КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
10% ръст на заявките в Европейското патентно ведомство Печат
През 2010 г. в Европейското патентно ведомство са подадени 232 000 заявки за патенти, което е с 10% повече от подадените през 2009 г. (211 000).

По данни на ведомството 39% от тях произхождат от 38 страни-членки на Европейската патентна организация,26% от Съединените американски щати,18% от Япония и 5% от Южна Корея и Китай.

През 2010 г. Европейското патентно ведомство е издало 58 100 патента, с 11% повече отколкото през 2009г. (52 400).

Г-н Батистели,Председател на Европейското патентно ведомство,заяви,че тези резултати ясно показват,че търсенето на патентна закрила отново е във възход след икономическата криза от последните две години и че ведомството очаква още по-голям ръст в заявителската активност през 2011 г.

 

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка