM).

Предмет на споразумението през настоящата година е популяризирането на интелектуалната собственост сред академичната общност, повишаването на осведомеността на различни  обществени кръгове в България относно марките и дизайните и  популяризиране на електронните инструменти, създадени в резултат на сътрудничеството на между OHIM и ведомствата по индустриална собственост в Европейския съюз.

Патентното ведомство  ще уведомява всички заинтересовани лица чрез публикации на сайта си за предстоящите събития, включени в  Договора.

СОИС набира служители и стажанти

Повече информация можете да намерите на https://erecruit.wipo.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=32803&vaclng=en 


Новият брой на Alicante News е публикуван
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува новия брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News. Той се списва от ведомствен екип и е предназначен за ползвателите на марката и дизайна на общността, като ги запознава с последни новости от дейността на институцията, прави месечен преглед на практиката на ОНІМ и Комисията по жалбите.
Електронното издание на новия брой на бюлетина можете да намерите на: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на ЕИИТ
Излезе новият брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии -http://eit.europa.eu/newsroom

СОИС публикува световните индикатори за интелектуална собственост 2015
Публикацията на СОИС "Световни индикатори за интелектуална собственост 2015" проследява голям обсег от индикатори, покриващи области като патенти, полезни модели, марки, промишлени дизайни, микроорганизми, сортове растения и т.н.
Повече можете да научите тук - http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/

иконографика:
wipo1


Международната Асоциация на Търговските Марки (ИНТА) публикува годишния си доклад за 2015г.
Докладът можете да намерите тук
.

OHIM, Аликанте
Прессъобщение, 11 феруари 2016
Нови студии на Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар.
Производството на фалшива бижутерия, часовници, чанти и куфари ежегодно струва на бизнеса в Европейския съюз 3,5 млрд. евро. За повече информация.

Иконографики: 

Slide1

11022016_2


Нов брой на Alicante News, ОНІМ

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува януарския брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News.

OHIM - Съобщение за пресата, Аликанте
 
01.02.2016
Награди DesignEuropa - отличаване на постиженията в областта на дизайна в ЕСВече могат да се изпращат кандидатури за първото издание на конкурса DesignEuropa, организиран от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), най-голямата агенция за интелектуална собственост в ЕС.

ОНІМ организира уебинар за новия Регламент за марките на ЕС
Академията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар -ОНІМ организира на 2 февруари 2016г. от 12.30 до 14.30 ч. (българско време)  уебинар за подготовка на потребителите  за новия Регламент за марките на ЕС, който ще влезе в сила на 23 март 2016г.
Темата на уебинара е „Въпроси и отговори за новия Регламент за марките на ЕС: Промени, които влизат в сила 90 дни след публикацията му”. Целева група са представители на ведомствата по интелектуална собственост, потребителски асоциации, представители по ИС, граждани.
Потребителите се приканват да изпращат въпросите си до 27 януари. На изпратените преди събитието въпроси по време на излъчването  ще бъдат осигурени отговори от експерти на ОНІМ, като ще бъдат покрити теми като Абсолютни основания, Относителни основания, Процедури, Регистърът, Стоки и услуги, Жалби, както и съдържанието на новия Регламент само по себе си.
Припомняме, че от 23 март 2016г., 90 дни след влизането в сила на публикувания нов Регламент, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз.

Повече информация за уебинара, моля вижте тук.

Работна програма 2016 на Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС в ЕС 
Можете да намерите Работната програма на Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС в ЕС през 2016 тук

Проучване за онлайн рекламата и  уеб сайтове със съмнения за нарушения на авторски права

Обсерваторията на нарушения на права върху интелектуалната собственост в ЕС публикува през януари нова студия, която изследва он лайн рекламата и връзката й с уеб сайтове, за които има съмнения, че нарушават авторски права. Доклад.
Повече информация може да намерите на:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications

Нов брой на Alicante News, ОНІМ
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува новия брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News. Той се списва от ведомствен екип и е предназначен за ползвателите на марката и дизайна на общността, като ги запознава с последни новости от дейността на институцията, прави месечен преглед на практиката на ОНІМ и Комисията по жалбите.
Електронното издание на новия брой на бюлетина можете да намерите на:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Програма за стажове в ЕПВ

Европейската патентна академия приема заявки за Програмата по стажове в Генерална дирекция 1 на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/, която е отговорна за проучванията, експертизата и опозициите. Тя ще се проведе в офисите на ЕПВ в Мюнхен в периода 11-28 октомври 2016г.
Програмата е с целева група представители по ИС и патентни специалисти с опит в заявяването и процедурата на европейските патентни заявки. Стажантите ще имат възможност да работят върху конкретни заявки и да изпълняват проучвания за ниво на техниката. Така ще могат да добият представа за работата на експертите в ЕПВ.
За повече информация вижте Official Journal November 2015, OJ EPO 2015, A98.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2016г.


Уважаеми потребители,
От 1 януари 2016 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, включваща редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Поради отпадане на някои от  общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от заглавията на  класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20,  Патентното Ведомство  публикува актуална версия на  Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете.

Служба на ЕС за интелектуална собственост — ново наименование на най-голямата агенция на ЕС за интелектуална собственост 
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНІМ) ще бъде преименувана на Служба на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) съгласно нов законодателен акт на ЕС, публикуван днес.
Считано от 23.3.2016 г., 90 дни след като публикуваният днес законодателен акт влезе в сила, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз. 
Всички съществуващи МО ще станат автоматично марки на Европейския съюз и заявки за марки на Европейския съюз на 23.3.2016 г. 
В Регламента за изменение се преразглеждат също таксите, дължими на Службата, включително общо намаление на размерите им, по-конкретно в случая с таксите за подновяване на марки. На 23.3.2016 г онлайн формулярите за заявки на Службата и калкулаторът на таксите ще бъдат автоматично актуализирани, за да отразят новата система. От своето седалище в Аликанте, Испания, ОНІМ е обработила от 1996 г. досега повече от 1,3 милиона заявки за марки на Общността на 23 езика на ЕС от почти всяка държава и регион на света. 
ЗА OHIM 
ОНІМ е най-голямата децентрализирана агенция на ЕС. Тя се финансира изцяло със собствени приходи и не получава никакви средства от бюджета на ЕС. Освен че управлява марката на Общността и регистрирания дизайн на Общността, тя работи в сътрудничество на европейско, национално и регионално равнище със своите партньорски служби за ИС за изграждане на по-силна система за ИС в целия ЕС в полза на потребителите.
Връзки с пресата: 
Twitter: @OAMITWEETS
 Laura Casado 
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
Ruth McDonald
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

 
Уважаеми потребители,
Уведомяваме ви, че от 1 януари 2016 г. ще влезе в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, която включва редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Най-съществената промяна в тази версия,  е че общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20, отпадат от техните заглавия.
В тази връзка на 04 януари 2016 г. Патентното ведомство ще публикува и актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете,  в което 11-те общи термини, определени за неприемливи за целите на класиране са редуцирани до 5.
Новата версия на Ницската класификация ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2016 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Силно препоръчително е, за  спестяване на процедурно време по отстраняване на формалните недостатъци, допуснати при посочване на стоките и услугите и хедингите на класовете, заявителите да използват новата версия на Ницската класификация на стоките и услугите в сила от 1 януари 2016.

Нов доклад на Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM): "1,4 млрд. евро загуби за ЕС заради фалшиви играчки и игри". Графика 

Международно изложение на технически иновации, патенти и изобретения в Тржинец
В изложбения комплекс Верк Арена в Тржинец, Чехия на 16 и 17 юни 2016г. ще се проведе Международно изложение на технически иновации, патенти и изобретения.  Чешкото ведомство за индустриална собственост е експертен партньор на събитието.  Целта на изложението е да даде поле за изява на изследователски и развойни институции, университети и други иноватори и заинтересовани страни, които да покажат резултатите от работата си. Същевременно участниците ще се запознаят с начините на закрила на индустриалната собственост като инструмент за реализация на новите решения на пазара.
Повече информация относно изложението и записването за участие можете да намерите на: http://www.inventarena.cz/en/

Нов доклад на ЕПО за изобретенията в устойчивите технологии
Европейската патентна организация публикува нов доклад с данни относно закрилата на индустриалната собственост и икономическите показатели при европейските технологии за смекчаване на промените в климата.
В Европа се изобретяват 18% от световните изобретения в тази област, както и 40% от т.нар. изобретения с висока стойност, където патентната закрила се търси в повече от една държава. Развитието на изобретения в тази област е в резултат на публичните политики за декарбонизиране на икономиката.
Президентът на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели каза по този повод: „Патентната система играе важна роля за насърчаване на изследванията, развитието и иновациите, а също и за подкрепа на търговията и инвестиционните потоци, както и за трансфера на нови технологии за смекчаване на климатичните промени в регионите”.
Повече за доклада можете да научите тук.

ЕПВ ПРЕДОСТАВИ МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ESPACENET
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ пусна мобилна версия на популярната услуга за проучване ESPACENET и Европейския патентен регистър.

Информацията вече може да се търси на m.epo.org

За повече информация вижте тук.


Наградите DesignEuropa — отличие за постиженията в областта на дизайна в ЕС

DesignEuropa — отличие за постиженията в областта на дизайна в ЕС

С цел да отбележи значението на постиженията в областта на дизайна в ЕС, днес Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) - OHIM, най-голямата агенция в областта на интелектуалната собственост в ЕС, обяви първото издание на наградите DesignEuropa.


ОНІМ организира първата Конференция за съдебна практика по ИС

ОНІМ организира за първи път Конференция за съдебната практика по ИС, която е посветена на същински и процедурни въпроси по споровете относно марките и дизайните. Тя ще се проведе в Аликанте на 5-6 май 2016г.
Предвижда се да участват ползватели на международните системи по ИС, специалисти от областта, съдии, представители на институции и администрации на европейско и национално ниво.
Форматът на конференцията ще бъде отворен, с възможност за много дискусии, като фокусът ще бъде върху потребителите на системата.В края на конференцията ще бъдат връчени сертификати за участието в нея.
Изисква се такса за участие 150 евро.
Повече подробности, програмата на конференцията и регистрационен формуляр можете да намерите на уеб сайта на ОНІМ - тук.


Он лайн обучителен курс за предварителния изпит EQE през 2016 г
Он лайн обучителният курс за кандидатите през 2016г.  за предварителния изпит на Европейския квалификационен изпит EQE за европейски патентни представители е изготвен от Европейската патентна академия и Институтът за професионалните представители пред Европейското патентно ведомство – epi. Курсът съдържа разширен обучителен материал, който покрива редица теми, включени в изпита. 
За повече информация вижте: http://www.epo.org/learning-events/eqe/eqe-training/pre-exam/course.html

Нов брой на
Alicante News, ОНІМ
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува октомврийския брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News. Той се списва от екип на ведомството и е предназначен за ползвателите на марката и дизайна на общността, като ги запознава с последни новости от дейността на институцията, месечен преглед на практиката на ОНІМ и Комисията по жалбите.
Електронното издание на новия брой на бюлетина, както и предишни публикации, можете да намерите на: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване
Продажбата на на фалшиво спортно оборудване (като футболни топки, спортни шлемове, тенис ракети, ски, уреди за гимнастика и скейтбордове) причинява загуби за  500 млн. евро всяка година на законните предприятия в ЕС.
Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), показва, че загубите от продажби на фалшиво спортно оборудване в 28-те държави-членки на ЕС , без да се включват спортните облекла и обувки, се равнява на близо 6,5% от общите продажби в сектора.
Тези изгубени приходи водят до загубата на около 2 800 работни места, тъй като законните производители и търговци произвеждат и продават по-малко оригинални продукти, отколкото биха могли при липса на фалшификации, и затова наемат по-малко работници.
Проучването, публикувано чрез Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуална обственост, администрирана от OHIM, оценява също и косвените щети от търговията с фалшификати.

