CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В ПВ се провежда работна среща с експерти в областта на химията и фармацията от ЕПВ Print

            Днес, 03 ноември 2009 г., в Патентното ведомство се провежда работна среща между експерти от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и българското Ведомство на тема „Проучвания и експертиза на изобретения от областта на фармацията”.


            Срещата беше открита от председателя на Патентното ведомство Костадин Манев, който изрази своето задоволство от реализирането за първи път на такава инициатива със съвместните усилия на ЕПВ и българското Ведомство и подчерта, че тя предоставя една ценна възможност въпросите, свързани с проблемите на експертизата в областта на фармацията, да бъда дискутирани на експертно ниво.
            Г-н Волфрам Фьорстер, главен директор в ЕПВ, запозна участниците с вижданията на ЕПВ относно решаването на проблемите, свързани с експертизата и нарастването на обема на нерешените заявки и сътрудничеството между петте най-големи патентни ведомства в света – ЕПВ, Американското ведомство за патенти и марки, Японското патентно ведомство, Китайското патентно ведомство и Индийското патентно ведомство, с цел да се избегне дублирането на работа, като се създадат условия за прилагане на хармонизирани изисквания при решаване на заявките и процедурата по споровете.
            Г-жа Ана Мария Вила, експерт в ЕПВ, представи на аудиторията някои специфични промени в Европейската патентна конвенция – EPC2000, отнасящи се формулирането на претенции за първо и последващо приложение на лекарства, както и до преценката на новостта при изобретения в областта на медицината, които бяха илюстрирани с казуси от практиката на ЕПВ. Срещата продължава с демонстрация от страна на експертите от ЕПВ на проучвания в областта на органичната химия в базата данни EPOQUEnet на ЕПВ, с която работят и експертите от Патентното ведомство.
            Утре предстои провеждането на кръгла маса с представители на български фармацевтични компании.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account