CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Ямбол ще се проведе поредният семинар за МСП по договора между ПВ и OHIM Print

            На 22.04.2010 г. в град Ямбол ще се проведе семинар за малките и средни предприятия на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2010 година.
            Мероприятието ще бъде второ по ред за годината. Поредицата от семинари ще стартира на 20.04.2010 г. в град Пловдив.

            Целта на семинарите е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Общността и по-конкретно тяхното представяне като обекти с голям икономически потенциал, който допринася за постигане на висока конкурентоспособност на предприятията. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Предвидено е и провеждане на дискусия, като на участниците в семинара ще се даде възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и с практически проблеми.
            Участниците ще получат и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account