КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Достъп до информация Печат
04 януари 2019
Годишен отчет за постъпилите в Патентно ведомство на Република България заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2018 г.
30 януари 2018
03 февруари 2016
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2015 г.
03 февруари 2015
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2014 г.

8 април 2014
На 2 април, програма Достъп до Информация, представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.
Проучването се провежда от 2006 г., като тази година в категория „Държавни институции, създадени със закон“ Патентно ведомство на Република България е с най-висок рейтинг и заема първото място с 45.3 точки. Целта на проучването е да се оцени как органите на държавна власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Проучването обхваща общо 535 административни структури на изпълнителната власт в цялата страна.
 
19 март 2014

Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2013 г.

05 юни 2013
Годишен доклад за постъпилите в Патентно ведомство заявления за достъп по реда на ЗДОИ през 2012 г.

Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва по реда на Закона за достъп до обществената информация и Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Патентно ведомство на Република България (в процес на актуализация), утвърдени със Заповед №479А/06.12.2016г. на председателя на Патентно ведомство.
Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по утвърден образец - Заявление за достъп до обществена информация, в Регистратурата на Патентно ведомство, от понеделник до петък от 8.30 ч. до 17.00 ч., по пощата или по електронен път на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Патентно ведомство на Република България за сферата на дейност на Патентно ведомство на Република България


За контакти:

Ирина Николова
дирекция "Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество"
старши експерт
тел: +359 2 9701 468
е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите '; document.write( '' ); document.write( addy_text25504 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Работно време
понеделник - петък
8.30 - 17.00 ч.

Устни заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в Регистратурата на Патентно ведомство, на тел: +359 2 9701 304, за което се съставя констативен протокол.

Достъп до регистрите и досиетата на обектите на индустриална собственост се предоставя по реда на
Инструкцията за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост.

Формуляри за достъп
Достъп до регистър
Достъп до досие
Устно заявление за достъп до обществена информация
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка