CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост Print

           Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

           Писменият изпит ще се проведе в два дни, както следва:
-          на 18 декември 2009 г. (петък) – в областта на изобретенията и полезните модели;
-          на 21 декември 2009 г. (понеделник) – в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни.
           Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
-          нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
-          документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.          

           В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
           Крайният срок за подаване на молбите е 7 декември 2009 г.           
           Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочените в молбата им електронен адрес или телефонен номер до кога могат да заплатят дължимата такса, както и за мястото и часа на провеждане на изпитите.

За допълнителна информация

Селин Алексиева
e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
тел
.: 9701 345
Радостина Халачева
e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
тел.: 9701 309

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account