CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Предстои ревизия на системата на търговската марка на ЕС Print
            Днес, 25.05.2010 г., на заседание на Съвета по Конкурентоспособност, състояло се в Брюксел, бяха приети Заключения относно бъдещата ревизия на системата на търговската марка на ЕС.
            Целта на заключенията е да се постави стабилна основа за бъдеща ревизия на системата, предшествуваща поставянето на правната основа за това. В съответствие с целите, залегнали в заключенията, се поставя задача на ЕК да изработи съответната правна рамка, която да обхваща разпоредби за насочване на сума в размер на 50 % от таксите на OHIM за подновяване на марки към националните служби; подобряване на съответствието между Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година; установяването на ясно правно основание за участието на OHIM в дейности, свързани с упражняването на правата, включително в борбата с фалшифицирането.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account