CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Продължава дебатът относно бъдещето на патентната система в Европа Print
            Дебатът относно бъдещето на патентната система в Европа продължава. През декември 2009 г. Съветът по конкурентоспособност постигна съгласие по следващите стъпки по отношение на патента на Общността /патента на ЕС/. Министрите постигнаха споразумение по редица ключови елементи на бъдещата патентна система на ЕС. Същевременно, Съветът по конкурентоспособност продължава да очаква становището на Съда на ЕС по отправеното питане от Съвета на ЕС през юни 2009 г. относно съответствието на предвижданото Споразумение за създаване на единна патентна съдебна система с Договора за ЕС.
            На заседанието през декември 2009 г. бяха приети следните документи:

            Проект на регламент на Съвета относно патента на ЕС. Общ подход (Док. 16113/09 PI 122)
Проектът за регламент на патента на ЕС урежда въпроси, като:. действието на патента на ЕС, принудителни лицензии, отмяна и недействителност на патента на ЕС. Режимът на преводите, вече не е част от него. Като следваща стъпка Европейският парламент ще дебатира регламента за патентна  на ЕС чрез процедурата за съвместно вземане на решение (която вече се нарича "обикновената законодателна процедура" по Договора от Лисабон). Основната идея на бъдещата система на патент на  ЕС е съюзът да се присъедини към Европейската патентна конвенция (ЕПК) и ЕПО да издава патенти на ЕС. Тези патенти ще бъдат европейски патенти, които ще имат унифицирано действие  на територията на Европейския съюз. 
            Усъвършенстване на патентната система в Европа. Заключения (Док. 17229/09 PI 141 COUR 87).
В Заключенията си Съветът предлага разпоредбите относно превода за бъдещия патент на ЕС да бъдат разгледани в отделен регламент. Бъдещите разпоредби относно превода би трябвало да се приемат от Съвета с единодушие. Предвижда се също така Регламентът за патент на ЕС да влезе в сила заедно с отделен регламент относно езиковия режим.

(за повече информация)

            Уважаеми колеги, въпросите, разглеждани в горепосочените документи, засягат цялото общество, тъй като за България не е без значение кой съд ще разглежда нарушенията на европейските патенти и бъдещите патенти на ЕС, на какъв език ще се води производството и в коя държава, на какъв език ще се издава патентът на ЕС, какво да бъде значението на превода на патента на официалните езици на ЕС и пр. За нас е важно да чуем вашето мнение по представените проекти, за да можем адекватно да защитим позицията на България при тяхното обсъждане в Брюксел.

Адресът, на който можете да изпращате Вашите мнения, е: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account