КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
TMview Печат

03.05.2011

 

Франция се присъединява към TMview

Марките от френското национално ведомство вече са добавени към инструмента за търсене на TMview, предоставящ свободен достъп до заявки и регистрации на марки от няколко водещи ведомства.
С последното разширение на TMview общият брой на ведомствата, предоставящи данни, достигна 14. Освен Франция в базата са представени: OHIM, СОИС, Обединеното кралство, Чешката република, Италия, Бенелюкс, Португалия, Дания, Испания, Словакия, Словения, Естония и България. С добавянето на почти 1 милион френски марки TMview понастоящем предоставя достъп общо до над 6 милиона марки.
Базата данни TMview, която излезе на 13 април  2010 г., придоби популярност сред потребителите. Оттогава посетителите й наброяват над 230 000 души от над 150 различни страни, като най-честите посетители са от Испания, Германия и Италия.
За повече информация

14.12.2010

От днес TMview дава възможност за достъп до 79000 български марки

Общият инструмент за търсене TMview вече осигурява свободен достъп до 4,7млн. заявени и регистрирани търговски марки от ведомства по интелектуална собственост на 11 страни: България, Великобритания,  Чехия, Италия, Бенелюкс, Португалия, Дания, Испания, Естония, Словения и Словакия, както и от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС (OHIM). Предстои включването и на данни от Франция, като целта е TMview да обхване изцяло 27-те държави - членки на ЕС.
TMview, която беше активирана на 13 април 2010 г., доказа популярността си сред потребителите. През първите няколко месеца тя е била посетена от десетки хиляди ползватели от около 100 различни държави, преобладаващата част от които са от Дания, Италия и Испания.

_____________________________________________________________________________________

Проектът TMview, който е инициатива на Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), стартира от 13.04.2010 г.
Патентно ведомство на Р. България започна работа по проекта по силата на сключено споразумение за сътрудничество с OHIM.Същността на TMview е създаване на единен интернет портал за интегрирано търсене на информация за заявени и регистрирани марки в регистрите на участващите в проекта ведомства - Бенелюкс, Чехия, Дания, Италия, Португалия, Великобритания, Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
Интегрираното търсене е услуга, насочена към масовия потребител на информация за регистрирани марки. Така всяко заинтересовано лице, което желае да регистрира търговска марка, може да направи справка дали същата вече не е регистрирана, като извърши това посредством новата интернет платформа TMview.TMview се развива непрекъснато с цел да се превърне в платформа за многоезичен, централизиран и лесен достъп до заявените и регистрирани търговски марки на всичките 27 страни - членки на Европейски съюз, заедно с информацията, достъпна от Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM)  и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).
С присъединяването на всяко ведомство се осигурява директна връзка към базите данни на съответния език, която ежедневно се обновява и дава изчерпателни резултати, при това напълно безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.Този нов, обединяващ инструмент осигурява достъп на различни езици, в това число и на български, до базите данни на националните ведомства на адрес: http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html.
Базата данни TMview е част от страницата на OHIM като входът за системата се осъществява през меню “Databases” и избор на TMview, като позволява два вида търсене:
- бързо
– по наименование на марката;-
- разширено – по 7 критерия:
o       наименование на марката
o       вид на маркатаo       име на заявителя
o       клас по Ницската класификация
o       код по Виенската класификация
o       начало на опозиция
o       дата на заявяване
TMview, най-общо, може да се използва за:
- извършване на проучване за търговски марки;
- проверка дали наименованието на марката е свободно;
- разкриване стратегията на Вашите конкуренти;
- предоставяне на информация при провеждане на експертизата по същество на марки.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка