КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ГО - класификация Печат

Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки
(Ницска класификация)

10-та редакция, в сила от 1 януари 2012 г.


Заглавия на класовете

Списък на класовете с обяснителни бележки

Азбучен указател на стоките

Азбучен указател на услугите

Списък на стоките по класове

Клас 01      Клас 06      Клас 11      Клас 16       Клас 21      Клас 26      Клас 31

Клас 02      Клас 07      Клас 12      Клас 17       Клас 22      Клас 27      Клас 32

Клас 03      Клас 08      Клас 13      Клас 18       Клас 23      Клас 28      Клас 33

Клас 04      Клас 09      Клас 14      Клас 19       Клас 24      Клас 29      Клас 34

Клас 05      Клас 10      Клас 15     Клас 20        Клас 25      Клас 30 
     

Списък на услугите по класове

Клас 35 - Клас 45
 

Файловете са в PDF формат

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка