CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Изключителен интерес от студенти по право към работата на Патентно ведомство Print

Група от повече от четиридесет студенти от четвърти курс на Юридическия факултет в СУ „Климент Охридски”  посети вчера дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни” в Патентно ведомство.
Студентите преминаха кратко обучение за основните принципи на системата за закрила на индустриалната собственост и се запознаха с процедурата по приемане на заявки за патент за изобретение, за регистрация на полезен модел и за регистрация на промишлен дизайн. Обяснена им бе уникалната за страната и специфична за всяка национална институция за закрила на индустриалната собственост работа на държавен експерт от отдел „Експертиза”, бяха им показани бази данни, в които се извършват търсения при вземане на решения за предоставяне на закрила на изобретения, полезни модели и промишлени дизайни.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account