CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Открита беше 48-мата Асамблея на страните - членки на СОИС и съюзите, администрирани от нея Print

            В понеделник, 20 септември 2010 г., бе открита 48-мата серия от срещи на асамблеите и на други ръководни органи на страните - членки на СОИС и на съюзите, администрирани от организацията. В Асамблеята, която се провежда в Женева, Швейцария, от 20 до 29 септември 2010 г., участва делегация на Република България, чийто заместник-ръководител е председателят на Патентно ведомство Костадин Манев.

            За втора поредна година Генералната асамблея бе открита с двудневен Сегмент на високо равнище на министрите на тема "Иновации, растеж и развитие: ролята на интелектуалната собственост и националния опит на страните членки". Министерският сегмент позволява на висшите държавни служители да обменят опит, свързан с националните стратегии и приоритети в областта на интелектуалната собственост.
            В своите встъпителни речи, посланик Алберто Дюмон, председател на Генералната асамблея на СОИС и постоянен представител на Аржентина при службата на ООН и другите международни организации в Женева, и Генералният директор на СОИС Франсис Гъри подчертаха важността на ролята на интелектуалната собственост като фактор за създаването на различни култури и общества и стимулиране на иновациите, растежа и икономическото развитие.
            На Генералната асамблея страните - членки на СОИС ще разгледат редица въпроси, сред които:

1. Средносрочен стратегически план на СОИС за периода 2010-2015 г.
2. Преглед на процеса на бюджетиране, прилаган към проектите на Комитета по развитието и интелектуалната собственост
3. Доклад за изпълнение на Програмата за 2008-2009 г.
4. Политика по отношение на езиците, които използва СОИС
5. Доклад на Комитета за развитие и интелектуалната собственост
6. Доклад за работата на постоянния комитет по авторско право и сродните му права
7. Системата PCT
8. Мадридска система
9. Хагска система
10. Интернет домейн имена
11. Асамблея на Договора за патентно право /PLT/ и др.

За повече информация можете да посетите уеб страницата на СОИС.   


 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account