Aко се вземе предвид и последващият ефект върху доставчиците, които получават по-малко поръчки, законният бизнес в ЕС губи още 360 млн. приходи от продажби  заради фалшификацията на спортното  оборудване. Имайки предвид, че производителите и търговците на фалшификати не плащат данъци, социални осигуровки и ДДС, не се събират и над 150 млн. евро от държавните приходи в целия ЕС в този сектор.

Президентът на OHIM, Антонио Кампиньош, заяви по този повод: „Всеки ден милиони хора в ЕС спортуват и се наслаждават на играта. Много малко от тях  обаче знаят за икономическите вреди, причинени от фалшификацията на спортно оборудване в техните държави и на територията на целия ЕС. С тази поредица от студии ние изследваме  икономическото въздействие на фалшифицирането и последствията от него по отношение на изгубени приходи и работни места в ЕС, сектор по сектор. Така ще покажем една цялостна картина на  политиците и гражданите.”

Най-големите производители на спортно оборудване като процент от общата продукция в ЕС са Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания, а съответно по процент на загубите вследствие фалшифициране на изделия от този сетор на първо място е Франция, следвана от Испания, Италия, Великобритания и Германия.

Студията на ОНІМ е част от поредица проучвания на икономическото въздействие на фалшифицирането в редица сектори на територията на ЕС, които бяха проведени през последните месеци. Двата сектора, който беше разгледани досега са козметика и средства за лична хигиена, и облекла, обувки и аксесоари.

Покана за участие в 8-мото Международно изобретателско изложение в Близкия Изток
В Кувейт от 16 до 19  ноември 2015г., ще се проведе 8-мото Международно изобретателско изложение в Близкия изток. Организатори са Кувейтският научен клуб в сътрудничество с Международното изобретателско изложение - Женева. Събитието се провежда под патронажа на Н.В Емира на Кувейт Шейх Сабах Ал-Ахмад Ал-Джабер Ал-Сабах.
Световните ранг листи поставят форума на второ място след Изложението в Женева по участници и посещаемост.  
Организаторите канят изследователските центрове и научните и технологични общности и асоциации, както и всички заинтересовани изобретатели да участват в международното събитие.  

Таксата за участие на един изобретател с едно изобретение е 500 щ.долара, като в нея са включени ползването на щанд, настаняването, транспорт и други организационни услуги по време на изложението. Победителите ще бъдат премирани от специално жури, като общият награден фонд надхвърля 50 000 щ.долара.

Повече информация можете да намерите на: http://www.iifme.com/

Включете се в „Ideas Powered“ и споделете мнението си за интелектуалната собственост

През юли т.г. стартира първият интерактивен уебсайт за целия ЕС, посветен на младите хора и интелектуалната собственост ез юли т.г. стартира първият интерактивен уебсайт за целия ЕС, посветен на младите хора и интелектуалната собственост Ideas Powered (www.ideaspowered.eu).
Той се подпомага от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и е достъпен посредством сайт-а на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.
Уебсайтът събира на едно място изявленията и мненията на млади дизайнери, композитори, предприемачи и артисти от целия ЕС, за да покаже по какъв начин интелектуалната собственост стои в основата на и подкрепя иновациите и творчеството. Сайтът е обявил конкурс за видеозаписи, в които младежите да споделят какво означава за тях интелектуалната собственост. Наградата за победителя е пътуване из градовете на Европа.
През 2013г. ОНІМ е провело проучване за начина, по който гражданите на ЕС — включително и младите хора — възприемат интелектуалната собственост.
Резултатите са показали, че осем от десет младежи на възраст между 15 и 24 години в ЕС считат, че купуването на фалшифицирани стоки има отрицателни икономически последици, а две трети са съгласни, че незаконното изтегляне на файлове е заплаха за икономиката и работните места. Въпреки това 50 % все още оправдават купуването на фалшификати като жест на протест или като разумна покупка, а 57 % считат, че получаването по незаконен начин на достъп до защитено с авторско право съдържание за лична употреба е допустимо.
По този повод президентът на ОНІМ Антонио Кампиньош е заявил:

„Този уебсайт бе създаден въз основа на нашето проучване от 2013 г. и се базира на неговите резултати.
Целта му е да предостави нов поглед върху интелектуалната собственост — той разказва за млади европейци, които използват интелектуалната собственост в подкрепа на търговските си дейности, изкарват с нея прехраната си или тя присъства в хобито им за свободното време. Уебсайтът е двупосочен портал — ще търсим мненията на младите хора относно всички аспекти на интелектуалната собственост в техния живот и ще ги приканваме те също да бъдат активни и да дадат своя принос по тази тема.“

Уебсайтът Ideas Powered се поддържа от акаунт
във Facebook (https://www.facebook.com/IdeasPowered)
и в Twitter (https://twitter.com/IdeasPowered).


КОНКУРС „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛ” ЗА 2016 г.
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса „Европейски изобретател” за 2016 г. Той ще се проведе на 9 юни 2016 г. в Лисабон за единадесети пореден път.
Категориите, в които ще се състезават кандидатите, са традиционните пет:

Промишленост -  изобретатели от големи европейски предприятия, защитили като изобретение значими и успешни технологии;
Малки и средни предприятия /МСП/ – изобретатели от МСП със значими изобретения;
Научни изследвания – за водещи изобретатели, работещи в европейски университети и научнозиследователски организации;
Цялостен принос  - европейски изобретатели с дългогодишен принос в определена техническа област;
Държави извън Европа – изобретатели, които не са от европейски страни.

Минималното изискване за участие в конкурса е кандидатът да е изобретател по действащ европейски патент. Задължително се разглежда икономическият и социалният ефект от изобретението.

Предложенията  за номиниране могат да се изпращат чрез:                    
          -  попълване на образец онлайн чрез http://www.epo.org/ ;                   
          -  изпращане на сканирания попълнен образец по е-поща на адрес: 
                        Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ;                    
          -  изпращане на попълнения образец по пощата на адрес:
                       European Inventor Award
                       c/o European Patent Office
                       80298 MunichGermany 
Крайният срок за изпращане на предложенията е: 14 октомври 2015 г.

Образецът се попълва на английски, немски или френски език. 

За повече информация вижте: www.epo.org/european-inventor


26 млрд. евро и до 363 хил. работни места изгубени всяка година в ЕС заради фалшиви изделия
Производството и разпространението на фалшиви дрехи, обувки и аксесоари (като вратовръзки, шалове, колани и ръкавици) причинява загуби за  26 млрд. евро всяка година на законните предприятия в ЕС.
Ново проучване от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), показва, че продажбата на фалшиви дрехи, обувки и аксесоари в ЕС се равнява на близо 10% от общите продажби в сектора в 28-те държави-членки.
Тези загубени приходи водят до 363 хил. изгубени работни места, тъй като законните производители и търговци произвеждат и продават по-малко оригинални продукти, отколкото биха могли при липса на фалшификации, и затова наемат по-малко работници.
Проучването, публикувано чрез Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуална обственост, администрирана от OHIM, оценява също и косвения ефект от търговията с фалшификати.
Ако се вземе предвид и последващият ефект върху доставчиците, законният бизнес в ЕС губи 43.3 млрд. приходи от продажби  и около 518 хил. работни места, заради фалшификацията на продукти. Имайки предвид, че производителите и търговците на фалшификати не плащат данъци, социални осигуровки и ДДС, не се събират над 8 млрд. евро от държавните приходи в целия ЕС.
Президентът на OHIM, Антонио Кампиньош, заяви по този повод: „С този доклад можем количествено да покажем  икономическото въздействие на фалшифицирането и последствията от него по отношение на изгубени приходи и работни места в ЕС в сектора облекло, обувки и аксесоари. Тези резултати не само ще помогнат на политиците в тяхната работа, но ще помогнат и на потребителите да направят по-информиран избор.”
Настоящата студия е част от поредица проучвания на икономическото въздействие на фалшифицирането в редица сектори на територията на ЕС, които ще бъдат проведени през следващите месеци. Първият сектор, който беше разгледан в доклада през март т.г., бе козметика и средства за лична хигиена.


Европейското патентно ведомство търси Главен икономист
Европейското патентно ведомство търси Главен икономист, който да извършва експертиза на световно ниво на икономиката на патентните трендове.
Организацията е ключов играч в тази област и вече е изготвила множество големи икономически студии. Сред тях са такива водещи актуални теми като патентна дейност за технологии, свързани с климатичните промени. Така втората по големина публична организация в Европа има сериозен икономически принос за разширяване на публичния дебат по важни технологични теми.Повече информация за вакантната позиция може да намерите на http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/other/eur-5840.html.
Срокът за подаване на документите е 19 юли 2015г.

Започна записването за Конференцията по патентна информация 2015
Европейското патентно ведомство обяви програмата на ежегодната Конференция по патентна информация и отвори възможността за он лайн записване на участниците в нея. Тя ще се проведе в Копенхаген от 10 до 12 ноември 2015г.
Сред основните теми ще бъдат актуалното развитие на европейската патентна информация и перспективите за бъдещето, патентна статистика и анализи. Ще бъдат разгледани дълбочинно специфични въпроси на патентната информация по дискусионни групи. В рамките на Конференцията ще се организират и няколко специализирани обучения. Традиционно това събитие е място за ежегодна среща на специалисти по патентни проучвания от цял свят с представители на Европейското патентно ведомство и национални патентни ведомства и с фирмите - доставчици на патентна информация.
Повече за Конференцията може да прочетете тук - http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html.

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) публикува годишния си доклад за 2014 г. Докладът може да се намери тук: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/2159166

Приключиха успешно практическите срещи във Варна и Стара Загора, посветени на електронните услуги за марки и промишлени дизайни
В изпълнение на договора за техническо сътрудничество за 2015 г., сключен между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM), във Варна и Стара Загора се проведоха практически срещи, по време на които експерти от Патентното ведомство демонстрираха електронните услуги на ведомството за марки и промишлени дизайни, както и общите електронни инструменти на държавите членки на ЕС - TM View и DesignView, ТMclass, както и Общият инструмент за сходство на стоки и услуги и Стандарти за качество.
Събитията бяха проследени от представителите на бизнеса, които оцениха възможностите на електронните услуги, улесняващи пътя им за получаване на услуги в областта на марките и дизайните. Засилен беше интересът и към широкоспектърната информация, която могат да получат неограничено и безплатно в полза на развитието на бизнеса си. Специалистите в областта на индустриалната собственост също бяха детайлно запознати с възможностите на електронните услуги, с които да предоставят по-качествени и надеждни услуги на своите клиенти.
Bсички инструменти са част от програмата на Фонда за сътрудничество, ръководен и финансиран от  OHIM с цел модернизиране на националните ведомства по индустриална собственост  и предоставяне на възможност потребителите сами да черпят разнообразна информация и да управляват  правата си върху обектите на индустриалната собственост.
dsc02800_qdsc02748_q
ОНІМ публикува нова студия за връзката между правата върху ИС и представянето на фирмите
Компаниите, притежаващи права върху интелектуална собственост (ИС), имат като цяло с 29% по-висок приход от работник, около шест пъти повече персонал и изплащат заплати с до 20% по-високи от фирмите, които не притежават такива права.
Това са основните изводи от публикуваната днес икономическа студия, изготвена от Ведомството за хармнозицаия на вътрешния пазар (ОНІМ) чрез Обсерваторията на нарушенията на правата върху ИС в ЕС.
Изследването се базира на официалните публични финансови данни на повече от 2,3 млн. европейски фирми и покрива компании, които притежават патенти за изобретения, марки и дизайни както на национално, така и на ниво ЕС.
Друг ключов резултат от изследването е скромният процент на МСП в Европа, притежаващи патенти, марки или дизайни. Тези от тях с интелектуална собственост изплащат с 32% по-високи заплати на работник, което е безспорно доказателство за значителната обвързаност на ползите и собствеността на права върху ИС. За МСП се считат фирми с по-малко от 250 души персонал и годишен оборот, който не надхвърля 50 млн евро.
Изследването е последващо на публикуваната миналата година студия на ОНІМ относно приноса на индустриите с интензивно използване на права върху интелектуална собственост за икномическата реализация и осигуряването на работни места в ЕС.
Новия доклад можете да намерите тук.

