CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Петата фаза на проекта EuroClass достигна до своя успешен край Print

            Петата фаза на проекта EuroClass достигна до своя успешен край с присъединяването на Патентно ведомство на Република България. Днес вече са интегрирани 13 ведомства и системата работи на 22 езика.

            EuroClass е съвместен проект между Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на страните - членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на класификацията за марките.            Продължава изграждането на максимално пълна база данни, която да съдържа списък на стоките и услугите на националните езици на всички ведомства, участващи в проекта.
            Целта на EuroClass е всяко запитване, отправено към базата данни, да получи отговор, без да е необходимо потребителите да познават точната терминология според одобрения превод на класификацията.Системата представлява полезна допълнителна услуга в помощ на клиентите и същевременно е още една стъпка към уеднаквяване на използваната класификационна терминология от страните - членки и улеснение при прехода към електронна форма на заявяване.
            Достъпът до EuroClass може да бъде осъществен на електронен адрес:
http://oami.europa.eu/euroclass/actions/ctfEntry.do. За улеснение на клиентите на Ведомството, страницата е преведена изцяло на български език. 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account