CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост Print

 

            От 5 октомври 2009 г. до 5 ноември 2009 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.


 

            Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения.

            Програмата на курса обхваща 2 модула: „Изобретения и полезни модели” (от 5 до 21 октомври) и „Марки, географски означения и промишлен дизайн” (от 19 октомври до 5 ноември), като общата му продължителност е 5 седмици.

            След приключване на курса ще се проведе изпит за придобиване на права на представител по индустриална собственост.

            Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.

            Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, е както следва:            
  • за модул "Изобретения и полезни модели" - 100 лв.
  • за модул "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 100 лв.
  • за модул "Изобретения и полезни модели" и "Марки, географски означения и промишлени дизайни" - 200 лв.

            Таксата може да се внесе на касата на Патентното ведомство, намираща се в Регистратурата на партерния етаж, или по банков път на сметка:

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1709 01

BIC: BNBGBGSD при БНБ-ЦУ (в лева)

            В платежното нареждане следва да бъде указан модулът, за който се заплаща таксата.Крайният срок за заплащане на таксата е 30 септември 2009 г.  


За допълнителна информация:
Радостина Халачева
тел.: +359 2 9701 309

ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

 

Селин Алексиева
тел.: +359 2 9701 345
ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account