ЕПА организира семинар за актуализация на правилата за експертиза

Европейската патентна академия (ЕПА) организира пътуващ семинар, посветен на последните актуализации в правила на патентна експертиза в Европейското патентно ведомство.
Специално внимание ще бъде посветено на чл. 123 (2) от ЕПК.
Предварителна програма, график на датите и градовете, в които ще бъде проведен семинара, както и повече подробности за събитията можете да намерите тук.

Практически семинар на тема "Изграждане на респект към интелектуалната собственост“
Патентното ведомство и Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ проведоха на 4 юни 2015 г. в парк-хотел „Витоша“ практически семинар на тема "Изграждане на респект към интелектуалната собственост“. Семинарът бе открит от заместник-министъра на икономиката, г-н Любен Петров, който сподели, че 41% от брутния вътрешен продукт /БВП/ на България се дължи на отрасли с интензивно използване на патенти, марки и авторски права, а 24% от работните места в страната се създават от тези отрасли.
Бяха обсъдени проблемите при правоприлагането в областта на интелектуалната собственост, както и взаимовръзките в работата на правоприлагащите органи и притежателите на права върху интелектуалната собственост и техните представители. Лектори бяха г-н Ксавиер Вермандел, старши съветник по правните въпроси в Световната организация по интелектуална собственост, г-н Питър Астли, помощник –директор в общинския съвет на Уорингтън - Великобритания, г-жа Мариана Цвяткова – директор на дирекция „Правна“ в Патентното ведомство, както и представители на Агенция „Митници“, Районен съд – Димитровград и др. 
В семинара участваха представители на българските правоприлагащи органи – полиция и митници, както и представители по индустриална собственост с активна дейност в областта на защитата на нарушени права по интелектуална собственост. Участниците изразиха благодарност за полезната информацията и умелото й систематично поднасяне, което ще ги подпомогне в подобряването на извършваната от тях дейност.

04_06_2015


Практически срещи във Варна и Стара Загора
На 17 юни 2015 г. във Варна и  на 19 юни 2015 г. в Стара Загора, Патентното ведомство организира практически срещи, по време на които ще бъдат демонстрирани   електронните услуги в областта на марките и промишлените дизайни. На всеки участник в събитието ще бъде отделено специално внимание,  съобразно неговия интерес, като  експертите, които ще демонстрират модулите,  ще отговарят на въпросите на участниците и ще събират мнения и препоръки за подобряването на електронните услуги.
Събитието има за цел да популяризира модулите за електронни услуги за марки и дизайни, създадени в рамките на Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) и ведомствата по индустриална собственост на държавите членки на Европейския съюз. Електронните услуги улеснят потребителите, като им спестяват време и им помогнат да попълнят правилно и изчерпателно необходимите данни, за да подадат искане до Патентното ведомство.
Събитието се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с   OHIM в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на държавите  -  членки на ЕС.
Входът е свободен, не се изисква предварителна регистрация и всеки, който проявява интерес, може да посети събитието в удобно от него време между 9 и 17 часа на 17 юни във Варна, хотел „Черно море”, зала 2, бул.“Сливница“ №33 и на 19 юни в Стара Загора хотел „Верея”, бул. „Цар Симеон” №100.

Проучване относно зависимостта на международните регистрации на марки
Световната организация по интелектуална собственост, по искане на Работната група за развитие на Мадридската система за международна регистрация марки, извършва проучване  относно принципа на зависимост на международната регистрация от националната заявка или регистрация.
Който желае, може да участва в проучването тук: http://survey.mbeem.com/472922

Успешно приключи семинарът за правоприлагане в областта на интелектуалната собственост в Пловдив
Трети семинар, чиято аудитория са представители на правоприлагащите органи,  бе проведен на 15 май 2015 г. в Пловдив. Събитието е част от програмата на Договора за техническо сътрудничество за  2015 г., сключен между Патентното ведомство  на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM).
Семинарът се проведе с активното участие на всички представени страни – Патентното ведомство, правоохранителните органи и на притежателите на права, които дискутираха актуални проблеми в областта на защитата на интелектуалната собственост.
dsc02476

ВХВП И Европол изготвиха доклад за контрафакциите в ЕС към 2015г
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /ВХВП/ съвместно с Европол и чрез Европейската обсерватория на нарушенията върху права на интелектуалната собственост изготви нов Доклад за контрафакциите в ЕС към 2015г. Докладът може да бъде прочетен тук - 2015 Situation Report on Counterfeiting in the EU.
Докладът има за цел да даде актуална информация на обществеността, индустрията, политиците и работещите в областта на интелектуалната собственост в ЕС и на национално ниво за състоянието на организираните криминални групи, участващи в производството и разпространението на контрафактни стоки на територията на ЕС. Изследвани са също връзките между контрафакциите и други криминални действия.

ЕПА  ще представи он лайн иновационни обучения
Европейската патентна академия ще повтори четири едночасови он лайн обучения, поради голямо потребителско търсене. Те са разработени в рамките на проекта ip4inno и разглеждат теми, свързани с иновациите, технологичната комерсиализация и оценката на индустриалната собственост.

Стратират на 10 юни 2015г.

Цената за четирите обучения е сто евро.

Повече подробности за обученията можете да научите тук.

Семинарите за представители на правоприлагащите органи продължават
След Търговище и Бургас Патентното ведомство организира семинар и в Пловдив, който  ще се състои на 15 май 2015 г.  Семинарът отново е насочен към институциите в България, отговорни за  прилагането на права върху обектите на интелектуалната собственост. Предвижда се той да протече в интерактивна форма, чрез която да се обменят идеи по  въпросите на закрилата и прилагането на правата върху обектите на интелектуалната собственост между представители на правоохранителните органи, Патентното ведомство и представители на притежателите на права.Предстоящото събитие също е част от дейностите по  Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) за 2015 г. 


Номинации за наградите "Европейски изобретател" за 2015 година
Вече са известни номинираните за 2015г. за наградите Европейски изобретател на годината, станали известни като Европейските „Оскари за технологии и иновации”.  Връчването им ще стане на тържествена церемония на 11 юни 2015г. в Париж в присъствието на високопоставени държавници и видни представители от областта на индустиралната собственост, научните и научноизследователските среди, индустриите,  академичната общност и обществеността.   

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) обяви 15-те номинирани за тази година, които вече традиционно се състезават в пет категории – промишленост, научни изследвания, малки и средни предприятия, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност. Ще бъде връчена и Наградата за популярност, която се определя чрез он лайн гласуване през страницата на ЕПВ.

Наградата, която се връчва, е напълно символична и няма материално изражение. С нея се отличават индивидуални изобретатели или творчески екипи за техния принос към технологичния, социалния и икономическия прогрес на Европа и по света. Носителите на наградата в петте категории ще бъдат определени от независимо международно жури. Тази година номинираните имат изобретения от най-различни области на техниката, включващи биохимия, строителство, енергетика, електроника, индустриална химия, медицински и хранителни технологии, физика.
Церемонията ще бъде предавана директно чрез интернет страницата на Европейското патентно ведомство и чрез Иновационна ТВ - https://www.youtube.com/watch?v=s2UCF39OnbU, която може да се гледа и на смарт телевизори, с помощта на представеното от Европейското патентно ведомство смарт приложение /за целта трябва да се потърси Innovation TV от хъба на телевизора/.
Номинираните за 2015, излъчени сред повече от 300 допуснати за обсъждане предложения, са по категории както следва.
Съгласно правилника предложения за номинации за наградата Европейски изобретател на годината могат да бъдат представени от самите изобретатели или от патентните експерти от националните патентни институции и ЕПВ. Преди да бъдат представени на журито номинациите се проверяват по формален признак и от гледна точка на съдържание от група патентни експерти в ЕПВ. За трети път тази година публиката може да избере свой любим изобретател или екип, като гласува он лайн за номинираните на адрес: http://www.epo.org/
Повече информация за церемонията по награждаването може да намерите на:   http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html и https://www.facebook.com/europeaninventoraward
Допълнителна информация и акредитации или заявки за интервюта: Медия център, Европейско патентно ведомство – Мюнхен, http://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award.html.

 

Приключиха семинарите за правоприлагащи органи в Търговище и Бургас
В рамките на  Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) за 2015 г. бяха проведени два  семинара  с участието на представители на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата на Република България.
Семинарите, които се състояха в Търговище на 22 април и в Бургас  и 24  април 2015 г.,  бяха активна форма на размяна на  мнения по въпросите на закрилата и прилагането на правата върху обектите на интелектуалната собственост между представители на правоохранителните органи, Патентното ведомство и представители на притежателите на права.
Събитията са част от стремежа на институциите и частния сектор в България за ползотворното сътрудничество в борбата срещу нарушаването на права върху обектите на интелектуалната собственост.
Следващият семинар от поредицата за правоприлагащи органи ще се проведе на 15 май 2015 г. в Пловдив.
DSC02345_1DSC02342_1

Академията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) организира съвместно с отдел „Обслужване на клиенти” на организацията курс в областта на интелектуалната собственост с юридическа насоченост, който ще се проведе от 27 до 29 април 2015 г. в гр. Аликанте, Испания.
Целта на обучението е да разшири познанията на заинтересованите лица по отношение на всички етапи от процедурата по регистрация на търговската марка на Общността, както и да даде практическа информация и полезни съвети за правилното използване на предлаганите онлайн инструменти за улесняване на заявителската дейност и комуникацията с OHIM. Програмата на курса включва теми като въведение в регистрационната система на марката на Общността, технически аспекти на електронното заявяване, отмяна и последващо апелативно производство. Обучението ще се проведе от експерти на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на английски език, като се предоставя възможност за ползването на симултанен превод на френски и испански език.
Курсът е напълно безплатен, но участниците следва самостоятелно да организират своите пътуване и престой в Аликанте. Необходимо е желаещите да се включат в обучението да се регистрират до 13 април 2015 г. Предварителната програма, практическата информация и инструкциите за регистрация са на разположение тук.

25 март 2015
Патентното ведомство организира семинари за представители на правоприлагащите органи
Изпълнението на дейностите по Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) за 2015 г. започна с организирането на два семинара за правоприлагащи органи, които ще се проведат в Търговище и Бургас  на 22 и 24   април 2015 г. Семинарите ще бъдат платформа за обмен на идеи по въпросите на закрилата и прилагането на правата върху обектите на интелектуалната собственост между представители на правоохранителните органи, Патентното ведомство и представители на притежателите на права. По време на семинара ще бъдат демонстрирани и on-line бази данни, ползването на които би улеснило работата на правоохранителните органи. Темите на семинара ще бъдат представени от експерти от Патентното ведомство и представители  на  прокуратурата, на ГД „Борба с организираната престъпност” – МВР и на притежателите на права. Целта е събитията да  позволят активна обмяна на мнения по разглежданите теми и са част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху обектите на интелектуалната собственост.

