CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Навършиха се 61 години от създаването на Патентното ведомство Print

            Днес, 04.06.2009 г., отбелязваме 61-вата годишнина от създаването на Патентното ведомство на Република България.
            Като национална институция за правна закрила на обектите на индустриалната собственост, през годините на своето съществуване Ведомството винаги е играло и ще продължава да играе ролята на основен фактор при изграждането на националната ни система за закрила на индустриалната собственост, хармонизирана с европейското право и съответстваща на европейските стандарти за качество и съвременните тенденции и приоритети в тази област, чрез последователно усъвършенстване на националното законодателство в тази област, подобряване на качеството на административните процедури, експертизата на обектите на индустриалната собственост и предоставяните услуги, както и развитието на информационните технологии и специализираните информационни системи.

            Съществен елемент от дейността на Ведомството като част от европейските структури и като равностоен партньор на останалите страни - членки в Европейската патентна организация и Европейската патентна мрежа, е и дейността му по популяризиране на индустриалната собственост, чиято основна цел е повишаването на заявителската активност, насърчавне на творчеството, иновативността и предприемчивостта, като ключови фактори за технологичното, икономическото и интелектуалното развитие на страната ни с решаващо значение за преодоляване на последствията от световната икономическа криза.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account