CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Отчет за изпълнението на договора за техническо сътрудничество между ПВ и ОНІМ за 2010 г. Print
            Изцяло е одобрен отчетът, вкл. и финансовите параметри към него, за изпълнение на поетите от Патентно ведомство ангажименти по Договора за техническо сътрудничество с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС /ОНІМ/ за 2010 г. на тема „Популяризиране на марката и дизайна на ЕС”.

            Документацията по отчета се разглежда в ОНІМ от две отделни, независими една от друга Комисии (по техническата част на отчета и доказателствата и по финансовата част), които се свикват специално за целта. Въпреки крайно ограничения бюджет през последните години, Патентно ведомство съумява да проведе ред мероприятия за относително кратък период, до средата на всяка календарна година, за да може да се „вмести” в условията, регламентирани в Указанията за изпълнение на договори за техническо сътрудничество на ОНІМ, от една страна, и в националните финансови рамки, съгласно които финансовата година следва да приключи с календарната, от друга.

            Комисиите в ОНІМ дават изключително висока оценка за всички доклади на Патентно ведомство в областта на техническото сътрудничество. Мнението е, че докладите са много подробни, ясни и подкрепени с изключително убедителни доказателства. Финансовите отчети също са без забележки и изцяло отговарят на финансовите правила на ОНІМ. Нещо повече, на заседанията на ръководните органи в ОНІМ България е сочена за един от добрите примери за коректно и експедитивно участие в Програмата за техническо сътрудничество.
            За повече информация

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account