CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Световен ден на интелектуалната собственост 2010 - Иновациите – обединяващи света Print
            На 26 април 2010 г. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) - ще отбележи две значими годишнини – десетата година от отбелязването на 26 април като Световен ден на интелектуалната собственост и четиридесетата годишнина от влизането в сила на Конвенцията за основаването на Организацията. Световният ден на интелектуалната собственост ще бъде отбелязан под мотото „Иновациите – обединяващи света” - “Innovation – Linking the World”.

           Световният ден на интелектуалната собственост е годишно събитие, във връзка с което държавите -членки на СОИС организират редица мероприятия с цел повишаване осведомеността на обществото за ролята на интелектуалната собственост в ежедневието и отбелязване приноса на новаторите и изобретателите по цял свят.

           В обръщението си по повод честването на деня, Генералният директор на СОИС г-н Франсис Гъри изтъква ролята на системата на интелектуалната собственост в развитието и разпространението на технологиите. Бързият процес на развитие на иновациите в световен мащаб е довел до преобразяване на възгледите. Хората вече са свързани със света – физически, интелектуално, социално и културно. Все повече хора по света, включително и доскоро изолирани общества имат все по-голям достъп до широкообхватни източници на информация, услуги и комуникационни технологии. Системата на Интелектуалната собственост е ключова част от процеса, чрез който иновациите свързват света. Тя улеснява разпространението на технологична информация, гарантирайки, че жизненоважното ноу-хау и изобретателност могат да бъдат споделени с други откриватели на решения и осигурява рамка за търговия и разпространение на технологиите. Системата на интелектуалната собственост допринася също за необходимото сътрудничество в борбата с предизвикателствата, пред които е изправен света, като климатичните промени, безопасността на храните и достъпа до здравни услуги.

        Заедно с честването на 10-тия световен ден на Интелектуалната собственост, Организацията отбелязва също и 40-та годишнина от влизането в сила на Конвенцията за основаването на Световната организация за интелектуална собственост. Конвенцията е изработена в Стокхолм през 1967 г., по време на 5 седмична конференция, проведена от страните членки на Обединеното международно бюро за защита на интелектуалната собственост (BIRPI) – първообраз на съвременната СОИС. 

        Споразумението, постигнато по това време, не само съставлява текста на Конвенцията, с която се основава СОИС, но ревизира и двете кючови за Организацията спогодби – Парижката конвенция за закрила на индустриална собственост от 1883 г. (тогава включваща 77 държави членки, а днес вече - 173); и Бернската конвенция за закрила на литературни и художествени произведения (тогава с 58 страни членки, а сега - 164). Споразумението определя и рамките на пет специализирани споразумения създадени в рамките на Парижката конвенция, свързани с регистрацията на марки и класификацията на стоки и услуги, регистрацията на промишлени дизайни и закрилата на указания за произход.

        През последните 40 години, шестте основополагащи споразумения, администрирани от BIRPI увеличиха своя брой заедно с развитието на науката и технологиите и сега наброяват 24, включително Конвенцията за СОИС. Страните членки на Организацията към настоящия момент са 184.

           Световната организация за интелектуална собственост е посветена на своята основна цел: да насърчава иновативността и творчеството, както и да осигури достъп до предимствата на система на интелектуалната собственост.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account