Започна изпълнението на Договора за техническо сътрудничество с OHIM за 2015 г.
Патентното ведомство стартира изпълнението на дейностите, заложени в Договора за техническо сътрудничество за 2015 г., подписан за девета поредна година с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM).

Предмет на споразумението през настоящата година е популяризирането и повишаването на осведомеността относно постепенно въвежданите от българското ведомство електронни услуги за марки и промишлени дизайни,  създадени по линия на Фонда за сътрудничество и разработената нова практика в рамките на Програмата за сближаване на практиките  сред различни заинтересовани кръгове в България. Договорът включва и провеждането на семинари за обмяна на идеи относно защитата на интелектуалната собственост между Патентното ведомство, правоприлагащите органи в страната и представители на притежателите на права.

Фондът за сътрудничество между OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на държавите членки на ЕС има за цел да се създаде модерна Европейска система за марки и дизайни, в която OHIM и националните ведомства са равноправни партньори. Изпълнението на програмата на Фонда за сътрудничество се осъществява чрез реализирането на  конкретни проекти и се финансира от бюджета на OHIM.

 Патентното ведомство на Република България е взело участие в разработването на множество проекти, като към настоящия момент е внедрило голяма част от тях. Именно представянето на резултатите от тези проекти е предмет на популяризиране чрез Договора за техническо сътрудничество между българското Патентно ведомство и OHIM.

Програмата за сближаване на практиките също е част от инициативите за  създаване на единна и модерна система за марки в рамките на ЕС и основна й цел е да унифицира, някои аспекти, касаещи практически въпроси в процеса на регистрация на   марките и дизайните.  

Патентното ведомство  ще уведомява всички заинтересовани лица чрез публикации на сайта си за предстоящите събития съгласно Договора.


Уважаеми потребители,
От 01 януари 2015 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите  за целите на регистрацията на марките. Новата версия включва промени  както в списъка на стоките и услугите,  така и в обяснителните бележки. Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2015 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че на основание  Указания на МФ и МИ за зануляване на касовите наличности, последен работен ден за внасяне на такси  в брой на каса  е 22.12.2014 г.
След  22.12.2014 г.  ще можете да превеждате суми по банков път, включително и чрез ПОС.
Препратка към документа за сваляне. 
 
Посещение от Агенцията за индустриална собственост на Косово

Делегация от Агенцията за индустриална собственост на Косово посети Патентното ведомство в периода 24 - 26 ноември 2014 г. По време на визитата бе демонстрирана автоматизираната система за администриране на обектите на индустриална собственост IPAS, предоставена от Световната организация за интелектуална собственост, внедрена в изпълнение на проект „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции“ по договор № 12-32-4/23.11.2012 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Представителите на Косово се запознаха със структурата на администриращата система IPAS и създадената единна потребителска среда за електронно заявяване на марки и дизайни. Направена бе и демонстрация на инструментите TMView, TMClass, DesignView и Сходство на стоки/услуги, създадени от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM).
В рамките на визитата бе посетено и мероприятието „Дни на отворените врати“, организирано от Патентното ведомство, съвместно с OHIM, по време на което бяха представени новите електронни услуги в областта на марките, а именно електронно подаване на опозиции и възражения, искания за подновяване на регистрация, промяна на име и/или адрес на заявител или притежател, прехвърляне на права, вписвания на лицензионни договори, както и искания за отменяне или заличаване на регистрация. Представителите на Косово оцениха визитата си в българското Патентно ведомство като изключително полезна и благодариха за споделения опит в изграждането на администриращата система IPAS и интегрирането й с различни софтуерни модули.

dsc01810_1


MARQUES
-  Европейската асоциация, представляваща интересите на собствениците на търговски марки и Патентно Ведомство на Република България организират среща със съдии от Върховния административен и Върховния касационен съд, Софийски градски съд и, Административен съд, гр.София, работещи по казуси, свързани с индустриалната собственост.
Съдии, експерти от Патентно Ведомство и Агенция Митници ще запознаят участниците с основните материални и процесуални аспекти в тази област, както и с новите положения в сферата на защитата на права върху обекти на индустриална собственост.
Участниците ще имат възможност да получат отговори на въпроси от техен интерес по време на диксусията, предвидена след всеки панел на срещата.
Срещата ще се проведе на 8 декември 2014 г., понеделник, в Българско търговско-промишлена палата, София. Регистрацията може да се извърши на следния линк http://www.marques.org/conferences/20141208conferences/20141208, като заплащането на таксата правоучастие може да се направи и на място.

Патентно ведомство на Република България  с помощта на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазара (марки и дизайни) подготвят пускането на нови on-line услуги за марки
.
От 7 до 9 октомври 2014 г. на посещение в Патентното ведомство на Република България са специалистите от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM). Целта на това посещение е заедно с експертите от Патентното  ведомство да се проведе финално тестване на нови електронни услуги, които българското Патентно ведомство ще пусне on-line за своите потребители до края на тази година.

Електронните услуги са в областта на марките и ще улесняват потребителите при подаване на искания за подновяване на   регистрацията, промяна на име и адрес на заявител или притежател, прехвърляне на правото, вписвания на лицензионни договори, вписване на залог, както и при подаване на опозиции и възражения и на искания за отменяне, заличаване на регистрацията, оттегляне на заявката или ограничаване на списъка на стоките и/или услугите.

Всички електронни услуги са разработени
  по линия на Фонда за сътрудничество, финансиран от OHIM, който подпомага националните ведомства за индустриална собственост, предоставяйки им разработени програмни продукти и директна консултантска помощ по адаптирането им към националните специфики.
Екипът на ведомството вярва, че развитието и модернизирането на информационните технологии и внедряването на все повече електронни услуги е най-прекият път към подобряване ефективността на работата и качеството на обслужването на клиентите и повишаване на тяхната удовлетвореност от предоставяните услуги. Затова тази дейност ще продължава да бъде един от основните негови приоритети.

За да улесни потребителите си при използването на новите електронни услуги, Патентното ведомство ще проведе информационна кампания. За целта на
  16 и 17 октомври 2014 г. организира „Дни на отворените врати”,  по време на които експерти ведомство ще демонстрират електронните модули,  ще отговарят на въпроси на участниците и ще събират мнения и препоръки.
Всеки, който проявява интерес може да посети събитието в желано от него време между 9 и 17 часа на 16 или 17 октомври 2014 г. в залата на първия етаж до Регистратурата на Патентното ведомство
  на адрес бул. Г.М.Димитров 52 Б, София.

 DSC01397DSC01405

Правни стажове в Колегиите по спорове на ЕПВ

Европейската патентна академия приема заявки за програмата по Правни стажове в Колегиите по жалби на Европейското патентно ведомство.
Колегиите по жалби ще приемат ограничен брой съдии от държави-членки на Европейската патентна организация за един месец през юни 2015г. Съдиите ще участват в интензивна обучителна сесия една седмица, след което три седмици ще следят и ще присъстват на  работата на техническа Колегия по жалби.

Европейската патентна академия ще осигури финансово пътуването, настаняването и средствата за дневни разходи на участниците.

За повече информация и подробности за кандидатстването по програмата вижте http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/judges.html

Можете да изпратите конкретните си въпроси във връзка с това обучение на Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Европейската патентна академия организира семинар за съдии

Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство организира семинар за съдии на тема: „Патентно правоприлагане и процедури”, който ще се проведе на 13 и 14 ноември 2014г. в Истанбул. Целева група на обучението са съдии от страни-членки на Европейската патентна конвенция, които са в съдебни състави по дела в областта на патентната закрила. Работният език на семинара е английски, като ще бъде осигурен превод на турски език. Местата за участие са ограничени. Крайният срок за регистрация е 18 октомври 2014г.
Европейската патентна академия ще осигури финансово участието на 40 съдии в семинара. Повече подробности за събитието и условията за участие можете да намерите тук

Конкурс "Европейски изобретател" за 2015 г.

Патентното ведомство Ви информира, че Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса „Европейски изобретател” за 2015 г. Той ще се проведе за десети пореден път във вече утвърдените пет категории:

Промишленост-  изобретатели от голямо предприятие, защитили значимо изобретение;

Малки и средни предприятия /МСП/ – изобретатели от МСП със значими изобретения от МСП;

Научни изследвания – за изобретатели, работещи в европейски университети и научнозиследователски организации;

Цялостен принос  - европейски изобретатели с особен принос в определена техническа област;

Страни извън Европа – изобретатели, които не са от европейски държави.

Предложенията  за номиниране могат да се изпращат чрез:

       - попълване на образец онлайн;

       - изпращане на сканирания попълнен образец по е-поща на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

       - изпращане на попълнения образец по пощата на адрес:

                              European Inventor Award
                             c/o European Patent Office
                             80298 Munich
                             Germany

Краен срок: 10 октомври 2014 г.

Образецът се попълва на английски, немски или френски език. 

За повече информация виж: www.epo.org/european-inventor


13 август 2014
ЕПВ закрива сметката си в Уникредит БУЛБАНК
ЕПВ съобщава, че ще централизира входящите си плащания към Германия и по този повод, считано от 31 август 2014г. , вземайки предвид развитието на Зоната за единни разплащания в евро /SEPA/, закрива сметката си в евро в Уникредит БУЛБАНК.
С прилагането на Регламент № 924/2009 относно междунационалните плащания в Европейската Общност, доставчиците на платежни услуги са длъжни да прилагат еднакви такси превод към националните или междунационалните плащания на една и съща стойност. Този Регламент се прилага към плащания в евро във всички държави членки на ЕС и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.
Поради това се умоляват патентните заявители, считано от 1 септември 2014г., да извършват паричните си преводи на всички такси към ЕПВ единствено по следната сметка:

IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich, Germany


Информация за закриването на сметката на ЕПВ в евро в Уникредит БУЛБАНК се съобщава и в Официалния бюлетин на ЕПВ. Изпратени са също уведомителни писма към всички извършили плащания към ЕПВ през последните 12 месеца.

05 август 2014

За поредна година като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите на открития и на изобретения с високи научни и творчески постижения Патентно ведомство на Република България очаква предложения за постиженията на изтъкнати изобретатели от различните организации за вписване на техните имена в „Златната книга на откривателите и изобретателите” , учредена от 1981 г. Съгласно статута на Златната книга предложенията за вписвания се правят от стопански, научни и обществени организации
Във връзка с това, най-късно до 15.09.2014 г. се очакват предложения, придружени с подробни справки за постиженията на изтъкнати изобретатели на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040 (за Румяна Николова – тел. 02/9701314, e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ).
Прецизирането и решението по предоставените предложения за вписване в Златната книга се извършва от специално назначена за целта комисия, назначена със заповед на Председателя на Патентното ведомство.
Справка образец

27 юни 2014

Страните-членки на ЕПО удължиха мандата на президента Батистели

Административният съвет на Европейската патентна организация на 140-то си заседание в Хага на 25-26 юни 2014г. удължи мандата на президента на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/  Беноа Батистели с три години, до 30 юни 2018г. В Административния съвет участват делегати от 38-те държави-членки на Европейската патентна организация. Административният съвет изрази своята подкрепа и в бъдеще за стратегията на ЕПВ  за качество/ефективност, приета през 2011г. при президента Батистели. Тя се изпълнява с пет „пътни карти” относно информационни технологии, сътрудничество, човешки ресурси, сграден фонд и качество. Съветът напълно одобрява предприетите стъпки и постигнатия досега напредък по изпълнението на стратегията и гласува единодушно направените предложения за следващи дейности по всичките пет актуализирани „пътни карти”.
 

