CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на ЕС – практически познания” Print
На 26 и 27 април 2011 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, ще се проведе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство.
Мероприятието ще бъде първото по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марка и дизайн на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Предвидено е и провеждане на дискусия, като на участниците в семинара ще се даде възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми.

Участниците ще получат и безплатни материали и брошури, относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
На 26 април 2011 г., успоредно с провеждането на семинара относно марката и дизайна на Европейския съюз, ще се състои и честването на Световния ден на интелектуалната собственост. Тази година то ще протече под мотото „Дизайнът на бъдещето” с акцент по отношение на мястото, което промишленият дизайн заема в търговията, обществото и иновациите. По случай Световния ден на интелектуалната собственост на откриването на семинара приветствено слово ще произнесат господин Костадин Манев, председател на Патентното ведомство на Република България, и господин Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.
Програма
Регистрационна форма

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account