CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Студенти по право от СУ "Св.Климент Охридски" ще се обучават в Патентно ведомство Print

Днес, 15.12.2010 г., в изпълнение на дейността ва Ведомството по обучение и подготовката на кадри в областта на индустриалната собственост съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, студенти от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” ще се запознаят с работата на дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни”.
Програмата на срещата предвижда на студентите да бъдат представени общ поглед върху системата за закрила на индустриалната собственост, процедурата по приемане на заявки за патент за изобретение, за регистрация на полезен модел и за регистрация на промишлен дизайн. Студентите ще имат възможност да проследят пътя на една заявка във Ведомството от подаването й до вземането на окончателно решение по нея.

Посещението се организира за втора година.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account