17 юни 2014

Връчиха наградите Европейски изобретател на годината 2014

Председателят на Патентното ведомство Таня Найденова взе участие днес, 17 юни 2014г., в церемонията по връчване наградите Европейски изобретател на годината 2014, която се състоя  в сградата на старата Телеграфна служба в Берлин и бе предавана на живо чрез уеб страницата на Европейското патентно ведомство, по новосъздадената Innovation TV и в социалните мрежи.
Участие в церемонията взеха над 500 изтъкнати представители от областта на бизнеса, науката и културата. Приветствия при откриването й поднесоха видни политици и държавници - Хайко Мас, министър на правосъдието и защитата на потребителите на Федерална Република Германия; Мишел Барние, Европейски комисар за вътрешния пазар и услугите и Беноа Батистели, президент на Европейското патентно ведомство.
Носителите на наградата, известна като Европейските „Оскари за технологии и иновации” в предварително обявените пет категории за 2014г. са:

Цялостна изобретателска дейностАртур Фишер от Германия за разширен електрически контакт;

ПромишленостКоен Андрис от Белгия, Жером Гилмон от Франция и сътрудници за първото ново ефективно лекарство срещу туберкулоза през последните 40 години;

Малки и средни предприятия – Петер Холме Йенсен, Клаус Хеликс-Нилсен и Даниеле Келлер от Дания за водопречистваща мембрана с аквапорини;

Научни изследванияКристофър Тумазу от Великобритания за бърз ДНК тест за разкодиране на човешкия геном;

Неевропейски държавиЧарлз У. Хъл от САЩ за 3D отпечатване.

За втори път през тази година бе връчена Наградата на публиката /т.нар. Награда за популярност/, за която са регистрирани над 20 000 гласа или почти 30% от гласувалите. Неин носител е  Масахиро Хара, Такаюки Нагая и сътрудници от Япония за QR-код.

Повече подробности за церемонията и отличените, както и запис на събитието може да намерите на http://www.epo.org/

10 юни 2014

Номинации за Европейските „Оскари за технологии и иновации” за  2014
Вече са известни номинираните за 2014г. за наградите Европейски изобретател на годината, станали известни като Европейските „Оскари за технологии и иновации”.  Връчването им ще стане на тържествена церемония на 17 юни 2014г. в Берлин в присъствието на президента на Федерална Република Германия Йоахим Гаук, министъра на правосъдието на Федерална Република Германия Хайко Масс и други високопоставени държавници и представители на областта на индустиралната собственост, научните и научноизследователските среди, академичната общност и обществеността.
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Европейската комисия (ЕК) обявиха 15-те номинирани за тази година, които вече традиционно се състезават в пет категории – промишленост, научни изследвания, малки и средни предприятия, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност. Ще бъде връчена и Наградата за популярност, която се определя чрез гласуване по интернет на страницата на Европейското патентно ведомство.
Наградата, която се връчва, е напълно символична и няма материално изражение. С нея се отличават индивидуални изобретатели или творчески екипи за техния принос към технологичния, социалния и икономическия прогрес на Европа и по света. Носителите на наградата в петте категории ще бъдат определени от специално жури от водещи личности от промишлеността, науката, политиката и медиите. Тази година номинираните имат изобретения в областта на биотехнологиите, строителството, околната среда, механиката, медицинските технологии и фармацевтиката, телекомуникациите и сигурността на трафика.
Церемонията ще се състои в сградата на старата фабрика за порцелан в Берлин и ще бъде предавана директно чрез интернет страницата на Европейското патентно ведомство и чрез новооткритата Иновационна ТВ, която може да се гледа засега само на телевизори Samsung, с помощта на представеното от Европейското патентно ведомство смарт приложение /за целта трябва да се потърси Innovation TV от хъба на телевизора/. Номинираните за 2014, излъчени сред 300 допуснати за обсъждане предложения, са по категории както следва.
Съгласно правилника предложения за номинации за наградата Европейски изобретател на годината могат да бъдат представени от самите изобретатели или от патентните експерти от националните патентни институции и ЕПВ. Преди да бъдат представени на журито номинациите се проверяват по формален признак и от гледна точка на съдържание от група патентни експерти в ЕПВ. За втори път тази година публиката може да избере свой любим изобретател или екип, като гласува он лайн за номинираните на адрес: http://www.epo.org/
Повече информация за церемонията по награждаването може да намерите на: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html и https://www.facebook.com/europeaninventoraward
Допълнителна информация и акредитации или искания за интервюта: Rainer Osterwalder, Директор връзки с медиите, Европейско патентно ведомство – Мюнхен, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  


25 април 2014
Българското патентно ведомство подготвя внедряване на още електронни услуги за марки и дизайни
Експерти от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) са на посещение в българското Патентно ведомство в периода 23-25 април 2014 г.
Целта на посещението е обсъждане на специфичните изисквания на националното ни законодателство в областта на марките и дизайните с оглед внедряване на нови модули за електронни услуги, касаещи двата вида обекти на индустриалната собственост.
OHIM в сътрудничество с европейските национални ведомства за марки и дизайни работи по създаване на проекти за електронни услуги, които са част от Фонда за сътрудничество. След разработването и успешното внедряване на онлайн заявяването, в ход е разработване на проекти за електронно подновяване на марки и дизайни, подаване на искания за промяна на име и/ или адрес на заявител или притежател на марка и дизайн, прехвърляне на права на марки и дизайни, електронно подаване на опозиции и възражения срещу регистрацията на марки, подаване на искания за отменяне и заличаване, подаване на жалби срещу решения на експертизата, опозиционните състави и др.
Изпълнението на проектите за електронни услуги ще опрости  и улесни ползването им   от потребителите и ще повиши качеството на административното обслужване чрез оптимизиране и ускоряване на процедурите. Потребителите ще могат да ползват системите за електронни услуги чрез сайта на Патентното ведомство.
DSC01131DSC01138
15 април 2014

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно обхвата на закрила на черно-белите марки

В рамките на Програмата за сближаване на практиките    (Convergence Programme) и в резултат на съвместна работа по един от проектите на програмата - „Обхват на закрила на черно-белите марки”, OHIM и националните ведомства за марки в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на марките в черно-бялата и/или сивата гама. Общата практика е приета с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на потребителите, така и на експертите.
Целта на проекта е сближаването на различните практики по отношение на марките в черно-бялата и/или сивата гама, що се отнася до приоритет, относителни основания за отказ и реално използване на марката. В резултат на работата по проекта и постигнатото съгласие, OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането на общата практика. Това съобщение има за цел да предостави информация относно обхвата на проекта, и конкретни данни за въвеждането на oбщата практика в прилагащите я ведомства. Подробна информация за принципите на oбщата практика се съдържа в приложението на Общото съобщение.

10 март 2014

Европейското патентно ведомство публикува годишния си отчет за 2013г.
По този повод на 6 март в Брюксел се състоя пресконференция, на която президентът Беноа Батистели представи статистически данни и анализ на европейската изобретателска активност и интереса към закрилата на изобретения в страните-членки на Европейската патентна конвенция. Повече подробности можете да намерите на:

20 февруари 2014 г.
Уважаеми потребители,
От днес, 20.02.2014 г., Патентното ведомство на Република България ще започне прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. Тази практика няма да засяга заявки, подадени преди 20.02.2014 г.

Заявителите трябва да имат предвид, че ако в заявката си посочат някои от тези 11 термина, при извършване на формална експертиза, те ще получат указание за допълнителното уточняване и прецизиране, съгласно списъка на стоките и услугите от хармонизираната база – ТМ Class http://oami.europa.eu/ec2 Това няма да се отнася до случаите, в които заявителят е посочил заглавието на класа и е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък от съответния клас.

Във връзка с новата практика, когато заявителят е декларирал желанието си  да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък, заглавията на класовете няма да фигурират в списъка на стоките и/или услугите, за които марката ще получи закрила (каквато е досегашната практика). Патентното ведомство ще включва служебно в заявката само стоките и/или услугите от азбучния списък на съответния клас.

В тази връзка уведомяваме заявителите, че  Патентното ведомство  публикува трета Обща комуникация за единната нова практика относно приемливостта на класификационните термини. Публикуваният документ съдържа указания, които ще бъдат в помощ при определяне на термини за достатъчно ясни и точни с цел еднозначно определяне обхвата на закрила на марката.

Едновременно с третата Обща комуникация публикуваме и актуализираните версии на Общото съобщение относно въвеждането на IP Translator, в което е отразена промяната в практиката на Финландия, както и на Общо съобщение за единната практика относно общите термини от заглавията на класовете, в което са посочени и датите, от които ведомствата на държавите членки и OHIM ще прилагат новата практика по отношение на приемливостта на общите термини от заглавията на класовете.

18 феруари 2014
Уважаеми потребители,
На 20/11/2013 Патентното ведомство на РБ публикува второ Общо съобщение относно въвеждане на обща практика отнасяща се до общите термини от заглавията (хедингите) на класовете от Ницската класификация. Съгласно съобщението, от всичките 197 общи термини, включени в хедингите, ведомствата от ЕС определиха 11 от тях за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на заявената марка. Тези 11 термина ще бъдат приемани от ведомствата след допълнително уточняване от заявителите.
В тази връзка ви уведомяваме, че за Патентното ведомство, практическото приложение  на съобщението ще започне да се осъществява в тримесечен срок от неговото публикуване, т.е. от 20/02/2014 г. Заявителите трябва да имат предвид, че след тази дата, ако в заявката си посочат някои от тези неясни термини, при извършване на формална експертиза ще получат указание за допълнителното им уточняване и прецизиране, съгласно списъка на стоките и услугите от хармонизираната база. Тази практика няма да засяга заявки, подадени преди 20/02/2014 г.
Освен това ви уведомяваме, че на 20/02/2014 г ще бъде публикувана трета Обща комуникация, която ще съдържа насоки за начина на уточняване на дадена стока или услуга, както и критериите, необходими за постигане на  яснота и точност, с цел еднозначно определяне обхвата на закрила на марката.
____________________________________________________________________________________________________
 
19 декември 2013
Уважаеми потребители,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че Патентно ведомство на Република България е едно от първите ведомства, които ще внедрят пилотно модула за електронно заявяване на промишлени дизайни, разработен с подкрепата на Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Модулът е достъпен за тестване на Интернет адрес https://efilingds.bpo.bg. За тестови цели можете да използвате потребителско име test.user1 и парола Valencia9.
За всякакви въпроси или констатирани проблеми, моля пишете ни на електронен адрес
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .
Модулът ще бъде внедрен в реална експлоатация в петък, 20.12.2013г. Считано от 09:00 часа сутринта на тази дата, електронно подадените заявки за регистрация на промишлени дизайни ще се приемат за валидни заявки.

17 декември 2013
Стажове за професионално обучение на бъдещи европейски патентни представители през 2014

Програмата PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия е съставена от три модула, съответно диференцирани за участници с различно ниво на знание и опит. Тя е предназначена за кандидатите, подготвящи се за изпита за европейски патентен представител -  European qualifying examination (EQE), както и за патентни специалисти, работещи в частни практики или в индустрията.  Това е международна програма, която има за цел да промоцира равния достъп до възможностите за образование и обучение в областта на европейското и международното патентно право и практика сред всички настоящи и бъдещи членове на Европейската патентна конвенция.
В трите модула, за които ще получите повече информация на посочената по-долу връзка към интернет страница, може да се участва самостоятелно, като обаче не може да се премине повече от един модул на година.
На вече участвалите в някои от модулите няма да бъде давано предимство пред кандидатстващите за първи път за тази стажантска програма за 2014г.

http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/patent-professionals.html

26 ноември 2013

Семинари за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз”

На 11 и на 13 декември 2013 г., в Гранд Хотел София, Зала „Триадица 2” – 1-ви етаж, ул. „Гурко” № 1, гр. София, ще се проведат два поредни семинара за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз”.

