CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Среща в Брюксел между представители на INTA и на Постоянното представителство на България в ЕС Print

            На 20 април 2010 г., в Брюксел, по молба на представители на INTA (International Trademark Association), се състоя среща с представителя на Патентно ведомство към Постоянното представителство на България в ЕС. Темата на срещата бе предстоящата ревизия на системата на търговската марка на ЕС и позицията на България – виждания и очаквания.

            В офисите на мисията ни в Брюксел Кристина Слезинска и Милеш Гордандас от офиса на INTA в Брюксел разговаряха с представителя на ПВ по най - обсъжданите елементи от изготвения от Испанското председателство проект на Заключения на Съвета относно ревизията на системата на марката на ЕС. В офисите на мисията ни в Брюксел Кристина Слезинска и Милеш Гордандас от офиса на INTA в Брюксел разговаряха с представителя на ПВ по най - обсъжданите елементи от изготвения от Испанското председателство проект на Заключения на Съвета относно ревизията на системата на марката на ЕС.
            Представителите на INTA запознаха представителя на Патентно ведомство с вижданията на организацията и на потребителите, според направените от тях изследвания по обсъжданата тема.
            Разменени бяха виждания по конкретни текстове от проекта на Заключенията на Съвета, като бе проявен интерес към позицията на българското Патентно ведомство по въпроси като :
           - доколко обсъжданите Заключения са удачна стъпка на този етап и не са ли те преждевременни;
           - очакванията на българското Патентно ведомство от ревизията на тази система;
          - поддържането на баланса и взаимоотношението на двете системи на търговската марка (националната и общностната);
         - българската позиция относно възлагането на функции по упражняване на правата на интелектуална собственост на OHIM;
         - проекти, които българското Патентно ведомство развива с OHIM;
         - позиция на Патентното ведомство на България относно разпределянето на 50% от таксите, събирани от OHIM, за подновяване на марки към националните ведомства;
          - доколко удачно е включването на националните ведомства в дейността по упражняване на правата върху индустриалната собственост.
            Срещата премина в дух на взаимно доверие и сътрудничество.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account