CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Дни на марка и дизайн на Общността в българските общини и университети Print

            Трета година поред, в рамките на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентно ведомство на Република България, българското Патентно ведомство провежда активна дейност в посока популяризиране на марката и дизайна на Общността сред българската общественост. За представителите на бизнеса – големи компании, малки и средни предприятия, а от тази година и академичните и научни среди, бяха проведени поредица от мероприятия – дни на марката и дизайна на Общността в различни общини и университети, срещи, семинари, изложби, организиране на кръгли маси по проблемите, свързани със закрилата на обекти на индустриалната собственост в Европейския съюз, и по-конкретно закрилата на търговските марки и дизайн.

            В периода февруари – април 2009 г., българското Патентно ведомство проведе първата серия мероприятия. Бяха организирани срещи-изложби и Дни на марката и дизайна на Общността в общо 4 общини - Банско, Силистра, Русе и Бургас и 7 университета – Университет по хранителни технологии - Пловдив, Лесотехнически университет – София, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев” и университет „Проф.Д-р Асен Златаров” – Бургас. В последните четири университета събитията бяха осъществени в рамките на Седмицата на Патентното ведомство и защита на индустриалната собственост в българските университети. На 11 март 2009 г., във Варна, беше организиран и семинар относно марката и дизайна на Общността.
            Целта е представяне сред българските ползватели на системата за закрила на марка и дизайн на Общността, както и повишаване информираността на обществото по актуалните за областта проблеми. По този начин се осигурява по-голяма конкурентоспособност на българските икономически субекти с оглед защитата на индустриалната им собственост.
            Посетени от голям брой представители на малки и средни предприятия, преподаватели и студенти, на срещите-дискусии бяха изнесени презентации от експерти на Патентното ведомство относно ползите от правната закрила на марката и дизайна на Общността (същност, процедура по регистрация). Бяха направени и демонстрации на начините на използване на различните он-лайн бази данни, поддържани от българското Патентно ведомство и OHIM, които съдържат информация за всички заявени и регистрирани национални и европейски марки, както и бяха показани възможните методи за осъществяване на проучвания посредством цитираните бази данни. В Русенския университет „Ангел Кънчев” и университета „Проф.Д-р Асен Златаров” – Бургас пред студенти бяха изнесени и лекции от председателя на Патентно ведомство на Република България Костадин Манев.
            На организирани щандове в общините и университетите, Патентното ведомство раздаде безплатни материали и брошури, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account