КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Партньорски проекти Печат
logocetmos
Central European Trade Mark Observation Service 


ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МАРКИТЕ

CETMOS е информационна услуга, която предоставя възможност  посредством електронен формуляр да се поръча, срещу заплащане, проучване за марки - национални и/или международни и марки на Европейската Общност, действащи на територията на деветте страни - участнички в проекта (Австрия, България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Република Хърватска и Чехия).
Заявителят получава резултата от проучването в електронна форма в срок до 6 седмици.
Услугата има за цел да улесни заявителите при избора на стратегия за регистрация на дадена марка.
Същевременно, притежателите на вече регистрирани марки могат да следят дали правата им се нарушават или са заплашени от нарушения.
 
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка