CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Условия за ускоряване на експертизата на национални заявки за марки Print
С оглед предоставяне на възможност за ползване на конвенционен приоритет по чл.4 на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост при подадени заявки за международна регистрация на марки по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки или едновременно по реда на Мадридската спогодба и Протокола, е издадена Заповед №424/13.06.2011 г. на председателя на Патентното ведомство, в която се определят условията за ускоряване на експертизата на национални заявки.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account