CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Няма да има европейски патенти за биологични методи за създаване на растения и животни Print

От Европейското патентно ведомство съобщиха, че Разширеният състав на Комисията по жалби на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ е излязъл с решения по т.нар. случаи „броколи” (G 2/07)  и „домат” (G 1/08), отнасящи се до правилната интерпретация на термина „биологичен по същество метод за създаване на растения /или животни/”, използван в Европейската патентна конвенция /ЕПК/, за да изключи подобни процеси от патентоспособност.
В своето решение Комисията е заключила, че метод за създаване на растения, включващ полово кръстосване на цели геноми от растенията и последваща селекция на растенията, не е патентоспособен.
Задачата на Разширения състав на Комисията по жалби на ЕПВ, както и на всички други Комисии по жалби на ЕПВ, е да осигури еднозначно приложение на патентното законодателство съгласно ЕПК. В изпълнение на своите задължения Комисиите заседават напълно независимо от ЕПВ.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account