CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Започна второто национално изложение за изобретения и иновации Print

           Патентно ведомство е съорганизатор на започналото днес, 10 ноември, в Националния дом на техниката в София, Второ национално изложение за изобретения и иновации. То се провежда под мотото „Изобретения, водещи до иновации” и е организирано от Съюза на изобретателите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/. 

           Изложението бе открито от Марио Христов, член на Управителния съвет и секретар на Съюза на изобретателите в България, който подчерта, че това е второто му издание, като тази година има 33 участници с 39 новости, хрумвания и решения, за някои от които има издадени и защитни документи. Новост в Изложението е състезанието между участниците – изобретатели, новатори  и селекционери, най-добрите от които ще бъдат наградени. Друга новост на тазгодишното издание е, че в него участват както автори на обекти на индустриалната, така и на интелектуалната собственост. Значението на тази проява се подчертава и от факта, че иновациите са един от първите три приоритета на правителството като фактори за успеха на съвременната икономика, подчерта Марио Христов.

           Приветствие към участниците отправи и акад. Васил Сгурев, председател на ФНТС. Акцент в неговото изказване бе тезата, че по-голяма частот националното богатство трябва да се създава в България и, че в този контекст това Изложение и иновационната дейност на предприятията, са много важни за съвременната българска икономика. Той също посочи все по-голямата роля, която правителството отдава на иновациите.

           Костадин Манев, председател на Патентно ведомство, отправи приветствени думи към присъстващите и участниците в Изложението. Той подкрепи тезата на акад. Сгурев, че българското общество и българската държава ще бъдат силни, ако делът и приносът на иновациите в икономиката ни нарасне. Във взаимодействието между публичния и частния сектор е ключът към промяната на ниската българска заявителска активност по отношение на патентите за изобретения, която към момента е в рамките на 250 до 270 заявки за изобретения годишно. Костадин Манев окуражи Съюза на изобретателите в България и ФНТС, за това, че не губят кураж в стремежа им да срещнат творците и бизнеса, като същевременно изрази очакването си за по-активно участие от страна на университетските научно-изследователски центрове и колективи. „Сред тях със сигурност има такива, търсещи своите бизнес партньори, за да осъществят докрай продукта на своето творчеството и видят своите изобретения на пазара”, каза председателят на Патентно ведомство.

          Приветствие бе поднесено и от името на Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в което той отдава необходимото място на иновациите, като един от най-важните фактори, които ще модернизират икономиката и страната ни.

           В рамките на откриването на Изложението бяха представени два доклада – от доц. Теодора Георгиева, „Фондация приложни изследвания икомуникации” и Станимир Бързашки, консултант по интелектуална собственост и иновации.

           В следобедните часове днес ще се проведе Кръгла маса на тема „Иновационните клъстери – предизвикателства и възможности”.

           Изложението ще продължи три дни, като ще бъде закрито със семинар на Патентно ведомство за предстоящите изменения и допълнения в българското законодателство по индустриална собственост. 


10-11-2010
           

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account