CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Завърши серията от срещи на Асамблеите на страните - членки на СОИС Print

            Министри и представители от 184 страни - членки на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ участваха в годишната среща на Асамблеите на СОИС, която се проведе в Женева от 20 до 29 септември 2010 г. Те приветстваха реформите, водени от генералния директор на организацията Франсис Гъри, и одобриха новия Средносрочен стратегически план, който очертава главните направления на работата на СОИС за следващите пет години.

            Срещите бяха открити с обръщение от легендарния автор на песни и изпълнител Стиви Уондър към правителствените представители да постигнат споразумение по усъвършенстван достъп за хората с физически увреждания до документацията и материалите, посветени на авторското право.
            При представянето на Стратегическия петгодишния план за развитието на СОИС нейният генерален директор подчерта промените, настъпващи в средата, в която съществува интелектуалната собственост, и тяхното влияние върху дейността на Организацията. Планът очертава рамката, базираща се на девет стратегически цели на СОИС и съответстващите им желани резултати, като включва и стратегии за постигане на резултатите. Изразено бе убеждението, че Средносрочният стратегически план ще осигури на СОИС съответстващ на променящата се околна действителност ритъм и че ще бъдат постигнати ясни резултати в реализирането на главната мисия за насърчаване на иновациите и творчеството чрез балансирана и ефективна система за закрила на интелектуалната собственост в полза на икономическото, социалното и културното развитие на всички държави.
            По време на серията от срещи на Асамблеите бе направен и преглед на хода на изпълнението на амбициозната програма за стратегическа промяна, която бе стартирана в СОИС през 2008 г. Тя съдържа девет ключови инициативи, групирани в рамките на четири основни ценности, целта на които е да направят Организацията по-ефективна и ефикасна при изпълнението на стратегическите цели.
            Подписани бяха и двадесет меморандума за разбирателство с държави - членки, сред които Беларус, Египет, Израел, Киргизстан, Португалия, Руската федерация, Обединените арабски емирства. С това СОИС деклариран интерес и ангажимент в двустранните си отношения с тези страни, включително и желание за помощ по технически и правни въпроси на интелектуалната собственост.
            При закриването на Асамблеите Франсис Гъри изказа благодарност към седемдесетте министри, участвали в сегмента на високо равнище, с което бе засвидетелстван високият политически интерес и ангажираност към дейността на Организацията.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account