CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Среща на Комитета на националните институти на ПИС Print
            Утре, 7 ноември, в Гранд хотел „София” в столицата ще се проведе среща на Комитета на националните институти на представителите по интелектуална собственост /CNIPA/.
            Председателят на Патентно ведомство Костадин Манев ще участва в следобедната сесия на срещата, на която ще бъде разгледана ролята, която играе един национален институт на представители по интелектуална собственост, и ще бъде представен опитът на такива институти в Европа.

                                                   ххххх
            Комитетът CNIPA е основан през 1950 г. от британския, холандския и немския институт в отговор на желанието им да се създаде представителен орган на институтите, чиито възпитаници полагат успешно професионалния изпит, обучени са и практически работят активно с експертизи по патентни заявки пред националните ведомства по интелектуална собственост.
            Първото заседание на Комитета е проведено през октомври 1957 г., а понастоящем в нея членуват 14 европейски национални института на представители по ИС.
            Всеки член на Комитета трябва да бъде национален или регионален институт на представители по ИС, в който членуват значителен брой представители по ИС /ПИС/ от страната или региона, официално включени в регистъра на ПИС на националните патентни ведомства в Европа или Европейското патентно ведомство. Институтът следва да изисква бъдещите ПИС да имат техническо образование като инженерна специалност или научна степен и да положат успешно ефективен професионален изпит по патентно право.
            Основната задача на Комитета е да осъществява близко сътрудничество между институтите, които членуват в него, да благоприятства обмена на професионални мнения и доколкото е възможно да съгласува въпросите от професионален интерес и предоставя информация относно закони и световни практики във връзка с всички форми на интелектуалната собственост. Комитетът функционира също като неправителствена организация, която представя пред правителствата и международни и национални организации в областта на интелектуалната собственост въпроси от интерес на представителите по интелектуална собственост.
            Понастоящем президент на Комитета е Патрис Видон, Франция.
            Срещите на Комитета се организират при необходимост, но обичайно на всеки шест месеца и в тях  участват президентите на институтите и техни членове.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account