Семинарите се организират от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.

Мероприятията ще бъдат шесто и седмо по ред за текущата година. Основната цел на семинарите е да запознае участниците със съвместните проекти от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на OHIM и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации и демонстрации на инструментите за електронно подаване на заявки за регистрация на марки и на дизайни, съвместните електронни инструменти за проучвания, Таксономията и ТМClass, сближаване на практиките по отношение на заглавията на класовете, обхват на закрила на черно-бели марки, както и електронен инструмент и база данни, подпомагащи борбата с фалшификациите и пиратството.

Участниците ще получат и безплатни брошури относно проектите от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с Програмата и да попълнят Формуляр за регистрация за съответния семинар – на  11.12.2013г. (Форма за участие), или на 13.12.2013г.  (Форма за участие).
Попълненият Формуляр за регистрация може да бъде изпратен по факс: + 359 2 873 51 82 или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите   до 09.12.2013 г. вкл. за семинара, който ще се проведе на 11.12.2013 г., или до 11.12.2013 г. за семинара, който ще се проведе на 13.12.2013 г.

Такса за участие в семинарите не се дължи!

Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.

20 ноември 2013 г
.

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно общите термини от заглавията на класовете от Ницската класификация

В светлината на решение по дело С-307/10 IP Translator"  относно тълкуването на   Директива 2008/95   във връзка с използването  на общите  термини от заглавията на класовете на Ницската класификация  на стоките и услугите,   OHIM  и националните ведомства извършиха преглед на всички общи термини от заглавията на класовете за определяне на тяхната яснота и точност. В резултат на този този преглед, OHIM  и националните ведомства  ведомства публикуват  на своите интернет страници Общо съобщение_2, в което  от всички термини в заглавията на класовете, 11  термина са определени като неясни и неточни и няма да бъдат приемани  в заявки  за регистрация на марки без допълнително уточняване.  В съобщението са посочени основанията, поради което  тези термини са приети за неприемливи, за неясни и неточни, за да определят обхвата на закрила на заявената марка. Практическото приложение на настоящето съобщение ще се осъществи в срок от 3 месеца от дата на публикуване на настоящето общо съобщение, като в изключителни случаи този срок може да бъде удължен с още 3 месеца. Постигнато бе и съгласие, че промяна в списъка на стоките и услугите на регистрираните марки, съдържащи посочените 11 неясни и неточни термина, преди прилагане на посочената практика, няма да бъде извършвана. Едновременно с настоящата публикация  е извършена публикация  и на актулната версия на Общото съобщение 1, която отразява промяна в практиката на OHIM и информация относно практиката на Хърватия.

07 ноември 2013
Уважаеми потребители, във връзка с въвеждането в Патентното ведомство на нова автоматизирана система за документооборот и контрол на изпълнението на задачите, както и с оглед предстоящото електронно заявяване на търговски марки, Ви уведомяваме, че всяка кореспонденция, включително и заявки за обекти на индустриална собственост, получена в Патентното ведомство по факс, по е-mail или чрез електронния инструмент за заявяване на марки, ще бъде заведена с дата, съответстваща на датата, на която е получена във ведомството (независимо дали е получена в неработен за ведомството ден – събота, неделя, официални празници или след приключване на официалното работно време на ведомството).

17 октомври 2013
Честване на 40-тата годишнина на ЕПК
Днес, 17 октомври,  в Мюнхен ще се проведе честване на 40-тата годишнина от подписването на Европейската патентна конвенция. Това е кулминацията на поредицата от събития по този повод, организирани от Европейското патентно ведомство през 2013г.
Денят ще започне с кратка церемония по откриването на площад „Боб ван Бентем”, в памет на първия президент на Европейската патентна организация.
След това ще бъде открита изложбата „Зала на славата на носителите на приза „Европейски изобретател на годината”” в Техническия музей (Deutsches Museum).
В следобедните часове ще се проведе симпозиум, на който програмна реч ще произнесе президентът на ЕС Херман ван Ромпой. Ще бъде представена първата книга – хроника, съдържаща история на патентоването, Европейската патентна конвенция и Европейската патентна организация. Ще бъдат обявени и победителите в Иновационния конкурс, организиран от Европейското патентно ведомство и започнал през февруари т.г.
Фокусът на следобедните събития ще бъде върху кръглата маса, посветена на ролята на иновациите в Европа, в която ще участват изтъкнати политици, представители от сферите на индустрията и интелектуалната собственост. Дискусията ще бъде водена от журналиста от CNN Ричард Куест.

В края на деня правителството на Бавария и Европейската патентно ведомство ще дадат прием с концерт класическа музика, изпълнена от Патентния оркестър в Мюнхен.

Повече и актуална информация за честването можете да намерите на: http://www.epo.org/learning-events/40epc.html
и на страниците на Европейското патентно ведомство във
Facebook, Twitter и LinkedIn.

30 септември 2013
Конференция по марки и дизайни в Европа 2013
Академията по европейско право /ERA/ организира на 7 - 8 октомври 2013г. в Аликанте ежегодната Конференция по марки и дизайни в Европа. Основната й цел тази година е да подготви работещите в областта за реформата на Европейската система за марки и дизайни. Ще бъдат анализирани и по-интересни и знакови случаи от правната практика.
Информация относно програмата на конференцията, таксата за участие и възможните отстъпки можете да намерите
на сайта на академията.
Регистриралите се за участие един месец преди събитието ще ползват 10% отстъпка.

25 септември 2013
На заседанието на Комитета по патентно право към Административния съвет на ЕПО, което се проведе в Мюнхен на 17 септември 2013 г. бяха разгледани три документа, предлагащи промени в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция, по отношение на:
             - разделните заявки
             - възможността за частично възстановяване на таксата за обжалване, когато жалбата е оттеглена и  
             - промяна на процедурата, развиваща се в ЕПВ, след влизане в европейска фаза, независимо от избрания
начин – като EURO-PCT или EURO-direct.

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане цитираните три документа като очакваме Вашето становище по тях до 10 октомври 2013 г., което можете да изпращате на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите17 септември 2013
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) обявява свободни работни места.
За повече информация

21 август 2013
ЕПВ събира кандидатури за Европейски изобретател на годината2014
Европейското патентно ведомство събира за девета поредна година кандидатури във връзка с избора на европейски изобретател на годината. Церемонията по връчване на наградата Европейски изобретател на годината2014 в утвърдените вече пет категории: промишленост, малки и средни предприятия, научни изследвания, не-европейски държави, цялостна изобретателска дейност, ще се състои на 11 юни 2014г. в Берлин.
Срокът за подаване на кандидатури в Европейското патентно ведомство е 30 септември 2013 г.
Повече подробности относно правилата за участие в конкурса
Формуляр


01 август 2013
На 24 юли 2013 г. бе проведен он-лайн семинар, организиран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM, посветен на Таксономията.
Запис на семинара и отговори на зададените  въпроси

18 юли 2013
На 24 юли 2013 г., сряда, от 11.00 – 12.00 часа централно европейско време (12.00 – 13.00 часа българско време) ще се проведе он-лайн семинар, посветен на новия инструмент, подпомагащ класирането на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките – Таксономията. Семинарът е организиран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM, ще бъде воден от експерти на ведомството и ще може да бъде следен на живо на следния уеб адрес: http://directo.avanzo.com/oami_201307XX/.
Всеки, който желае да вземе участие, може да изпрати предварително въпроси към организаторите на семинара на електронна поща Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .
На част от въпросите ще бъде отговорено по време на семинара, а на всички останали, в последствие, чрез посочена за обратна връзка електронна поща.
Таксономията е нова йерархична структура в рамките на Ницската класификация  на стоките и услугите,  която позволява по-лесно и по-бързо  класиране на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки. Таксонометричната структура е разработена съвместно от  OHIM и националните ведомствата за интелектуална собственост на Европейския съюз в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост СОИС.
От 1 юли 2013 г. достъпът до таксонометричната структура е свободен за ползване от потребителите на следния уеб адрес: http://tmclass.tmdn.org/ec2/ (в TM class, OHIM).
През целия месец юли на разположение на потребителите ще бъде  функцията „Live chat” на заглавната страница на TMClass. Чрез тази функция потребителите ще имат  възможност да задават въпроси (на английски език) относно Таксономията и класирането на стоките и услугите и ще получават отговори в реално време.
За повече информация относно Таксономията

11 юли 2013

Стартира уеб портал „Обучение по интелектуална собственост”, резултат от съвместен проект на Световната организация за интелектуална собственост  и  Университета по национално и световно стопанство, чиято цел е да популяризира и повиши ефективността на обучението по интелектуална собственост на различните целеви групи от страните на Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и някои средиземноморски държави.
Този портал предоставя платформа за работа в мрежа, изграждане на колективна академична и професионална експертиза, предоставяйки опита и най-добрите практики, обменяни между университетите, различните образователни институции, както и между лектори, специалисти по ИС, учени и всички, проявяващи интерес към обучението по интелектуалната собственост.
За повече информация

28 юни 2013
Услугата Patent translate на ЕПВ вече и на български език
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ предостави на още шест европейски езика безплатната услуга за машинен превод Patent translate.  С нея се улеснява достъпът до патентна документация. С добавянето на български, чешки, исландски, румънски, словашки и словенски език услугата обхваща общо 21 езика. Преводът се извършва от тези езици на английски език и обратно. Услугата e достъпна чрез патентната база данни на ЕПВ Espacenet.
За повече информация

28 юни 2013
Международно специализирано изложение „INFOINVENT-2013”
От 19 до 22 ноември 2013г., в Кишинев, Молдова, ще се проведе за тринадесети път ежегодното международното специализирано изложение „INFOINVENT-2013”. Организатори на събитието са Държавната агенция за интелектуална собственост на Република Молдова /AGEPI/ и Агенцията за иновации и технологичен трансфер. Повече информация можете да намерите на: http://www.infoinvent.md/

07 юни 2013

Семинар за МСП на тема „Mарката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
На 03 юли 2013 г., Хотел „Идол”, ул. П. Р. Славейков 27, гр. Търговище, ще се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.
Мероприятието ще бъде четвърто по ред за настоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал.
Участниците ще получат и безплатни материали и брошури,  както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с програмата и да попълнят формуляр за регистрация.
Попълненият Формуляр за регистрация може да бъде изпратена по факс: + 359 2 873 51 82 или на e-mail Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите '; document.write( '' ); document.write( addy_text64518 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите   до 26 юни 2013 г. вкл.
Такса за участие в семинара не се дължи!
Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.

05 юни 2013

Семинар за МСП на тема „Mарката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
На 28 юни 2013 г., Хотел „Палас”, ул. „Петко Стайнов” № 9, гр. Казанлък, ще се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.

Мероприятието ще бъде четвърто по ред за настоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал.
Участниците ще получат и безплатни материали и брошури, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с
програмата и да попълнят формуляр за регистрация.
Попълненият формуляр за регистрация може да бъде изпратена по факс: +359 2 873 51 82 или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите '; document.write( '' ); document.write( addy_text49738 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите   до 24 юни 2013 г. вкл.
Такса за участие в семинара не се дължи!Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.

