КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Световен симпозиум за ГО Печат
gi_symposiumСветовен симпозиум за географските означения, София, 10-12 юни 2009 г.

В периода 10-11 юни 2009 г., в хотел Шератон, София, се проведе седмият Световен симпозиум за географските означения, организиран съвместно от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентното ведомство на Република България.Симпозиумът е едно от най-значимите събития в областта на индустриалната собственост и в него взеха участие повече от 200 души – представители на СОИС, Патентното ведомство, делегати на национални ведомства, на страни - членки на СОИС, сдружения на производители в различни области на индустрията, представители на академичните среди от цял свят, правителствени и неправителствени организации от целия свят.Основни акценти на Международния симпозиум бяха два основни въпроса: използването на географските означения и усъвършенстването на закрилата им като обекти на индустриална собственост.Програмата на първия ден на симпозиума включваше основни панелни сесии, посветени на въпросите на създаването на международен регистър на географските означения, икономическите измерения на географските означения и значението им за традиционните знания и развитието на селските райони. Г-жа Албена Стоянова, декан на Технологичния факултет към Университета по хранителни технологии, Пловдив, г-ца Грациела Дудута, правен съветник, Държавно ведомство за изобретения и търговски марки, Букурещ, и г-ца Светлана Мунтеану, съветник на генералния директор, Държавна агенция по интелектуална собственост (AGEPI), Кишинев, представиха характерни случаи, отнасящи се до закрилата на географски означения в техните страни, и в частност ще представят практиката при развитието на географските означения за определени продукти в Югоизточна Европа.
През втория ден на симпозиума лекторите от САЩ, Европейската комисия и Китайската народна република описаха системата на защита на географските означения в своята страна или регион и обясниха политическите съображения, които са в основата на избора на тази система. От своя страна производителите от Мароко, Индонезия и Италия споделиха опита си относно процеса на регистриране на своите продукти като географски означения - цели и очаквания, проблеми, с които се сблъскват и пътища за разрешаването им. Идеи относно развитието на международната правна рамка за географските означения с цел да се постигнат задоволителни решения за всички страни, имащи интерес от защитата и използването на географски означения бяха представени от г- ца Нанси Л. Омелко, Американско патентно ведомство, г-н Франк Фей, Европейска комисия, г- жа Тереза Мера, MINCETUR и г-н Михали Фичор, заместник генерален директор, Унгарско патентно ведомство.
Специален гост на събитието беше генералният директор на СОИС, д-р Франсис Гъри. Международният симпозиум за географските означения е първото международно събитие на СОИС от този ранг през мандата на д-р Гъри като генерален директор на СОИС, което е безспорно доказателство за значимостта, която СОИС отдава на развитието на системата за закрила на географските означения.По време на посещението си в София д-р Гъри се срещна с ректора на УНСС проф. Борислав Борисов и беше удостоен на тържествена церемония, състояла се в Университета, с почетното академично звание „Доктор хонорис кауза” за значителния му принос за развитието на преподаването в областта на интелектуалната собственост във висшите учебни заведения.В рамките на визитата си в България генерялният директор на СОИС се срещна и с президента на Република България Георги Първанов и министъра на културата проф. Стефан Данаилов.
В края на своето посещение у нас д-р Гъри и председателят на Патентно ведомство на Република България Костадин Манев официално закриха двудневния Световен симпозиум за географските означения. В словото си по повод закриването на форума д-р Гъри благодари лично на Костадин Манев и на екипа на Патентното ведомство за прекрасната организация и оказаното изключително гостоприемство към учасниците, които представляваха над 40 държави от цял свят. Той обърна внимание на значението на географските означения за разпознаването на разнообразието, чиято стойност парадоксално се е покачила вследствие на процесите на световната глобализация. Д-р Гъри подчерта важността да се продължи напред с актуалните въпроси от сферата на географските означения.
В заключителните си думи към участниците Костадин Манев спомена важното обстоятелство, че симпозиумът се реализира в периода веднага след като д-р Гъри пое мандата на Генерален директор на СОИС и че домакинството на България е още едно свидетелство за отличното сътрудничество, което нашата държава реализира със Световната организация. Той говори още за значението на Симпозиума за поставянето на актуалните въпроси за географските означения, както и за новия подход при съставяне на програмата на световната среща.Особен акцент бе поставен на икономическия аспект на географските означения. Костадин Манев завърши словото си с предизвикателствата, пред които са изправени страните в бъдеще и подчерта ролята на СОИС и добрите намерения на международната общност за преодаляването им.
На 12 юни 2009 г., като част от социалната програма, Патентното ведомство организира за чуждестранните участници в симпозиума посещение в град Казанлък, където те имаха възможността да присъстват на ритуал „Розобер” в градините на Института по розата и да наблюдават процеса „Розоварене” в Института.

Списък на участниците в симпозиума

Програма

Презентации

Отзиви

Световна организация за интелектуална собственост (1)
Световна организация за интелектуална собственост (2)
Република Македония, Държавно ведомство за индустриална собственост
Унгарско патентно ведомство
 
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка