КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
26 април - Световен ден на интелектуалната собственост Печат
            През тази година за девети пореден път по света ще бъде отбелязан Световният ден на интелектуалната собственост. През 2000г. страните членки на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ решиха  26 април – денят на подписването на Конвенцията, с която е основана Организацията, да бъде провъзгласен за Световен ден на интелектуалната собственост.

 

            Всяка година генералният директор на СОИС прави обръщение по този повод, а празникът се отбелязва по цял свят с провеждането на мероприятия, посветени на повишаване на разбирането от страна на обществеността на значението на интелектуалната собственост в съвременния свят, нейното ежедневно присъствие в живота на човека, не само чрез музиката и изкуствата, но и като продукти и технологични иновации, които са неразделна част от съвременния живот.            През тази година фокусът на честването на Световния ден на интелектуалната собственост е поставен върху популяризирането на „зелените” иновации като ключ към сигурно бъдеще. В специално  он-лайн издание, което може да бъде прочетено на адрес http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/02/, списанието на СОИС представя множество публикации на тема климатичните промени и "зелените" иновации. “Развитието и разпространението на технологически средства за борба с климатичните промени са ключът към преустановяването на изчерпването на природните ресурси. Силата на човешката изобретателност е нашата единствена надежда за съхранението на крехкото равновесие между нас и околната среда” – се казва в обръщението на Франсис Гъри, генерален директор на СОИС.

            Патентно ведомство на Република България отбелязва празника тази година с провеждането през април на Седмици на Патентното ведомство и индустриалната собственост в Русенския университет "Ангел Кънчев" и в  Бургаския университет “Проф. Д-р Асен Златаров” и в общините Русе и Бургас. Те са част от инициативата на Патентно ведомство за популяризиране на системата на инудстриалната собственост сред академичните среди и представителите на местния бизнес и центровете за трансфер на технологии. Специален акцент в прогамата на седмиците представляват марката и дизайна на Общността. На разположение на участниците са и консултантски щандове, предоставящи информация по въпросите на марката и дизайна на Общността, дейността на Патентно ведомство, и на университета-домакин и съответния информационно-консултативен център по индустриална собственост към университета.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка