CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подготвен и проект на Наредба за разглеждане на споровете по ЗМГО и ЗПД Print
В изпълнение на разпоредбите на чл.42, ал.4 от ЗМГО и чл.41, ал.4 от ЗПД Патентното ведомство изготви проект на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения и Закона за промишления дизайн.
Целта на Наредбата е да се регламентира процедурата в Патентното ведомство, през която преминават жалбите срещу решенията на експертизните отдели по заявки за регистрация на марки и промишлени дизайни, решенията, постановени по подадени опозиции срещу регистрация на марка, както и процедурата, свързана с разглеждането на искания за отмяна или заличаване на регистрацията на марки и промишлени дизайни.
Бележки и предложения по проекта могат да се правят в срок до 18.07.2011 г. на e-mail адрес This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ”.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account