CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
СОИС стартира нова он лайн услуга в помощ на заявителите на марки Print
В края на декември т.г. Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ стартира он лайн услуга чрез инструмента Madrid System Goods & Services Manager /G&S Manager/ в помощ на заявителите на марки при попълването на списъка от стоки и услуги, който следва да бъде предоставен при подаването на международна заявка съгласно Мадридската система за международната регистрация на марки.

G&S Manager е достъпен през портала  WIPO GOLD на страницата на СОИС и предоставя достъп до хиляди стандартизирани термини, класифицирани съгласно Деветото издание на Международната класификация за стоки и услуги за целите на регистрация на марки /Ницската класификация/. Той ще помогне на заявителите да изберат термините, които най-добре описват стоките и услугите, отнасящи се до тяхната марка.
Новия инструмент ще позволи да бъдат избегнати неточностите по отношение на класификацията или обозначаването на тези стоки и услуги и по този начин ще създаде сигурност за ползвателите на Мадридската система, че предоставят точното описание и класификационен индекс на стоките и услугите, за които ще бъде използвана марката. 
G&S Manager се предоставя на трите работни езика на Мадридската система – английски, френски и испански, и предоставя достъп до около 30 000 термина на английски и техните еквиваленти на френски и испански език.
През сайта на СОИС е достъпен също руски интерфейс на новото помагало, който предоставя достъп до около 16 000 термина, преведени от Федералния институт за индустриална собственост на Федералното ведомство за интелектуална собственост, патенти и търговски марки на Руската федерация /РОСПАТЕНТ/. Възможен е и автоматичен превод от руски език на някой от работните езици на Мадридската система на съставен от заявителя на марката списък на стоки и услуги.
СОИС работи и по други езикови версии на G&S Manager в сътрудничество с някои национални ведомства за търговски марки на страни - членки на Мадридския съюз.
Най-често задавани въпроси (на английски език)

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account