28 май 2013

Връчване на наградите Европейски изобретател на годината 2013

Председателят на Патентното ведомство Камен Веселинов взе участие днес, 28 май 2013г., в церемонията по връчване наградите Европейски изобретател на годината 2013 г., която се състоя  в сградата на старата холандска стокова борса в Амстердам и бе предавана на живо на интернет страницата на Европейското патентно ведомство и в социалните мрежи.
Церемонията бе открита от Сандер Деккер, Държавен секретар за образование, култура и наука на Холандия. Поздравления към присъстващите отправиха и Европейският комисар за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние и президентът на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели.
На церемонията присъства и Нейно Кралско Височество принцеса Беатрикс.
Носителите на наградата в предварително обявените пет категории за 2013г. са, по реда на връчването им: 
Научни изследванияПатрик Куврьор, Барбара Стелла, Вероник Росилио и Луиджи Кател от Франция и Италия за микрокапсули с огромен ефект срещу рака;
Малки и средни предприятия – Пал Нирен от Швеция за метод за секвениране на ДНК-последователности с помощта на фотореактивни свойства на химически вещества;
Неевропейски държави Аджай В. Бхат, Бала Сударшан Кадамби, Джеф Морис, Шаун Нол, Шелаг Калахан от САЩ за USB;
Промишленост – Клаус Хемерле и Клаус Брюстле  от Австрия за технологията Blumotion, осигуряваща плавно затваряне на всякакъв вид врати;  
Цялостна изобретателска дейност Мартин Шадт от Швейцария за плоско екранен дисплей с течен кристал.
За първи път през тази година бе връчена Наградата на публиката, за която са регистрирани над 10 000 гласа. Неин носител е  Хосе Луиз Лопес Гомес от Испания за нов метод за осигуряване стабилността на влаковите колела върху релсите при всякакви терени и скорости.

beatrixgroup-euinv2013
  23 май 2013
Номинации за Европейски изобретател на годината 2013
Вече са известни номинираните за 2013г. за наградите Европейски изобретател на годината.  Връчването им ще стане на тържествена церемония през май в Амстердам в присъствието на Нейно Кралско Височество принцеса Беатрикс.  Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Европейската комисия (ЕК) обявиха  15-те номинирани за тази година, които вече традиционно се състезават в пет категории – промишленост, научни изследвания, малки и средни предприятия, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност. Наградата, която се връчва, е напълно символична и няма материално изражение. С нея се отличават индивидуални изобретатели или творчески екипи за техния принос към технологичния, социалния и икономическия прогрес на Европа и по света. Носителите на наградата в петте категории ще бъдат определени от специално жури от водещи личности от областта на промишлеността, науката, политиката и медиите. Подборът за номинациите е извършен измежду 160 изобретатели и екипи. Церемонията ще се състои в сградата на старата холандска стокова борса в Амстердам. Борсата като такава е холандско изобретение от XVII век – европейската епоха на проучванията, откритията, изследванията.

Номинираните за 2013, излъчени сред 160 допуснати за обсъждане предложения, са както следва по категории:

Промишленост
Хосе Луис Лопес Гомес от Испания за нов метод за осигуряване стабилността на влаковите колела върху релсите при всякакви терени и скорости; Клаус Хемерле и Клаус Брюстле  от Австрия за технологията Blumotion, осигуряваща плавно затваряне на всякакъв вид врати; Антонио Велез Маркес, Хелена Перейра, Руи Райс и Сузана Силва от Португалия за разширяване на корка чрез микровълнова радиация;

Н
аучни изследванияПатрик Куврьор, Барбара Стелла, Вероник Росилио и Луиджи Кател от Франция и Италия за микрокапсули с огромен ефект срещу рака; Йорг Хорцел, Йозеф Шлуфцик, Миа Оноре и Йохан Нийс от Белгия и Германия за подобрен процес на производство на соларни клетки на базата на силикона; Филип Коен, Даниел Марку, Кевин Найт и Уилиям Уонг от Германия, Великобритания и САЩ за модел за машинен превод;

М
алки и средни предприятия – Бруно Берж от Франция за малки, олекотени течни лещи; Дейвид Гоу от Великобритания за революционна протеза на човешка ръка; Пал Нирен от Швеция за метод за секвениране на ДНК-последователности с помощта на фотореактивни свойства на химически вещества;

Неевропейски държави
Аджай В. Бхат, Бала Сударшан Кадамби, Джеф Морис, Шаун Нол, Шелаг Калахан от САЩ за USB; Джоузеф Джакобсон и Барет Комиски от САЩ за дисплей с електронно мастило; Сангхуун Джоо, Миоунгкюн Шин от Южна Кроея и Мартин Шмидт от Австрия за метод за производство на стомана;

Цялостна изобретателска дейностИв Йонжен от Белгия за протонова терапия за борба с рака; Мартин Шадт от Швейцария за плоско екранен дисплей с течен кристал; Софи Уилсън от Великобритания за  ARM-процесор.

Съгласно правилника предложения за номинации за наградата Европейски изобретател на годината могат да бъдат представени от самите изобретатели или от патентните експерти от националните патентни институции и ЕПВ. Преди да бъдат представени на журито номинациите се проверяват по формален признак и от гледна точка на съдържание от група патентни експерти в ЕПВ. За първи път тази година публиката може да избере свой любим изобретател или екип, като гласува за номинираните на адрес:
http://www.epo.org/. На победителите ща бъде връчена Наградата на публиката.

Повече информация за церемонията по награждаването, която ще се проведе в Амстердам, Холандия не само защото Хага е домакин на второто по големина седалище на Европейската патентна организация, а и защото страната има богата колекция от изобретения през годините може да намерите на:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
и https://www.facebook.com/europeaninventoraward

Допълнителна информация и акредитации или искания за интервюта:
Rainer Osterwalder, Директор връзки с медиите, Европейско патентно ведомство – Мюнхен,
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .

16 май 2013
Българското патентно ведомство се подготвя за внедряване на електронно заявяване на марки и дизайни
Експерти от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) посетиха българското патентно ведомство в периода 14-16 май 2013 г.
Целта на посещението бе обсъждане на специфичните изисквания на националното ни законодателство в областта на марките и дизайните с оглед внедряване на системи за електронно заявяване на двата вида обекти на индустриалната собственост.
OHIM в сътрудничество с европейските национални ведомства за марки и дизайни работи по създаване на проекти за електронни услуги, които са част от Фонда за сътрудничество, осигуряващ 50 милиона евро за разработване и внедряване на общо 23 проекта.
Проектите, свързани с електронно заявяване на марки и дизайни се предвижда да бъдат внедрени в Патентното ведомство до края на 2013 г.
Предстои разработване на проекти за електронно подновяване, електронно подаване на опозиции, както и на искания за отменяне и заличаване.
Изпълнението на проекти за електронни услуги ще опрости достъпа до подаване на заявки за марки и дизайни и последващите производства за ползвателите на системите и ще повиши качеството на административното обслужване чрез оптимизиране и ускоряване на процедурите.
Потребителите ще могат да ползват системите за електронни услуги чрез сайта на Патентното ведомство, без необходимостта от електронен подпис.
По време на работната среща експерти от двете институции обсъдиха процесите на подаване на заявки за марки и дизайни и изготвиха специфичните изисквания за целите на адаптиране на софтуера към българското законодателство.
                                                                                                                                                  
p5160555_1


14 май 2013

От 27 май до 27 юни 2013 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.Програмата на курса ще обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлен дизайн”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:
- за модул "Изобретения и полезни модели" - 150 лв.
- за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 150 лв.
- за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 300 лв.
Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:
IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)
В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.
Краен срок за заплащане на таксата за участие: 20.05.2013 г.
За допълнителна информация:
Петя Василевател.: +359 2 9701 345
факс: + 359 2 873 51 82
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Програма
Внимание!Броят на участниците в курса е ограничен. Молбите ще се уважават по реда на постъпването им в Патентно ведомство. Бихме искали да Ви уведомим, че през есента ще се организира допълнителен курс, ако има интерес и достатъчен брой участници, желаещи да бъдат включени в него.

10 май 2013
Семинар на Патентно ведомство и СОИС за Хагската система за международна регистрация на промишлените
дизайни
На 8 Май 2013 г., в София, председателят на Патентно ведомство Камен Веселинов и представителят на Световната организация за интелектуална собственост Михаил Фалеев откриха национален семинар за малки и средни предприятия на тема "Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни", организиран съвместно от двете организации.
Целта на мероприятието бе да се запознаят участниците с предимствата на Хагската система,  да се повишат осведомеността и практическите познания за нея, да се разгледат възможностите, които предлага за навременна и ефективна международна закрила на промишления дизайн. Разгледана беше и процедурата по регистрацията на дизайни в Патентно ведомство.
Лектори на семинара бяха представители от Световната организация за интелектуална собственост, Патенто ведомство на Република България, както и от бизнеса на национално и международно ниво.
В семинара взеха участие представители на бизнеса, университети и браншови организации.
Семинарът даде възможност за дебати между съществуващи и потенциални потребители на Хагската система, разисквани бяха правни и практически процедури.
dsc00171dsc00306

7 май 2013
Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“

След публикацията на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС обсъдиха тълкуването на обхвата на закрила на заглавията на класовете от Ницската  класификация на множество срещи. В резултат на обсъжданията OHIM и националните ведомства публикуват на своите интернет страници Общо съобщение относно въвеждането в практиката на решението по дело C-307/10 „IP Translator“.
Това съобщение има за цел да предостави информация относно тълкуването, което прави всяко едно от ведомствата на ЕС, на обхвата на закрила на националните марки и на марките на Общността, съдържащи общите термини от заглавията на един или повече класове, заявени преди и след решението. Подробна информация за това се съдържа в шестте приложения на Общото съобщение.

25 април 2013
Световен ден на интелектуалната собственост - 2013

wipo26april_13На 26 април Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ отбелязва Световния  ден на интелектуалната собственост. Тази година той ще протече под мотото „Креативност – следващата генерация” – „Creativity: the next generation”. Какво виждаме в далечното бъдеще? Кой ще променя света към по-добро? Как ще живеем в бъдещето отвъд бъдещето?

СОИС насърчава всички организатори на събития по повод честването да разгледат представените на уеб страницата на Организацията материали, с цел както да ги публикуват, така и да създадат и изпратят свои материали за отбелязване на празника, като адаптират темата при необходимост.
Фейсбук страницата на честването, вече добила популярност, е също една възможност за споделяне на информация, връзки, плакати и изображения, свързани с дейностите по отбелязване на празника.

Както предходни години СОИС ще публикува обобщение на дейностите по честването на международния празник, информация за които може да изпращате на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите . Ще се разгласяват и съобщения за по-интересните инициативи в тази връзка и ще продължи попълването на уеб галерията от плакати, създадени в държавите - членки на СОИС.

Предстои публикация на уеб страницата на СОИС на видео обръщение на генералния директор д-р Франсис Гъри по повод отбелязването на Световния ден на интелектуалната собственост. Вече са обявени и тематични електронни файлове на плакати, пощенска картичка и разделител на книжни страници.


19 април 2013
Семинар за МСП на тема „Хагската система за международна регистрация на промишлените дизайни”

Патентното ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост и организират семинар на тема Хагска система за международна регистрация на промишлените дизайни” с целева група малките и средни предприятия.
Семинарът ще се проведе на 8 май 2013 г., в сградата на Витоша парк-хотел, ул.Росарио” 1, София.  Той има за цел да спомогне за по-доброто разбиране на Хагската система от потребителите й, да ги запознае с последните процедурни новости и да даде възможност за дискусии по темата.
Такса за участие в семинара не се дължи!
Семинарът ще се проведе по следната програма.
Желаещите да участват трябва да попълнят формуляр за регистрация.
Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата. Записването ще става по реда на подадените заявки, като предимство има целевата група на семинара.
Попълненият формуляр за регистрация може да бъде изпратен по факс: + 359 2 873 51 82 или на
 
e-mail:zruicheva@bpo.bg  до 25 април 2013 г. вкл.

