CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Кратък анализ на финансовия отчет на Патентно ведомство за 2009 година Print

            През 2009 г. размерът на приходите на Патентно ведомство възлиза на 9 199 хил. лв., а на разходите – на 3 256 хил. лв. Размерът на приходите неизбежно е белязан от действието на световната икономическа криза, която предопредели намалението им спрямо 2008 г. с 19%. Принос за това има спадът на заявителската активност, намалението с 92% на поръчките за извършване на информационни услуги от страна на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, както и съкращението на персонала с 20%.
            Положителната новина е, че през 2009 г. месечната производителност на труда е повишена спрямо 2007 г. с 589 единици, при това за постигане на този резултат са изразходвани 500 000 лева по-малко – неоспорим показател за повишена икономическа ефективност. Всъщност, през последните пет години този процес във Ведомството е постоянен и в резултат на това то удвои приходите си, като размерът на разходите остана сравнително константна величина. Повишаването на ефективността е резултат от действието най-вече на следните фактори: адекватни управленски решения, отговорно отношение на личния състав към поставените задачи и повишаване на автоматизацията на процесите. За съжаление, през 2009 г. бюджетът на Ведомството бе лишен от капиталови разходи за подобряване на информационната инфраструктура, което неминуемо ще се отрази негативно на резултатите му през настоящата и идните две години.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account