17 април 2013
Патентното ведомство стартира изпълнението на дейностите, заложени в Договора за техническо сътрудничество за 2013 г., подписан по традиция за седма поредна година с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM)
Предмет на споразумението е популяризирането и повишаването на осведомеността относно марката и дизайна на Общността сред различни заинтересовани кръгове в България.
Договорът включва провеждане на общо седем семинара в различни градове на България, издаване и разпространение на български език на кратки брошури относно практически въпроси, свързани с марките и дизайна и „Електронна услуга за информация и помощ по въпросите на марката и дизайна на ЕС” (Help-desk), обслужвана чрез електронна поща.
Изпълнението на дейностите по Договора започна с организирането на три семинара за правоприлагащи органи, които ще се проведат в Шумен, Хасково и Благоевград, съответно на 22, 24 и 26 април 2013 г. Семинарите имат за цел да запознаят детайлно представителите на правоприлагащите органи със системите на марките и дизайните на Европейския съюз и ще обхванат теми като  придобиване на право  върху марка и дизайн на ЕС, обхват на правото, нарушаване на правата и способи за защита срещу нарушения. По време на семинара ще бъдат представени сега съществуващите on-line бази данни за марките и дизайните, ползването на които би улеснило работата на правоприлагащите органи. Ще бъдат демонстрирани и версии на бази данни, специално разработени да подпомагат установяването и предотвратяването на нарушения,  които предстои да бъдат пуснати он-лайн, създадени в рамките на проекта „Фонд за сътрудничество” на OHIM и националните ведомства за марки и дизайни на ЕС.На семинарите са поканени и са заявили участие  представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Прокуратурата и съда от посочените и съседните на тях градове, което ще позволи активна обмяна на мнения по разглежданите теми и ще бъде част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху марки и дизайни.
Електронната услуга за информация и помощ по въпросите на марката и дизайна на ЕС (Help-desk) се предоставя от експерти на Патентното ведомство и е достъпна на адрес  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите . Повече информация относно тази услуга можете да намерите в директориите „Марка на ЕС” и „Дизайн на ЕС”.
Патентното ведомство  ще уведомява всички заинтересовани лица чрез публикации на сайта си за предстоящите мероприятия по Договора за техническо сътрудничество с OHIM.

01 април 2013
Eвропейската комисия предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на Европейския съюз
На 27 март 2013 г. Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защита на марките срещу фалшифицирането им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.
Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:
              ·     канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
             ·     модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
             ·    усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС; както и
              ·       улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.
В предложения пакет се съдържат следните инициативи:

              1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване
                  на законодателствата на държавите-членки в областта на марките;
              2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем
                  с номер 207/2009/EC); както и
              3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995 г. относно таксите, събирани от
                  Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар (2869/95).
Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на Общността са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение. Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от Комитета по събираните от OHIM такси. Първото заседание на този Комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.
Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане горепосочените проекти като вашите бележки и предложения можете да изпращате на следните адреси Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите и Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите с оглед формирането на позицията на България по тези теми.


11 март 2013
Хармонизация на материалното патентно право
Хармонизация на материалното патентно право
За подпомагане на процеса на хармонизация на материалното патентно право по инициатива на Европейското патентно ведомство през юли 2011 г. е свикана среща на представители на патентните ведомства на Дания, Франция, Германия, Япония, Обединеното кралство и САЩ - т. нар. „Тегернзее група”. В началото на 2012 г. група от експерти е натоварена да извърши проучвания относно различията в правната уредба на четири основни въпроса за хармонизация, а именно:
1. привилегията за новост
2. публикацията на 18-ия месец
3. разглеждането на конфликтни заявки
4. преждеползването
Докладите по тези проучвания са публикувани на интернет страницата на Европейското патентно ведомство.
За повече информация
Следващата стъпка в процеса предвижда провеждането консултации с ползвателите на патентната система. В тази връзка Патентното ведомство на Република България кани всички желаещи да изразят своята позиция по въпросите, изследвани в четирите доклада. Прилагали ли сте посочените институти в своята практика? Какви са вашите виждания за значението им в патентната система? Следва ли те да бъдат хармонизирани в държавите и по какъв модел? Кои са основните общественоикономически и политически съображения, които следва да определят начина на правното им уреждане?
Моля изпращайте становищата си в срок до 10 април 2013 г. на адреса на Патентното ведомство или на имейл: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

06 март 2013
signature_05_03_13На 05.03.2013 г., в Брюксел, на тържествена церемония, постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-н Димитър Цанчев подписа Споразумението относно Единния патентен съд. Страни по Споразумението са всички държави-членки на Европейския съюз с изключение на Полша и Испания.
Споразумението относно Единния патентен съд е част от проекта за единна патентна система на Европейския съюз, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Единният патентен съд е вторият стълб на тази система, наред с единната патентна закрила, създадена с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г. Споразумението премахва сега съществуващата фрагментация на патентната система в Европа, характеризираща се със скъпо и рисково съдопроизводство, което се провежда в множество национални съдилища и често завършва с противоречащи си решения. Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила. То ще спомогне също така за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции.
Единният патентен съд ще решава спорове относно нарушаването и недействителността на европейски патенти, издадени по силата на Европейската патентна конвенция, европейски патенти с единно действие и сертификатите за допълнителна закрила на такива патенти. Системата на Съда е децентрализирана. Съдопроизводството е двуинстанционно и включва Първоинстанционен съд и Апелативен съд. Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва както централно, така и местни и регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи държави.
Съставите на отделните съдилища са многонационални. Първоинстанционният съд заседава в състав от трима съдии, а Апелативният съд – в състав от пет.
Съдът ще бъде съставен от съдии, които са с юридическа и техническа квалификация и които притежават най-високите стандарти на компетентност и доказани способности в областта на патентните спорове.

Решенията на всички отделения на Първоинстанционния съд, както и решенията на Апелативния съд, подлежат на изпълнение във всяка договаряща държава-членка.
Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила, ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.

12.02.2013
България във фокуса на ОНІМ

В последния брой на електронния новинарски бюлетин на ОНІМ IP C&C/cooperate and converge/, който се изготвя и разпространява в подкрепа на дейността по развитие на европейската мрежа съгласно Стратегическия план на ОНІМ, е публикуван обзор на извършеното по проектите от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките през 2012 г.
В рубриката за националните ведомства по интелектуална собственост и сътрудничеството им с ОНІМ е публикуван очерк за постиженията в Патентното ведомство през 2012 г.
Отзивите за работата на българския служител, командирован от февруари същата година като ръководител на проекти на ОНІМ в Патентното ведомство, и на ведомството са изключително положителни, което отново поставя страната ни начело по прилагане на редица инструменти на Фонда за сътрудничество.
За повече информация
Семинар на ПВ и ЕПА за патентоване на изобретения в областта на козметиката
discussion1На 5 и 6 февруари 2012 г. в Патентното ведомство се проведе семинар, организиран в сътрудничество с Европейската патентна академия. Темата на събитието бе „Обмяна на опит за процедурите по патентоване”. То се провежда за четвърти път, като ежегодно фокусът се поставя върху различна област на техниката. Тази година акцентът бе върху българската козметичната индустрия. Форматът на семинара е вече утвърдилият се и включва среща между експерти от българското и Европейското патентни ведомства в дадената техническа област и тристранен дискусионен форум между експерти от двете ведомства и представители на индустрията и научноизследователски сектор, включително и представители по индустриална собственост с интерес в дадената техническа област.
Семинарът тази година протече при голям интерес от страна на всички представени групи участници. 

meeting_experts
Дискусионният форум на тема „Патентоване на изобретения в областта на козметиката”, който се проведе в Централната патентна библиотека, включваше презентации по експертизата на заявки за патент за изобретение в областта на козметиката в българското и Европейското патентно ведомство. Форумът продължи с Кръгла маса, на която бяха дискутирани тенденциите на патентоване в областта на козметиката, въпросите на патентоспособността и разликата между заявките в областта на козметиката и на медицината. Поставени бяха и други актуални въпроси към представителите на експертизата на Патентното ведомство и Европейската патентна академия.При закриването на Форума председателят на Патентното ведомство отправи препоръка към представителите на козметичната индустрия и научноизследователския сектор да следят новостите във връзка с въвеждането на патента на ЕС и да се възползват от процедурните облекчения, които той ще предостави на заявителите.


30.01.2013
Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите - членки на ЕС, участващи  в установеното през 2011 г. засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила.
За повече информация

ЕПВ организира семинар за
PATSTAT
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ организира обучение на тема „Започнете с PATSTAT: Световноизвестната статистическа база данни на ЕПВ за патенти”. То ще се проведе във Виена на 27-28 февруари 2013 г. Работният език ще бъде английски. За участие в семинара е предвидена такса.
Повече подробности относно съдържанието и специалистите, за които е предназначен семинарът
Пограма на семинара


29.01.2013
Дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”
На 06/02/2013 г. от 09.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България ще се проведе дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”. На срещата е предвидено участие на специалисти в областта на козметичните препарати, патентни специалисти, представители по индустриална собственост, експерти от Европейското патентно ведомство и експерти от Патентното ведомство на Република България.
Срок за регистрация - 31 януари 2013
За контакт:
Оля Димитрова
тел. 9701370
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
тел
.: 9701471
Цанка Петкова
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Програма

14 януари 2013
Българската версия на Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги
вече официално е на разположение на потребителите чрез инструмента Euroclass
Общата хармонизирана база данни за класиране на стоки и услуги е създадена в рамките на проекта „Програма за сближаване на практиките”, иницииран от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни ) OHIM с участието на националните ведомства за индустриална собственост от Европейския Съюз.
Чрез включването на Общата хармонизирана база данни в инструмента Euroclass потребителите не само ще разполагат с общ списък стоки и услуги на езиците на държавите членки на ЕС, но и ще могат да разчитат на единен подход при оценката на това кои термини са допустими за класиране и кои не, пред множество различни ведомства.
За повече информация

09 януари 2013
Уважаеми потребители, Патентното ведомство на Република България представя на Вашето внимание резултатите от съвместната си дейност с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) – OHIM, по разработването и внедряването на първите от поредицата електронни инструменти в рамките на Фонда за сътрудничество, целящи подобряване и модернизиране на работата на националните ведомства и създаването на единна европейска система за марки и дизайн на високо ниво.
За повече информация

07 януари 2013
Предстояща промяна на практиката на Патентното ведомство относно посочване в заявка за регистрация на марка на термините от заглавието на класа от Международната класификация за стоките и услугите и тълкуване обхвата на закрила на регистрация, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на клас

____________________________________________________________________________________________________

19 декември 2012

Съветът на Европейския съюз даде зелена светлина за създаването на единната патентна защита в Европа
На 17 декември 2012 г. Съветът на Европейския съюз прие двата регламента относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита:
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита
и
Регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод.
Решението бе взето  след положителния вот в Европейския парламент на 11 декември 2012 г. по първия регламент.
Дългият път към единната патентна закрила в Европа
За повече информация

20 ноември 2012
Патентно ведомство има удоволствието да съобщи на заинтересованите потребители, че от вчера, 19.11.2012, е-услугата Design View е в режим на редовна експлоатация и е достъпна през портала на OHIM за е-услуги за марки и дизайни.
Активни ведомства към момента: България, Бенелюкс, Естония, Испания, Гърция, Португалия, Словакия, OHIM.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка